تعبیر خواب پرند دانلود

 

کلمه مربوط به خوابی که دیده اید را وارد نمایید:
(به عنوان مثال: آب)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرند


رطوبت‌
اگر در خواب‌، در مکانی‌ مرطوب‌ حضور داشته‌ باشید، یعنی‌ در موقعیتی‌ در زندگی‌ بیداری‌تان‌ قادر به‌درک‌ و فهم‌ کامل‌ نیستید. از این‌ رو به‌ شدت‌ در آن‌ رابطه‌، نگران‌ و عصبی‌ هستید.

 

رودخانه‌
آب‌ نگه‌ دارنده‌ زندگی‌ و غنی‌ترین‌ ترکیب‌چیزهای‌ زنده‌ است‌. آب‌ می‌تواند نشاندهنده‌جریان‌ انرژی‌های‌ شما، مسیر و راه‌ زندگی‌ تان‌ باگذر زمان‌ باشد. هم‌ چنین‌ می‌تواند سمبل‌ رفاه‌ وسلامت‌ عاطفی‌ شما باشد. آیا آب‌ رودخانه‌ درخوابتان‌ تمیز و شفاف‌ بود یا گل‌ آلود و کثیف‌؟ آیامتلاطم‌ بود و جریان‌ سریعی‌ داشت‌ یا راکد وساکن‌ بود؟ آیا شما در جریان‌ تند آب‌ شناوربودید یا فعالانه‌ حرکاتتان‌ را در آب‌ کنترل‌می‌کردید؟ این‌ عوامل‌ را بررسی‌ نمایید و آنها رابه‌ نحوی‌ با زندگی‌ روزمره‌تان‌ ارتباط دهید.

 

روح‌
در کل‌، ارواح‌ در خوابتان‌، نشانه‌ و نماد ابعاد و جنبه‌هایی‌ از وجودتان‌ هستند که‌ از آنها وحشت‌دارید.این‌ می‌تواند شامل‌ یک‌ خاطره‌ تلخ‌ و دردآور، احساس‌ گناه‌ و عذاب‌ وجدان‌ یا افکار و اندیشه‌های‌سرکوب‌ شده‌ و فرو خورده‌ باشد. احتمالا، در زندگی‌ واقعی‌تان‌، در رابطه‌ با توانایی‌تان‌ در قبال‌ دستیابی‌به‌ چیزی‌ احساس‌ نگرانی‌ و اضطراب‌ می‌کنید. یا، ممکن‌ است‌ از مرگ‌ و مردن‌ وحشت‌ داشته‌ باشید. اگردر خوابتان‌، یک‌ روح‌ باعث‌ ترس‌ و وحشت‌ شما شده‌ باشد یا با شما صحبت‌ کرده‌ باشد، این‌ خواب‌ به‌شما هشدار می‌دهد که‌ در صورت‌ پیوستن‌ به‌ یک‌ گروه‌ و یا طرحی‌ دسته‌ جمعی‌ که‌ با موازین‌ و ضوابطاخلاقی‌ شما مغایرت‌ دارد، فشار شدیدی‌ بر شما وارد می‌شود. از این‌ رو، در برابر وسوسه‌ پیوستن‌ به‌ آن‌کار یا طرح‌ گروهی‌، با تمام‌ قدرت‌ و توان‌تان‌، از خود مقاومت‌ نشان‌ دهید و یا در صورت‌ لزوم‌، از یک‌مشاور یا دوستی‌ معتمد و قابل‌ اطمینان‌ کمک‌ بگیرید. اگر در خوابتان‌، خودتان‌ را به‌ شکل‌ یک‌ روح‌ببینید، این‌ خواب‌ نشانه‌ و نماد احساس‌ قطع‌ ارتباط و جدایی‌ شما از زندگی‌ و جامعه‌ در نظر گرفته‌می‌شود. هم‌ چنین‌، این‌ خواب‌ به‌ شما می‌گوید که‌ بهتر است‌ پیش‌ بروید و طرز برخوردها، کردار وقالب‌های‌ قدیمی‌ طرز تفکر منسوخ‌ شده‌تان‌ را دور بریزید و تغییر و تحولی‌ مثبت‌ در رفتارتان‌ به‌ وجودآورید.

 

رژه‌، سان‌
اگر در خواب‌ مشغول‌ تماشای‌ مراسم‌ سان‌ و رژه‌ رفتن‌ باشید، یعنی‌ باید بیشتر معنا و مفهوم‌ زندگی‌ رادرک‌ کنید و فقط نظاره‌گر دیگران‌ نباشید و از زندگی‌ دیگران‌ درس‌ بگیرید. اگر خود را در حال‌ رژه‌ رفتن‌ببینید، این‌ خوابی‌ خوش‌ یمن‌ است‌ و بر ارتباطات‌ دوستانه‌ مفید و ارزشمند و زندگی‌ اجتماعی‌ پویادلالت‌ دارد. اگر در خلال‌ یک‌ رژه‌، از گروه‌ عقب‌ بمانید و دسته‌ را گم‌ کنید، یعنی‌ از فشارهای‌ موجود درزندگی‌تان‌ به‌ تنگ‌ آمده‌اید و از توان‌ افتاده‌اید.

 

رنگ‌ آبی‌
این‌ رنگ‌، نشان‌ دهنده‌ حقیقت‌، صداقت‌، عقل‌، خرد، دانش‌، خردمندی‌، ملکوت‌، عرش‌، ابدیت‌،ازلیت‌، جاودانگی‌، حیات‌ اخروی‌، ایثار، از خود گذشتگی‌، فداکاری‌، مهر، محبت‌، شیفتگی‌، ایمان‌،زهد، پارسایی‌، راحتی‌ خیال‌، آرامش‌، روراستی‌، سعه‌ صدر، آزاد اندیشی‌ است‌. اگر در خوابتان‌، رنگ‌آبی‌ مشخصه‌ اصلی‌ باشد، این‌ خواب‌ نشانه‌ معنویت‌ و خوش‌ بینی‌ شما نسبت‌ به‌ آینده‌ است‌.

 

رنگ‌ ارغوانی‌
این‌ رنگ‌ معمولا در ارتباط با بزرگی‌، عظمت‌ ودرجه‌ است‌. این‌ رنگی‌ قوی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌بی‌اعتنا از کنارش‌ گذشت‌. علاوه‌ بر این‌، اکثرافراد در مورد این‌ رنگ‌ دو عقیده‌ کاملا متفاوت‌دارند: یا عاشق‌ این‌ رنگ‌ هستند و یا به‌ شدت‌ ازآن‌ بیزارند. عده‌ای‌ معتقدند که‌ این‌ رنگ‌ معانی‌معنوی‌ در بر دارد. کلیسا جامع‌ و کاتولیک‌ از این‌رنگ‌ در مراسم‌ عزاداری‌ و زمان‌ عید پاک‌استفاده‌ می‌کند. این‌ رنگ‌ نمایانگر تغییر ودگرگونی‌ شخصی‌ و معنوی‌ است‌. هم‌ چنین‌نشانگر هوشیاری‌ و خودآگاهی‌ برتر و حمایت‌معنوی‌ است‌.

 

رنگ‌ صورتی‌
معمولا رنگ‌ صورتی‌ نشانه‌ سلامت‌، تندرستی‌ واحساسات‌ خوب‌ و مثبت‌ است‌. از قدیم‌ این‌ رنگ‌زنانه‌ محسوب‌ می‌شد و برخی‌ معتقدند که‌ آن‌دلالت‌ بر عشق‌ و علاقه‌ دارد.

 

رنگ‌ زرد
با در نظر گرفتن‌ جزییات‌ خواب‌، برای‌ رنگ‌ زرد می‌توان‌ معنی‌ مثبت‌ یا منفی‌ قایل‌ شد. اگر خوابتان‌ دارای‌ حال‌ و هوا و زمینه‌ای‌ شاد یا خوشایند باشد، رنگ‌ زرد می‌تواند نشان‌ دهنده‌ شور و شوق‌، انرژی‌،قدرت‌، نیرو، توان‌، حرارت‌، سازگاری‌ و هماهنگی‌ باشد. اگرچه‌، اگر خوابتان‌ از حال‌ و هوا و زمینه‌ای‌ ناخوشایند برخوردار بود، رنگ‌ زرد می‌تواند نمایانگر ترس‌ و وحشت‌، هراس‌، ناتوانی‌، عدم‌ قابلیت‌ و عجزدر اتخاذ یک‌ تصمیم‌ یا به‌ مرحله‌ اجرا در آوردن‌ آن‌ باشد.

 

رنگ‌ سیاه‌
این‌ رنگ‌ نشانه‌ و نماد چیز یا امر ناشناخته‌، فرد گمنام‌ و ناشناس‌، ضمیر ناخودآگاه‌، خطر، رمز و راز،غرض‌ ورزی‌، بدخواهی‌، سوءنیت‌ و خباثت‌ است‌. اگر در خوابتان‌ احساس‌ خوشحالی‌ و رضایت‌ به‌ شمادست‌ دهد، چنین‌ خوابی‌ دلالت‌ دارد بر ویژگی‌های‌ آسمانی‌ و معنویت‌ پنهان‌.

 

رنگ‌آمیزی‌ و نقاشی‌
خواب‌های‌ مرتبط با نقاشی‌ و رنگ‌آمیزی‌، معمولا بر احیا، رشد و تکامل‌ عاطفی‌ و احساسی‌ بیننده‌خواب‌ دلالت‌ دارند. اگر در خواب‌ مشغول‌ رنگ‌ کردن‌ در و دیوار یک‌ خانه‌ باشید، یعنی‌ فردی‌ خلاق‌ ومبتکر هستید و در پروژه‌ای‌ با موفقیت‌ مواجه‌ می‌گردید. همچنین‌، این‌ خواب‌ می‌تواند به‌ این‌ معنا باشدکه‌ مشغول‌ مخفی‌ کردن‌ حقیقتی‌ از دیگران‌ هستید. دیدن‌ تابلوی‌ نقاشی‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ نیاز شمابه‌ ابراز وجود است‌. تابلوی‌ نقاشی‌ در خواب‌، سمبل‌ شهود درونی‌ و درک‌ و فهم‌ عمیق‌ شما است‌.

 

رنگ‌ها
اکثر افراد خوابهای‌ رنگی‌ می‌بینند، ولی‌ گاهی‌ اوقات‌بعضی‌ از رنگ‌ها واضح‌تر و مشخص‌تر هستند. رنگ‌هانمادین‌ هستند و نشانه‌ آنها بخشی‌ از فرهنگ‌محسوب‌ می‌شود. ما همیشه‌ با رنگ‌ها در ارتباطیم‌ وبسیاری‌ از نقطه‌ نظرات‌ و عقاید را به‌ واسطه‌ آنها درک‌می‌کنیم‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، یک‌ عروس‌ لباس‌ سفید به‌تن‌ می‌کند ولی‌ در مراسم‌ ختم‌ و سوگواری‌ لباسهای‌سیاه‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند. رنگ‌ها هم‌ چنین‌نشان‌ دهنده‌ انرژی‌ هستند. معانی‌ که‌ در خوابهایتان‌ به‌رنگ‌ها می‌دهید، بستگی‌ به‌ اهمیتی‌ دارد که‌ در زندگی‌روزمره‌ برای‌ آنها قائلید. اگر عصبانی‌ و خشمگین‌باشید و در خواب‌ >رنگ‌ قرمز< را مشاهده‌ نمایید. پس‌قرمز نشانه‌ خشم‌ و عصبانیت‌ است‌، نه‌ احساس‌ وعواطف‌. چند حکم‌ کلی‌ برای‌ برخی‌ از رنگ‌ها در زیرصورت‌ گرفته‌ شده‌اند: * رنگ‌ سیاه‌: افسردگی‌، اندوه‌، غم‌، غصه‌، درماندگی‌،استیصال‌. عده‌ای‌ معتقدند که‌ این‌ رنگ‌ در خواب‌می‌تواند نشان‌ دهنده‌ امیال‌ و گرایشات‌ نهفته‌جسمانی‌ باشد. * رنگ‌ آبی‌: معنویت‌، خوش‌ بینی‌، افکارواندیشه‌های‌ مثبت‌، ارتباطات‌ صحیح‌، عده‌ای‌معتقدند که‌ اگر این‌ رنگ‌ را در خواب‌ مشاهده‌ نمایید،تعبیرش‌ آن‌ است‌ که‌ از نظر معنوی‌ راهنمایی‌ می‌شوید. * رنگ‌ سبز: پول‌، مسایل‌ مالی‌، حسادت‌، نگرانی‌ درمورد سلامتی‌، عشق‌. * رنگ‌ قرمز: احساسات‌، شهوت‌، خشم‌ و عصبانیت‌،هشدار. * رنگ‌ سفید: خلوص‌، پاکدامنی‌، عفت‌، سلامت‌،تمیزی‌، پاکیزگی‌، دگرگونی‌، تغییر، وقار، متانت‌، عزت‌،شرف‌.

 

رنگ‌ها یا رنگین‌
اگر ترکیب‌ و آمیزه‌ای‌ از رنگ‌های‌ روشن‌ را در خوابتان‌ ببینید، یعنی‌ در همه‌ قسمت‌های‌ زندگی‌ تان‌،می‌توانید در انتظار افزایش‌ موفقیت‌، پیشرفت‌ و امنیت‌ باشید. اگر یک‌ رنگ‌ خاص‌ در خوابتان‌ محور قرارگرفته‌ باشد، بایستی‌ به‌ تعابیر و معانی‌ زیر دقت‌ نمایید: * رنگ‌ سیاه‌:این‌ رنگ‌ در خواب‌ بدیمن‌ و نشانه‌ بدشانسی‌ است‌، مگر آن‌ که‌ محور مراسم‌سوگواری‌ یا موقعیت‌ مشابه‌ دیگری‌ باشد، در آن‌ صورت‌ نشان‌ می‌دهد که‌ مشکلات‌ و موانع‌ برطرف‌می‌گردند، اگر در خوابی‌ احساس‌ خوشحالی‌ کنید که‌ محور مشخصه‌اش‌ رنگ‌ سیاه‌ است‌، این‌ رنگ‌می‌تواند بر ویژگی‌های‌ آسمانی‌ و معنویت‌ دلالت‌ داشته‌ باشد. * رنگ‌ آبی‌: نشان‌ دهنده‌ حقیقت‌، خرد، عقل‌، منطق‌، ابدیت‌، ایثارگری‌، فداکاری‌، ازخودگذشتگی‌، آرامش‌، صداقت‌، وفاداری‌، صراحت‌ و بی‌غل‌ و غشی‌ می‌باشد. خوابی‌ که‌ محور ومشخصه‌اش‌، صرفا، رنگ‌ آبی‌ باشد، سمبول‌ خوش‌ یمنی‌ و معنویت‌ شما برای‌ آینده‌ است‌. * رنگ‌ قهوه‌ای‌: این‌ رنگ‌ دلالت‌ دارد بر شانس‌ خوب‌ در رابطه‌ با پول‌ و احساس‌ آرامش‌ وراحتی‌ در خانه‌. هم‌ چنین‌ این‌ رنگ‌ می‌تواند نشانه‌ احساس‌ نزدیکی‌ بیشتر با طبیعت‌ باشد. * رنگ‌ سبز: این‌ رنگ‌ سلامت‌، تندرستی‌، خوش‌ شانسی‌ و بخت‌ و اقبال‌ بلند در رابطه‌ با آینده‌است‌. این‌ رنگ‌ در خوابها، بسیار خوش‌ یمن‌ است‌. * رنگ‌ خاکستری‌ (طوسی‌): این‌ رنگ‌ نمایانگر ترس‌، وحشت‌، گیجی‌، سردرگمی‌،بیم‌ و امید است‌. اگر همه‌ چیز در خوابتان‌ خاکستری‌ رنگ‌ باشد، احتمالا به‌ لحاظ احساسی‌ و عاطفی‌،انزوا، فاصله‌ و طرد شدن‌ را تجربه‌ می‌کنید. اگر احساس‌ بیماری‌ به‌ شما دست‌ داده‌ باشد، مشاهده‌ این‌رنگ‌ در خواب‌ امری‌ رایج‌ و متداول‌ است‌. * رنگ‌ بنفش‌ روشن‌: نشان‌ دهنده‌ یک‌ دوره‌ زمانی‌ تغییر و تحول‌ است‌. یعنی‌ در حال‌حاضر، اوضاع‌ و احوال‌ بر وفق‌ مرادتان‌ پیش‌ نمی‌روند و خیلی‌ مهیج‌ و جالب‌ نیستند. * رنگ‌ نارنجی‌: به‌ این‌ معنا است‌ که‌ بیننده‌ خواب‌، ماهیت‌ و طبیعتی‌ سرزنده‌، شاد، بانشاط، خونگرم‌، برونگرا و اجتماعی‌ دارد. یعنی‌ از یک‌ زندگی‌ خیره‌ کننده‌ و جذاب‌ توأم‌ با علایق‌ وافق‌های‌ وسیع‌ و گسترده‌ متعددی‌ برخوردارید. * رنگ‌ صورتی‌: نشان‌ دهنده‌ عشق‌، شعف‌، سرمستی‌، نشاط، سرحالی‌ شدید، عطوفت‌، محبت‌،علاقه‌، مهربانی‌ و نوع‌ دوستی‌ است‌. خوابهایی‌ که‌ در آنها، رنگ‌ صورتی‌ محور و مشخصه‌ است‌، اکثرا،دلالت‌ دارند بر این‌ که‌ بیننده‌ آن‌ مورد عشق‌ و علاقه‌ قرار می‌گیرد و از طریق‌ آن‌ نشاط و سرزندگی‌ به‌دست‌ می‌آورد. این‌ گونه‌ خوابها، خوش‌ یمن‌ هستند و موفقیت‌ و پیشرفت‌ در ارتباطات‌ را نشان‌ می‌دهند. * رنگ‌ ارغوانی‌: نشانه‌ تغییر و دگرگونی‌ شخصی‌ و رشد و توسعه‌ معنوی‌ بیننده‌ خواب‌ است‌.چنین‌ خوابی‌، اغلب‌، نشان‌ دهنده‌ ارتباطات‌ شاد و رضایتمندانه‌ اجتماعی‌ هستند. * رنگ‌ قرمز: نشانه‌ لذت‌ جویی‌ و قدرت‌ است‌. خوابی‌ که‌ محور و مشخصه‌اش‌ رنگ‌ قرمز باشد،می‌تواند گاهی‌ به‌ منزله‌ هشدار و اخطاری‌ در رابطه‌ با کنترل‌ خویشتن‌ داری‌ و خونسردی‌ بیننده‌ خواب‌ درنظر گرفته‌ شود. * رنگ‌ سفید: در خوابها، این‌ رنگ‌، نشان‌ دهنده‌ خلوص‌، پاکدامنی‌، عفت‌، کمال‌، صلح‌ و صفا،آرامش‌، معصومیت‌، بی‌گناهی‌، عصمت‌، آگاهی‌، باخبری‌ و شروع‌ تازه‌ است‌. احتمالا حیاتی‌ نو را تجربه‌خواهید کرد یا بینش‌ و نگرش‌ تازه‌ای‌ روی‌ زندگی‌ پیدا می‌کنید. موفقیت‌، دستاورد و پیشرفت‌ از آن‌ شماخواهند بود. * رنگ‌ زرد: نمایانگر آن‌ است‌ که‌ در حال‌ حاضر یا به‌ زودی‌ زود، یک‌ دوره‌ زمانی‌ شادمانی‌،سرزندگی‌ و نشاط را تجربه‌ خواهید کرد و از انرژی‌ سرشار و بی‌حد و حصری‌ برخوردارید.

 

رنگین‌ کمان‌
ممکن‌ است‌ اخیرا شادی‌ عظیمی‌ را تجربه‌کرده‌اید و دارای‌ نقطه‌ نظرات‌ خارق‌ العاده‌هستید، ولی‌ به‌ یاد داشته‌ باشید که‌ نمی‌توانیدروی‌ پل‌ رنگین‌ کمان‌ راه‌ بروید، درنتیجه‌ بهتراست‌ منطقی‌ و موجه‌ باقی‌ بمانید. معمولا رنگین‌کمان‌ بعد از رگبار یا باران‌ سیل‌ آسا ایجادمی‌شود. از این‌ رو، اخیرا دوره‌ مشکلی‌ را پشت‌سر گذاشته‌اید و به‌ سلامت‌ از آن‌ بیرون‌جسته‌اید. این‌ نشانه‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌خوش‌ بینی‌ شما باشد. در کل‌، رنگین‌ کمان‌ باعث‌می‌شود که‌ لبخند به‌ روی‌ لبان‌ آید و افراد بامشاهده‌ آن‌ شاد می‌شوند. درنتیجه‌، برخی‌ آن‌ رانشانه‌ خوش‌ شانسی‌ می‌دانند.

 

رها کردن‌
رهایی‌ و ترک‌ کردن‌ در خواب‌ گاهی‌ اوقات‌، نشان‌ دهنده‌ زندگی‌ واقعی‌ ما هستند، مثل‌ جدایی‌ اخیرتان‌از یک‌ شخص‌ یا دعوایی‌ با یک‌ دوست‌ یا نمایانگر ترس‌ و وحشت‌ شما از این‌ چیزها به‌ حساب‌ می‌آیند.از جنبه‌ و بعد مثبت‌، اینگونه‌ خوابها، گاهی‌، می‌توانند به‌ معنای‌ آن‌ باشند که‌ شما قصد دارید نگرش‌، طرزفکر، طرز برخورد، رفتار و الگوهای‌ قدیمی‌ تان‌ را رها کنید.

 

ریاضیات‌
خواب‌های‌ مرتبط با ریاضیات‌، سمبل‌ و نماد شرایط و موقعیت‌های‌ مغشوش‌، درهم‌ ریخته‌ و نابه‌سامان‌ در زندگی‌تان‌ هستند که‌ احتمالا به‌ نگرانی‌ها و دغدغه‌های‌ اجتماعی‌، تحصیلی‌ یا مالی‌ مرتبطمی‌شوند. به‌ این‌ معنا که‌ از وضعیت‌ فعلی‌ آن‌ها رضایت‌ ندارید.

 

ریمل‌
خواب‌های‌ مرتبط با ریمل‌، بازتاب‌ نگرانی‌ها و دغدغه‌های‌ بیننده‌ خواب‌ در رابطه‌ با سر و وضع‌ظاهری‌ و جایگاه‌ اجتماعی‌ هستند. اگر در خواب‌ در هنگام‌ استفاده‌ از ریمل‌ با مشکل‌ مواجه‌ باشید،یعنی‌ در رابطه‌ با تاریخی‌ خاص‌ و قریب‌ الوقوع‌ یا برنامه‌ و فعالیتی‌ اجتماعی‌ احساس‌ اضطراب‌ و نگرانی‌می‌کنید. اگر در خوابتان‌، ریمل‌ را به‌ صورت‌ پخش‌ شده‌ در اطراف‌ چشم‌ مشاهده‌ کنید، یعنی‌ در موقعیتی‌اجتماعی‌ که‌ تازه‌ آن‌ را پشت‌ سر گذاشته‌اید، احساس‌ رضایت‌ خاطر ندارید، چون‌ اثری‌ را که‌ مایل‌ بودیدروی‌ دیگران‌ بجا نگذاشته‌اید. خواب‌های‌ مرتبط با پاک‌ کردن‌ ریمل‌ به‌ این‌ معنا هستند که‌ باید خود را ازدریچه‌ تازه‌ و شفاف‌تری‌ بنگرید.


دوقلو
به‌ لحاظ ستاره‌شناسی‌، دوقلوها نشان‌ دهنده‌ مخالفت‌ها و تضادها هستند و ما می‌توانیم‌ از این‌ نشانه‌برای‌ تعبیر خوابهایمان‌ بهره‌ گیریم‌. دوقلوها می‌توانند نشانگر کیفیت‌ یا ویژگی‌ در افکار احساسات‌ یاحالت‌های‌ هوشیاری‌ و خودآگاهی‌ باشند. با بررسی‌ جزییات‌ دقیق‌ خوابتان‌ می‌توانید دریابید که‌ این‌ابعاد و جنبه‌های‌ متنوع‌ با یکدیگر سازگارند یا در تضاد. هم‌ چنین‌، دوقلوها می‌توانند نمایانگر تعادلی‌باشند که‌ برای‌ سلامت‌ روانی‌ و عاطفی‌ تان‌ به‌ شدت‌ مهم‌ می‌باشد. در کتابهای‌ قدیمی‌ تعبیر خواب‌ آمده‌است‌ که‌ مشاهده‌ دوقلوها در خواب‌ به‌ معنای‌ پیش‌ آمدن‌ دو مشکل‌ و بعد به‌ دنبالش‌ دو سر خوشی‌ وشادمانی‌ می‌باشد.

 

دوچرخه‌
اگر در خوابتان‌، مشغول‌ دوچرخه‌ سواری‌ باشید، یعنی‌ به‌ تعادل‌ در آوردن‌ کار و تفریح‌ در زندگی‌تان‌،ضروری‌ است‌.

 

دونات‌
تمام‌ خوابهای‌ مرتبط با دونات‌، چه‌ مشغول‌ خوردن‌ آن‌ باشید، چه‌ دونات‌ بخرید یا دونات‌ بپزید یاصرفا آن‌ را در خوابتان‌ مشاهده‌ نمایید، نشان‌ دهنده‌ سفری‌ قریب‌ الوقوع‌ هستند.

 

دلفین‌
دلفین‌ها در خواب‌، بسیار خوش‌ یمن‌ هستند. دلفین‌ نشانه‌ و نماد ارشاد و راهنمایی‌های‌ معنوی‌،تیزهوشی‌، فراست‌، ذکاوت‌، شعور، فهم‌ و اعتماد احساسی‌ و عاطفی‌ است‌.اگر به‌ اندازه‌ توانایی‌، قابلیت‌و استعداد آن‌، از ذهن‌تان‌ بهره‌ گیرید، در زندگی‌ پیشرفت‌ خواهید کرد و به‌ موفقیت‌ دست‌ می‌یابید. هم‌چنین‌، دلفین‌ در خواب‌، به‌ این‌ معنا است‌ که‌ در زمینه‌ کند و کاو و جستجو در عواطف‌ و احساساتتان‌خوب‌ و موفق‌ عمل‌ می‌کنید. اگر خواب‌ ببینید که‌ دلفین‌ سواری‌ می‌کنید، این‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌احساس‌ و خوش‌ بینی‌ و عشق‌ و علاقه‌ شما نسبت‌ به‌ همنوعان‌ خودتان‌ است‌.

 

دچار حالت خفگی شدن
اگر خواب ببینید که با وسیله ای به حالت خفگی افتاده اید، یعنی باور یک نصیحت و اندرز، یا پذیرفتن آن چه که کسی به شما گوشزد می کند، برایتان سخت خواهد بود. اگر خواب ببینید که در اثر گیر کردن یک ماده غذایی در گلوی تان، به حالت خفگی افتاده اید، این خواب به منزله ابراز احساس گناه و عذاب وجدان تان در رابطه با چیزی است. اگر خواب ببینید که کسی در حال خفه کردن شما است، یعنی احساسات تان را سرکوب می کنید ـ و در رابطه با نشان دادن احساس علاقه، خشم و عصبانیت یا ترس ووحشت تان مشکل دارید.یا، احتمالا احساس می کنید که از ابراز آزادانه وجودتان، منع شده اید وجلویتان را گرفته اند. اگر خواب ببینید که شما در حال خفه کردن شخصی هستید، یعنی نسبت به کسی حالت تهاجمی و ستیزه جویانه در خود احساس می کنید. هم چنین، احتمالا سعی دارید از گفتن یا علنی شدن مسئله ای جلوگیری به عمل آورید.

 

دمپایی‌ و سرپایی‌ لاانگشتی‌
اگر دمپایی‌ لاانگشتی‌ را در خواب‌ ببینید یا آن‌ را به‌ پا داشته‌ باشید، یعنی‌، یا احساس‌ خستگی‌ می‌کنیدیا حس‌ عدم‌ امنیت‌ وجودتان‌ را فرا گرفته‌ است‌. به‌ این‌ معنا که‌، احساس‌ می‌کنید در موقعیت‌، احتمالامرتبط به‌ یک‌ دوستی‌، از جایگاه‌ محکم‌ و ثابتی‌ برخوردار نیستید.

 

دیر رسیدن‌
اگر در خواب‌ ببینید که‌ دیر به‌ جایی‌ رسیده‌اید، ممکن‌است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ به‌ این‌ شکل‌ قصد داشته‌باشد تا به‌ شما بفهماند که‌ لازم‌ است‌ درتصمیم‌گیری‌ها زیرکانه‌تر و با دور اندیشی‌ بیشتری‌عمل‌ نمایید. دیر رسیدن‌ به‌ جایی‌ نشان‌ دهنده‌ این‌است‌ که‌ احتمالا بیننده‌ خواب‌ در مورد موقعیت‌ خاصی‌از زندگی‌اش‌، با در نظر گرفتن‌ اهداف‌ و برنامه‌ریزی‌های‌ طولانی‌ مدت‌، احساس‌ آشفتگی‌، بی‌قراری‌،پریشانی‌ و عدم‌ آمادگی‌ می‌کند.

 

دیر کردن‌ و تأخیر داشتن‌
اگر در خواب‌ دیر به‌ چیزی‌ برسید و با تأخیر مواجه‌ شوید، یعنی‌ در رابطه‌ با هر گونه‌ تغییر و تحولی‌ باترس‌ و وحشت‌ مواجه‌ هستید و در مورد استفاده‌ از یک‌ فرصت‌، احساس‌ نگرانی‌ و اضطراب‌ می‌کنید.احتمالا در شرایط و موقعیت‌ فعلی‌تان‌، احساس‌ بی‌قابلیتی‌ یا عدم‌ آمادگی‌ به‌ سراغتان‌ آمده‌ است‌.همچنین‌، ممکن‌ است‌ در رابطه‌ با اتخاذ تصمیم‌هایی‌ در مورد آینده‌تان‌، احساس‌ گیجی‌، بلاتکلیفی‌ وسردرگمی‌ می‌کنید.

 

دیسک‌ فشرده‌
سی‌ دی‌ در خواب‌، نشانه‌ یک‌ دوره‌ زمانی‌ پر از تغییر و تحولات‌ و دگرگونی‌ها و احتمالات‌ پدید آمدن‌امکانات‌ و فرصت‌های‌ جدید است‌. نتیجه‌ و پیامد ممکن‌ است‌ چیزی‌ ماورای‌ کنترل‌ و اختیار شما باشد،ولی‌ بایستی‌ چشم‌ها، گوشها و ذهن‌ و حواستان‌ را کاملا باز و هوشیار حفظ کنید.

 

شب‌
مشاهده‌ فضای‌ شب‌ هنگام‌ در بسیاری‌ از رؤیاها رایج‌است‌. اگرچه‌، تاریکی‌ مطلق‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌شما در حال‌ پنهان‌ نگه‌ داشتن‌ چیزی‌ هستید و یادوست‌ ندارید به‌ وضوح‌ مسایل‌ را حل‌ و فصل‌ کنید.امکان‌ دارد از آن‌ دسته‌ از افرادی‌ باشید که‌ مایلندمشکلات‌ را نادیده‌ گرفته‌، آنها را کوچک‌ جلوه‌ دهند ویا در کل‌ آنها را از همه‌ مخفی‌ نگه‌ دارند. تاریکی‌ نشان‌دهنده‌ فقدان‌ و کمبود سطح‌ هوشیاری‌، آگاهی‌ وروشنگری‌ است‌. اگر صادقانه‌ به‌ جزییات‌ و محتوای‌خوابتان‌ دقت‌ نمایید، به‌ راحتی‌ می‌توانید نواحی‌خاصی‌ از زندگی‌ تان‌ یا تجربه‌ شخصی‌ تان‌ را شناسایی‌نمایید که‌ نیازمند محبت‌، صمیمیت‌ و ابراز عقیده‌هستند.

 

شرارت‌ و شیطان‌ صفتی‌
اگر خوابتان‌ مرتبط با ارواح‌ شیطانی‌ یا جوی‌ شیطان‌ صفت‌ و فاسد باشد، یعنی‌، در رابطه‌ با دستیابی‌ به‌اهداف‌ جاه‌ طلبانه‌ و بلند پروازانه‌تان‌ با موانع‌ و مشکلاتی‌ مواجه‌ خواهید شد. پس‌، بهتر است‌ تجدیدنظری‌ روی‌ اهدافتان‌ داشته‌ باشید و تغییر مسیری‌ در برنامه‌ ریزی‌ها و نقشه‌های‌ مرتبط با آینده‌تان‌صورت‌ دهید. اگر خواب‌ فردی‌ شریر، بدذات‌ و شیطان‌ صفت‌ را ببینید، این‌ خواب‌ نمایانگر جنبه‌ای‌سرکوب‌ شده‌، فرو خورده‌ و غیرمجاز وجودتان‌ است‌. شاید این‌ بخش‌ از وجودتان‌ در جستجوی‌دستیابی‌ به‌ بازشناسی‌، تأیید، شناسایی‌، قدردانی‌ و سپاسگزاری‌ است‌ و بایستی‌ آن‌ را به‌ رسمیت‌بشناسید و به‌ وجودش‌ اعتراف‌ کنید. هم‌ چنین‌، شرارت‌ و شیطان‌ صفتی‌ در خواب‌ به‌ منزله‌ بازتاب‌ وانعکاسی‌ از احساسات‌ و عواطف‌ قدرتمند، توان‌ کاه‌ و منفی‌تان‌ محسوب‌ می‌شود، مثل‌: خشم‌، غضب‌،عصبانیت‌، غیظ، نفرت‌ و انزجار.

 

شرکت‌
اگر خواب‌ ببینید که‌ در شرکتی‌ مشغول‌ به‌ کار هستید، یعنی‌ در رابطه‌ با یک‌ مأموریت‌، وظیفه‌،مسؤولیت‌ کار یا پروژه‌ جاری‌ و موجود نگران‌ و مضطرب‌ هستید. هم‌ چنین‌، این‌ خواب‌ به‌ این‌ معنا است‌که‌ مدتی‌ کم‌ کاری‌ کرده‌اید و بایستی‌ به‌ خود آمده‌ و بر تلاش‌ و کوشش‌ خود بیفزایید. اگر در خوابتان‌شرکتی‌ را مشاهده‌ نمایید که‌ سابقا در آن‌ کار می‌کردید، یعنی‌ درس‌ عبرتی‌ قدیمی‌ و آموزنده‌ وجود داردکه‌ بایستی‌ آن‌ را یاد بگیرید و آن‌ را در موقعیت‌ و شرایط فعلی‌ زندگی‌تان‌ به‌ کار ببندید.

 

شاهین‌
اگر خواب‌ شاهینی‌ در حال‌ پرواز را ببینید، یعنی‌، دوران‌ خوب‌ و خوشی‌ در پیش‌ رو دارید. ولی‌، اگرشاهین‌ در خوابتان‌، داخل‌ قفسی‌ گیر افتاده‌ باشد یا به‌ نحوی‌ پرواز نکند، یعنی‌، بایستی‌ خودتان‌ را آماده‌کنید که‌ یک‌ دوره‌ زمانی‌ یکنواخت‌ و کسل‌ کننده‌ پیش‌ رویتان‌ قرار گیرد.

 

شخص‌ ناشی‌ و دست‌ و پاچلفتی‌
اگر در خواب‌، خودتان‌ یا فردی‌ ناشی‌ و دست‌ و پا چلفتی‌ را ببینید، این‌ خواب‌ معنای‌ برعکس‌ آن‌چیزی‌ را دارد که‌ ممکن‌ است‌ تصور کنید. هر چه‌ در خوابتان‌ ناشی‌تر و بدتر عمل‌ کنید، توانایی‌تان‌ دراداره‌ و کنترل‌ هر موقعیتی‌ که‌ ممکن‌ است‌ در زندگی‌تان‌ با آن‌ مواجه‌ شوید، بیشتر خواهد بود. اگر خواب‌ناشی‌گری‌ دیگران‌ را ببینید، چنین‌ خوابی‌ نمایانگر ملاقات‌ها و ارتباطهای‌ جدید و جالب‌ و مهیج‌خواهد بود.

 

شتر
خواب‌های‌ مرتبط با شتر، نشان‌ می‌دهند که‌ بایستی‌ در رابطه‌ با پس‌انداز و جمع‌ آوری‌ پول‌، محتاطترباشید، هم‌ چنین‌، این‌ خواب‌ به‌ این‌ معنا است‌ که‌ مشکلات‌ خیلی‌ زیادی‌ را به‌ تنهایی‌ متحمل‌ شده‌اید وبایستی‌ احساسات‌تان‌ را ابراز نمایید.

 

شوره‌ سر
اگر در خواب‌، شوره‌ در میان‌ موهایتان‌ ببینید، یعنی‌ به‌ شدت‌ عصبی‌، ناآرام‌ و مضطرب‌ هستید. پس‌،بیشتر مراقب‌ عادات‌ روزانه‌تان‌ باشید، مصرف‌ کافئین‌ را به‌ حداقل‌ برسانید و بیشتر ورزش‌ کنید. اگر درخواب‌، تکه‌های‌ بزرگ‌ شوره‌ سفید رنگ‌ را از لابه‌لای‌ موهایتان‌ در آورید، یعنی‌ به‌ نحو حیرت‌ آوری‌،احساس‌ نگرانی‌ و اضطرابتان‌ کاهش‌ می‌یابد. اگر در خواب‌، بی‌اراده‌ و بی‌اختیار سرتان‌ را بخارانید، یعنی‌رفتار و کردار دیوانه‌وار و جنون‌ آسایتان‌ باعث‌ شده‌اند که‌ در میان‌ دوستان‌ تبدیل‌ به‌ سوژه‌ای‌ برای‌ غیبت‌و صحبت‌ شوید.

 

شوخی‌
اگر در خواب‌ مشغول‌ مزاح‌ کردن‌ یا جوک‌ گفتن‌ باشید، یعنی‌ اطرافیان‌تان‌ شما را جدی‌ نمی‌گیرند و ازاین‌ بابت‌ احساس‌ سرخوردگی‌ و ناامیدی‌ می‌کنید. یا ممکن‌ است‌ در زندگی‌ بیداری‌تان‌ موضوعی‌ راجدی‌ نمی‌گیرید. اگر در خواب‌تان‌ جوکی‌ را بشنوید، یعنی‌ مشغول‌ انجام‌ کاری‌ بی‌فایده‌ و بی‌نتیجه‌هستید. هم‌ چنین‌ این‌ خواب‌ به‌ معنای‌ نوعی‌ تخلیه‌ تنش‌ و اضطراب‌ ناشی‌ از موضوعی‌ است‌ که‌ آزارتان‌داده‌ است‌.

 

شهر
دیدن‌ یک‌ شهر در خوابتان‌، دلالت‌ دارد بر محیط اجتماعی‌ شما و احساس‌ یگانگی‌ و همانندی‌ با آن‌.اگر خواب‌ ببینید که‌ در شهری‌ متروکه‌ هستید، یا این‌ که‌ نسبت‌ به‌ فعالیت‌ شهر احساس‌ بیگانگی‌ و بی‌تفاوتی‌ به‌ شما دست‌ دهد، یعنی‌ احساس‌ می‌کنید که‌ توسط اطرافیانتان‌ مورد عدم‌ پذیرش‌ و طرد قرارگرفته‌اید. مشاهده‌ شهری‌ ویران‌ و مخروبه‌ در خواب‌، به‌ این‌ معنا است‌ که‌ ارتباطات‌ اجتماعی‌ تان‌ را موردبی‌توجهی‌ و بی‌اعتنایی‌ قرار می‌دهید و به‌ این‌ ترتیب‌ باعث‌ می‌شوید که‌ آنها تنزل‌ کنند.

 

شهر بازی‌
اگر خواب‌ ببینید که‌ در یک‌ شهر بازی‌ هستید، به‌ این‌ معنا است‌ که‌ از یک‌ زندگی‌ روزمره‌ شلوغ‌ و پرتنش‌ برخوردارید. پس‌، لازم‌ است‌ زمانی‌ را وقف‌ سرگرمی‌ و تفریح‌ و لذت‌ بردن‌ هر چه‌ بیشتر اززندگی‌تان‌ کنید. با بررسی‌ وسایل‌ شهربازی‌ می‌توانید به‌ شناسایی‌ ابعاد و جنبه‌های‌ گوناگون‌ شخصیتی‌تان‌ نایل‌ آیید. هم‌ چنین‌، این‌ خواب‌ می‌تواند بدین‌ معنا باشد که‌ اخیرا به‌ سهولت‌ حواستان‌ پرت‌ می‌شودو توجهتان‌ منحرف‌ می‌گردد. اگر خواب‌ ببینید که‌ شهربازی‌ خالی‌ است‌ یا همه‌ آن‌ را ترک‌ کرده‌اند، نشان‌می‌دهد که‌ لازم‌ است‌ دریچه‌ وجودی‌ تان‌ را به‌ روی‌ ماجراها، حادثه‌ها و حتی‌ کارهای‌ پرمخاطره‌تفریحی‌ و سرگرم‌ کننده‌ بگشایید.

 

شهربازی‌
اگر در خوابتان‌، در یک‌ شهربازی‌ حضور داشته‌ باشید یا مشغول‌ استفاده‌ از دستگاههای‌ تفریحی‌ آن‌باشید، یعنی‌، به‌ زودی‌، از یک‌ تفریح‌ و سرگرمی‌ نامتعارف‌ و بدیع‌ لذت‌ زیادی‌ می‌برید. اگر در خوابتان‌،دلقک‌ هایی‌ را در شهربازی‌ ببینید، یعنی‌، ممکن‌ است‌ در ارتباطات‌ عاطفی‌ و امور خانوادگی‌تان‌، بامشکلات‌ خاصی‌ مواجه‌ گردید.

 

شهرت‌ یا بلند آوازه‌
اگر در خوابتان‌، فردی‌ بلند آوازه‌ و سرشناس‌ باشید، یعنی‌، در دستیابی‌ به‌ برخی‌ از اهداف‌بلندپروازانه‌ و جاه‌ طلبانه‌تان‌ با مشکل‌ مواجه‌ خواهید شد. اگر خواب‌ افراد معروف‌ و سرشناس‌ را ببینید،یعنی‌، نسبت‌ به‌ توانایی‌ و قابلیت‌تان‌ در رسیدن‌ به‌ مقام‌ و منزلتی‌ بالا، دچار شک‌ و تردید هستید. اگرخواب‌ ببینید که‌ یکی‌ از آشنایانتان‌، معروف‌ و سرشناس‌ شده‌، یعنی‌، نسبت‌ به‌ آن‌ فرد احساس‌ حسادت‌می‌کنید یا از این‌ وحشت‌ دارید که‌ دوستی‌ او را از دست‌ بدهید.

 

شهاب‌
خواب‌های‌ مرتبط با شهاب‌ها، سمبل‌ و نماد تمایلات‌ قوی‌ هستند و این‌ معنا را می‌دهند که‌ بیننده‌خواب‌ در رابطه‌ با جنبه‌ای‌ از زندگی‌ واقعی‌اش‌ با آرزوهایی‌ محال‌ و خیالات‌ خام‌ و افکار باطل‌ دست‌ وپنجه‌ نرم‌ می‌کند.
شمایل‌ عیسای‌ مصلوب‌(ع‌)، (مسیح‌ مصلوب‌)
مسیح‌ مصلوب‌(ع‌) در خواب‌ به‌ منزله‌ این‌ است‌ که‌ یکی‌ از عزیزانتان‌ دوران‌ سخت‌ و پر از دردسر ومشکلی‌ را در پیش‌ رو خواهد داشت‌. اگر در خواب‌، صلیبی‌ در دست‌ داشته‌ یا آن‌ را به‌ گردنتان‌ آویزان‌کرده‌ باشید، یعنی‌ شما فردی‌ مهربان‌، باملاحظه‌، رئوف‌، متواضع‌ و متعادل‌ هستید و ویژگی‌ها وخصوصیت‌های‌ فردی‌تان‌ هستند که‌ باعث‌ می‌شوند موفقیت‌ و عشق‌ از آن‌ شما شوند.

 

شمع‌
شمع‌ نشانه‌ نور و روشنایی‌ است‌ و هر کجا که‌ روشنایی‌هست‌، امید هم‌ وجود دارد. اگر در خواب‌ شمع‌ روشنی‌را مشاهده‌ کردید، نشان‌ دهنده‌ این‌ است‌ که‌ شماناخودآگاه‌ در جستجوی‌ آرامش‌، راحتی‌ و تا حدی‌روشن‌ بینی‌ روحی‌ و روانی‌ هستید. اگر در خواب‌ شمع‌خاموشی‌ را مشاهده‌ کردید، نشانه‌ آن‌ است‌ که‌ احتمالااحساس‌ سرخوردگی‌، ناامیدی‌، یأس‌، عدم‌ پذیرش‌ وطرد شدن‌ می‌کنید و یا در یک‌ موقعیت‌ خاص‌ و یاحتی‌ در وجود خودتان‌ نمی‌توانید هیچ‌ نقطه‌ مثبت‌ یاروشن‌ و امیدوار کننده‌ بیابید. اگر در خوابتان‌ نظاره‌گرسوختن‌ شمعی‌ هستید که‌ آنقدر می‌سوزد تا چیزی‌ ازآن‌ باقی‌ نمی‌ماند، نشانه‌ آن‌ است‌ که‌ از پیر شدن‌ ومرگ‌ می‌ترسید. اگر مردی‌ چنین‌ خوابی‌ ببیند، به‌ طورضمنی‌ به‌ معنای‌ ترس‌ و واهمه‌ او در رابطه‌ باتوانایی‌های‌ جسمانیش‌ است‌. شمع‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ حمایت‌، حفاظت‌، مراقبت‌، معنویت‌، ارشاد و راهنمایی‌ است‌. فوت‌ وخاموش‌ کردن‌ شمع‌ها در خواب‌، به‌ این‌ معنا است‌ که‌ مشکلی‌ را در زندگی‌ واقعی‌تان‌، برطرف‌ کرده‌اید.

 

شکلات
دیدن شکلات در خواب، به این معنا است که بابت یک موفقیت و پیشرفت جدید، احساس می کنیدکه آن طور که باید و شاید به شما ارج ننهاده اند. هم چنین، شکلات در خواب دلالت دارد بر نیازتان به مورد محبت خاص قرار گرفتن از سوی عزیزان یا دوستان بی توجه و بی خیالتان.

 

شکم‌
مشاهده‌ شکم‌ خودتان‌ در خواب‌ (یا اگر خواب‌ ببینید که‌ شکم‌ بزرگی‌ دارید)، به‌ این‌ معنا است‌ که‌مشغول‌ پردازش‌ و تلفیق‌ عقاید و احساسات‌ تان‌ از حالت‌ ناخودآگاه‌ به‌ حالت‌ آگاهی‌ و هوشیاری‌ هستید.هم‌ چنین‌، این‌ خواب‌ به‌ شما این‌ پیام‌ را می‌دهد: به‌ الهامات‌، شهودات‌ و احساسات‌ درونی‌تان‌، اعتمادنمایید!

 

شکم‌ دریدن‌
اگر در خواب‌، دل‌ و روده‌ تان‌ از شکم‌تان‌ بیرون‌ بریزند، یعنی‌ احساس‌ می‌کنید که‌ جرأت‌، قدرت‌ یاتوانایی‌تان‌ برای‌ دفاع‌ از خود مورد تجاوز و حمله‌ قرار گرفته‌ است‌.

 

شکم‌ یا هر عضوی‌ از بدن
اگر خواب‌ هر یک‌ از اعضای‌ بدنتان‌ را ببینید، یعنی‌ این‌ که‌ ضمیرناخودآگاهتان‌ می‌خواهد توجه‌ شما را به‌ آن‌ قسمت‌ از بدنتان‌ جلب‌ کند. اگردر خواب‌ احساس‌ درد یا ناراحتی‌ در ناحیه‌ شکم‌ و یا هر نقطه‌ دیگر ازبدنتان‌ کنید، تعبیرش‌ آن‌ است‌ که‌ باید در عالم‌ بیداری‌ توجه‌ بیشتری‌ به‌عملکرد آن‌ قسمت‌ مبذول‌ نمایید. هوشیاری‌ و آگاهی‌ کامل‌ نسبت‌ به‌ سلامت‌جسمانی‌ از اهمیت‌ بسزایی‌ برخوردار است‌ و علاوه‌ بر آن‌ باید به‌ سلامت‌روحی‌ و روانی‌ خود نیز توجه‌ کافی‌ داشته‌ باشید. حتی‌ اگر در عمل‌ نیزمشکلی‌ یا علامتی‌ از بیماری‌ در شما نمایان‌ نشده‌ است‌ ولی‌ ضمیر ناخودآگاه‌به‌ وجود مشکلی‌ واقف‌ است‌، ممکن‌ است‌ در عالم‌ خواب‌ چنین‌ رؤیایی‌ راببینید. البته‌ عده‌ای‌ نیز معتقدند که‌ تعبیر این‌ خواب‌ برعکس‌ است‌ و اگر این‌چنین‌ خوابی‌ ببینید تعبیرش‌ آن‌ است‌ که‌ شما قدرت‌ و توان‌ زیادی‌ دارید و ازسلامت‌ جسمانی‌ خوبی‌ برخوردارید.

 

شیر
کارل‌ یونگ‌ معتقد بود که‌ همه‌ حیوانات‌ وحشی‌ درخواب‌ نمایانگر تأثیرات‌ پنهان‌ و نهفته‌ هستند(احساسات‌ و عواطفی‌ که‌ آمادگی‌ برخورد و مواجهه‌ باآنها را نداریم‌.) شیر نماد خطرات‌، مسایل‌ و چیزهای‌منفی‌، مضر و مخرب‌ است‌ که‌ در ضمیر ناخودآگاه‌ فرورفته‌اند. شیر نماد برتری‌ و وجه‌ تمایز اجتماعی‌ است‌.تعبیر آن‌ بستگی‌ به‌ شرایط، اوضاع‌ و احوال‌ و نوع‌ارتباط شما با شیر دارد.

 

شیرجه‌ رفتن‌ و در آب‌ پریدن‌
شیرجه‌ رفتن‌ یا در آب‌ پریدن‌ در خواب‌، به‌ این‌ معنا است‌ که‌ درتلاشید تا به‌ کنه‌ یک‌ احساس‌ یاموقعیت‌ موجود در زندگی‌تان‌ دست‌ یابید. هم‌ چنین‌، این‌ خواب‌ به‌ معنای‌ کند و کاو در ضمیرناخودآگاهتان‌ است‌.

 

شیرینی‌
اگر خواب‌ ببینید که‌ مشغول‌ خوردن‌، دادن‌، گرفتن‌ یا سرقت‌ شیرینی‌ هستید، یعنی‌ مسایل‌ و مشکلات‌و اختلاف‌ نظرها و مشاجرات‌ بی‌اهمیت‌ و پیش‌ پا افتاده‌ای‌ را به‌ دست‌ فراموشی‌ خواهید سپرد که‌آزارتان‌ می‌دهند. اگر خواب‌ ببینید که‌ مشغول‌ پختن‌ و درست‌ کردن‌ شیرینی‌ هستید، این‌ خواب‌ معنای‌بسیار مثبتی‌ دارد و نشان‌ دهنده‌ احساسات‌ خوش‌ بینی‌ یا ترفیع‌ و ارتقایی‌ در مقام‌ و موقعیت‌ اجتماعی‌شما است‌.

 

شیطان‌
مشاهده‌ یا مواجهه‌ با شیطان‌ در خواب‌ هایتان‌می‌تواند معانی‌ متعدد و متفاوتی‌ داشته‌ باشد و تعبیرآن‌ بستگی‌ به‌ جزییات‌ خواب‌ دارد. اگرچه‌، شیطان‌همیشه‌ نمایانگر مسأله‌ای‌ منفی‌ و آزار دهنده‌ درشخصیت‌، زندگی‌ روزمره‌ یا اطرافتان‌ است‌. کارل‌یونگ‌ این‌ خصوصیات‌ منفی‌ را >سایه‌ و سیاهی‌ راسو (موش‌ خرما):
اگر راسو یا موش‌ خرمایی‌ را در خواب‌ ببینید، یعنی‌، به‌ هیچ‌ وجه‌، نباید به‌ شایعات‌ دامن‌ بزنید و آنها راحتی‌ با نزدیک‌ترین‌ اقوام‌ و خویشاوندانتان‌ در میان‌ نگذارید.

 

راه‌ ماشین‌ رو
اگر در خواب‌، یک‌ راه‌ ماشین‌ رو را ببینید یا در آن‌ مشغول‌ رانندگی‌ باشید، این‌ خواب‌ نشانه‌ و نمادپایان‌ مثبت‌ یک‌ سفر، امنیت‌، استراحت‌، آرامش‌ و تمدد اعصاب‌ است‌. یا در مسیر دستیابی‌ به‌ صلح‌ وصفا و آرامش‌ درونی‌ و یافتن‌ جنبه‌ معنوی‌ وجودتان‌ خوب‌ عمل‌ می‌کنید.

 

راه‌ یا در خروجی‌
اگر در خوابتان‌، قادر به‌ یافتن‌ راه‌ یا در خروجی‌ نباشید، یعنی‌، در جنبه‌ خاصی‌ از زندگی‌تان‌، درمسیری‌ به‌ سمت‌ ناکجاآباد قرار دارید. پس‌، لازم‌ است‌ در مسیری‌ تغییر و تحولات‌ صورت‌ دهید که‌زندگی‌تان‌ به‌ سمت‌ آن‌ رهسپار است‌.

 

راهب‌
خواب‌های‌ مرتبط با راهب‌، نشان‌ دهنده‌ روشن‌ بینی‌ و آگاهی‌ معنوی‌، از خود گذشتگی‌ ،ایثارگری‌،ایمان‌ و اعتقاد درونی‌ بیننده‌ خواب‌ هستند.


درمانگاه‌
اگر خواب‌ ببینید که‌ شما را به‌ یک‌ درمانگاه‌ برده‌اند یا در یک‌ درمانگاه‌ بیمار بودید، این‌ خواب‌، به‌ شماهشدار می‌دهد که‌ در خطر از پا در آمدن‌ به‌ واسطه‌ قید و بندی‌ قرار دارید که‌ سعی‌ دارید آن‌ را به‌ تنهایی‌رفع‌ کنید. پس‌، به‌ خودتان‌ غره‌ نباشید و مخاطره‌ به‌ جان‌ نخرید، از دیگران‌ کمک‌ بخواهید. اگر خواب‌ببینید که‌ از یک‌ درمانگاه‌ دیدار به‌ عمل‌ می‌آورید یا به‌ بیماری‌ در آنجا کمک‌ می‌کنید، یعنی‌ خبرهای‌غیرمنتظره‌ای‌ خواهید شنید.

دریا
آب‌ به‌ هر شکلی‌ در خواب‌ نشانه‌ احساسات‌، عواطف‌ وضمیر ناخودآگاه‌ ما است‌. هم‌ چنین‌ می‌تواند نشان‌دهنده‌ ناخودآگاه‌ جمعی‌ یا تجربیات‌ معنوی‌ شما باشد.تعبیر این‌ گونه‌ خواب‌ها بستگی‌ به‌ نظام‌ اعتقادی‌شخصی‌ و تجربیات‌ زندگیتان‌ دارد.

دریاچه‌
آب‌ به‌ هر شکلی‌ در خواب‌، روی‌ هم‌ رفته‌، نشان‌ دهنده‌عواطف‌، احساسات‌ و ضمیر ناخودآگاه‌ ما است‌. درکتابهای‌ قدیمی‌ تعبیر خواب‌ آمده‌ است‌ که‌ دریاچه‌ درارتباط با احساسات‌ عاشقانه‌ و رومانتیک‌ ما می‌باشد.اگر در خوابتان‌ دریاچه‌ آرامی‌ را مشاهده‌ کردید، قطعازندگی‌ احساسی‌ و عشقی‌ تان‌ از آن‌ چنان‌ شکل‌ خوبی‌برخوردار است‌ که‌ احساس‌ امنیت‌ می‌کنید. آب‌ طوفانی‌در خواب‌ به‌ معنای‌ آماده‌ شدن‌ برای‌ پیمودن‌ مسیری‌پر دست‌ انداز، ناهموار و پر فراز و نشیب‌ است‌، اگرهیولایی‌ را در آب‌ ببینید، بدان‌ معنا است‌ که‌ شایدضمیر ناخودآگاهتان‌ قصد دارد به‌ شما بگوید که‌ دررابطه‌ با موضوع‌ و مشکلی‌ نادیده‌ در حال‌ مبارزه‌ ورقابت‌ هستید.

دریاچه‌
دریاچه‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ وضعیت‌ و حالت‌ عاطفی‌ و احساسی‌تان‌ است‌. اگر دریاچه‌ درخواب‌تان‌ آرام‌ و شفاف‌ باشد، این‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آرامش‌ درونی‌تان‌ است‌. اگر دریاچه‌ در خواب‌تان‌مواج‌، طوفانی‌ و ناآرام‌ باشد، یعنی‌ دستخوش‌ نوعی‌ ناآرامی‌ و بی‌قراری‌ احساسی‌ و عاطفی‌ خواهید شد.

داروی‌ بیهوشی‌
اگر خواب‌ ببینید که‌ تحت‌ بیهوشی‌ قرار گرفته‌اید، بدین‌ معنا است‌ که‌ آماده‌اید تا تجربه‌ای‌ تلخ‌، ناگوار،عذاب‌ آور، دردناک‌ و آزار دهنده‌ را به‌ دست‌ فراموشی‌ بسپارید.

دانشکده‌
اگر در خواب‌، در یک‌ دانشکده‌ یا محوطه‌ آن‌ باشید، یعنی‌ مشغول‌ گذر از یک‌ سری‌ تغییر و تحولات‌فرهنگی‌ یا اجتماعی‌ هستید. یعنی‌، حالا فرصت‌ خوبی‌ پیش‌ آمده‌ تا چیزهای‌ جدیدی‌ را تجربه‌ و امتحان‌کنید.

دانه‌، هسته‌، بذر
بذر نشانه‌ فرصت‌های‌ جدید و شروع‌ تازه‌ است‌.درست‌ مثل‌ دانه‌ای‌ که‌ در حال‌ جوانه‌ زدن‌ است‌، ممکن‌است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ قصد دارد به‌ شما بگوید که‌نقطه‌ نظرات‌ و برنامه‌ ریزی‌های‌ شما در حال‌شکل‌گیری‌ و تکوین‌ هستند. به‌ علاوه‌، به‌ احتمال‌ زیادتجربیات‌ گذشته‌ و سخت‌ کوشی‌ شما منجر به‌ امکانات‌یا فرصت‌های‌ جدید می‌شوند.

دایو
اگر در خواب‌، روی‌ دایوی‌ ایستاده‌ باشید، این‌ خواب‌ نشانه‌ و نماد تجربه‌ای‌ دشوار یا به‌ شدت‌وسوسه‌انگیز و اغواگر است‌ که‌ یا با آن‌ مواجه‌ هستید و یا به‌ زودی‌ با آن‌ روبه‌رو خواهید گشت‌. اگر درخوابتان‌، قادر به‌ پرش‌ نبودید، یعنی‌ در رابطه‌ با یک‌ موقعیت‌، از آمادگی‌ لازم‌ برای‌ مواجه‌ شدن‌ بااحساساتتان‌ برخوردار نیستید. در واقع‌، مشغول‌ فرو خوردن‌ و سرکوب‌ کردن‌ عواطف‌ و احساسات‌قدرتمندتان‌ هستید.

دایناسور
دایناسورها در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ قسمتی‌ از گذشته‌ شما یا یکی‌ از ویژگی‌های‌ شخصیتی‌تان‌ هستندکه‌ تغییر کرده‌ و شما دیگر از آن‌ استفاده‌ نمی‌کنید. اگر در خواب‌، دایناسوری‌ به‌ شما حمله‌ کند، یعنی‌ درتلاشید تا تغییری‌ در خودتان‌ به‌ وجود آورید و فرد دیگری‌ شوید. اگر در خواب‌ از یک‌ دایناسور فرارکنید، یعنی‌ می‌خواهید هم‌ سن‌ و سالان‌ و هم‌ طرازانتان‌ دید متفاوتی‌ نسبت‌ به‌ شما پیدا کنند و در این‌زمینه‌ موفق‌ خواهید شد.

دختر
خوابهای‌ مرتبط با دختران‌، اشارات‌ مستقیم‌ و واضحی‌ از احساسات‌، دغدغه‌ها و نگرانی‌های‌ شما درارتباط با دوستان‌ دخترتان‌ در زندگی‌ واقعی‌تان‌ در نظر گرفته‌ می‌شوند. اگر در زندگی‌ بیداری‌تان‌، بادختری‌ دوست‌ نیستید، این‌ خواب‌ نشان‌ می‌دهد که‌ مایلید در زندگی‌ با مهر و محبت‌ و عطوفت‌ بیشتری‌با شما رفتار و برخورد کنند. هم‌ چنین‌، این‌ خواب‌ها می‌توانند از شور و شوق‌ و یا نگرانی‌ هایتان‌ در موردنوع‌ جنسیت‌ خودتان‌ سرچشمه‌ گرفته‌ باشند. اکثرٹ، دخترها در خواب‌، به‌ منزله‌ بازتاب‌ و انعکاسی‌ ازدرون‌ خودتان‌ هستند، پس‌ دقت‌ کنید که‌ در خواب‌ چه‌ رفتاری‌ با او داشتید، چرا که‌، آن‌ نمایانگر خودانگاره‌ شما است‌. اکثر خوابهای‌ مرتبط با دختران‌ با مسافرت‌ هم‌ به‌ نحوی‌ مربوط هستند، اگر در خواب‌شما سفری‌ در بین‌ نبود، احتمالا سفری‌ عقب‌ افتاده‌ و معوق‌ را پشت‌ سر گذاشته‌اید. اگر در خوابتان‌،مشغول‌ صحبت‌ و گفت‌ و گوی‌ صمیمانه‌ و گرم‌ با دخترانی‌ باشید که‌ هیچ‌ شناختی‌ از آنها ندارید، یعنی‌،در زندگی‌ بیداری‌تان‌، عواطف‌ و احساساتتان‌ را فرو می‌خورید و آنها را به‌ نحوی‌ سرکوب‌ می‌کنید.

دعوا و زد و خورد
اگر چنین‌ خوابی‌ ببینید، احتمالا درگیر بگومگوها و کشمکش‌های‌ جدی‌ و شدیدی‌ می‌شوید. اگر درخوابتان‌، در گروه‌ برنده‌ قرار بگیرید یا آن‌ را مشاهده‌ نمایید، این‌ خواب‌ نشانه‌ خوبی‌ در رابطه‌ با منافع‌عشقی‌ عاطفی‌ فعلی‌ و جاری‌ تان‌ است‌.
دعوا و مرافعه‌
اگر در خواب‌ مشغول‌ دعوا یا بحث‌ هستید،احتمالا تضادها و درگیری‌های‌ درونی‌ خاصی‌ راتجربه‌ می‌کنید. دعوا می‌تواند بازتاب‌ ناتوانی‌شما در زمینه‌ حل‌ مشکلات‌ مهم‌ باشد. ممکن‌است‌ در حال‌ حاضر در تصمیم‌گیری‌ با مشکل‌مواجه‌ هستید، یا نمی‌توانید قدرتی‌ را بپذیرید ویا بخشی‌ از زندگی‌ روزمره‌تان‌ را به‌ خوابتان‌منتقل‌ نموده‌اید. در کتابهای‌ خیلی‌ قدیمی‌ تعبیرخواب‌ آمده‌ که‌ دعوا تعبیری‌ برعکس‌ دارد، یعنی‌از صلح‌ و صفا، آرامش‌، سازگاری‌، هماهنگی‌ وتوافق‌ با عزیزتان‌ برخوردار خواهید گشت‌.

دعوت‌ کردن‌
اگر خواب‌ ببینید که‌ کسی‌ از شما دعوتی‌ کرد، به‌ این‌ معنا است‌ که‌ در رابطه‌ با جنس‌ مخالف‌ تان‌محبوبیت‌ و وجهه‌ خاصی‌ دارید. اگر خودتان‌ از کسی‌ دعوت‌ کردید و طرف‌ مقابل‌ آن‌ را پذیرفت‌، یعنی‌در زندگی‌ واقعی‌ تان‌ در قبال‌ عشق‌ و عاشقی‌ راهی‌ ناهموار و متزلزل‌ و سست‌ در پیش‌ رو خواهید داشت‌.اگر طرف‌ مقابل‌ تان‌ دعوت‌ شما را رد کند، آن‌ عملا به‌ معنای‌ شانس‌ خوب‌ در ارتباطات‌ عاطفی‌ واحساسی‌ زندگی‌ واقعی‌ تان‌ است‌.

دزد
اگر خواب‌ ببینید که‌ منزل‌، کمد یا دارایی‌ و اموال‌تان‌ مورد دستبرد و سرقت‌ قرار گرفته‌اند، یعنی‌ به‌شهرت‌، وجهه‌ و اعتبار شما حمله‌ شده‌ و آنها خدشه‌دار می‌شوند. ولی‌، اگر در برابر سارق‌، ایستادگی‌کنید و به‌ دفاع‌ از اموال‌تان‌ بپردازید، یعنی‌ اوضاع‌ نامساعد زندگی‌تان‌، خوب‌ پیش‌ خواهند رفت‌. بعد ازدیدن‌ چنین‌ خوابی‌، ممکن‌ است‌ در اثر بی‌احتیاطی‌ و بی‌پروایی‌، سوانح‌ و حوادثی‌ برای‌ بیننده‌ خواب‌رخ‌ دهند.

دزدی‌ و سرقت‌
افراد به‌ دو منظور دست‌ به‌ سرقت‌ می‌زنند. یا فقیر هستند و احساس‌ می‌کنند چاره‌ دیگری‌ ندارند و یاآن‌ چنان‌ حریص‌ و آزمند می‌باشند که‌ نمی‌خواهند وقت‌ بگذارند و برای‌ رفع‌ نیازهایشان‌ تلاش‌ وکوششی‌ از خود نشان‌ دهند. ]این‌ نیازها عاطفی‌ و یا دنیوی‌ هستند.[ سرقت‌ به‌ سؤالات‌ وجدانی‌ واخلاقی‌ درون‌ بیننده‌ اشاره‌ دارد. تمام‌ جزییات‌ خواب‌ تان‌ را بررسی‌ کنید تا علت‌ سرقت‌ صورت‌ گرفته‌ رادر یابید. آیا کسی‌ بدون‌ اجازه‌ چیزی‌ از شما می‌دزدد و یا شما تلاش‌ می‌کنید چیزهای‌ مطلوبی‌ را به‌دست‌ آورید که‌ متعلق‌ به‌ شما نیستند؟ پیام‌ حاصله‌ از ضمیر ناخودآگاهتان‌ ممکن‌ است‌ در رابطه‌ باارزیابی‌ شخصی‌، فقر، احتیاج‌، اخلاقیات‌، درستی‌، پاکدامنی‌ و پاکی‌ باشد. با درک‌ این‌ گونه‌ خواب‌هامی‌توانید به‌ نیازهای‌ عمیق‌ شخصی‌ تان‌ پی‌ ببرید که‌ همین‌ امر در نهایت‌ منجر به‌ شادی‌ بزرگتری‌می‌گردد.

دست‌
اگر در خواب‌ دستانی‌ بسیار بزرگ‌ را ببینید، به‌ خصوص‌ اگر آن‌ دستها متعلق‌ به‌ خودتان‌ باشند، یعنی‌فردی‌ در زندگی‌تان‌، توقع‌ بیش‌ از حد از شما دارد. اگر در خواب‌ خود را فاقد دست‌ ببینید، یعنی‌ درموقعیتی‌ از زندگی‌ بیداری‌تان‌، احساس‌ عدم‌ کنترل‌ و ناتوانی‌ می‌کنید.

دست‌
اگر خواب‌ دستهایتان‌ را ببینید، به‌ این‌ معنا است‌ که‌ فردی‌ بارور و پرورنده‌ به‌ همراه‌ توانایی‌ و قابلیت‌نزدیک‌ شدن‌ به‌ دیگران‌ و مراقبت‌ و حمایت‌ از آنها هستید. اگر خواب‌ ببینید که‌ دستهایتان‌ مجروح‌ وزخمی‌ شده‌اند، این‌ نشانگر ناتوانی‌ و عجز شما در قبال‌ مراقبت‌ از خودتان‌ یا درماندگی‌ و ضعف‌ نسبت‌به‌ برقراری‌ ارتباط با دیگران‌ است‌. احتمالا در قبال‌ آزادی‌ یا عملکردهایتان‌ احساس‌ محدودیت‌ می‌کنید.دست‌ راست‌ نمایانگر ماهیت‌ اجتماعی‌ و خونگرم‌ شما و مرتبط با انرژی‌ مردانه‌تان‌ است‌. در حالی‌ که‌دست‌ چپ‌ نمایانگر ماهیت‌ بارور، پرورنده‌، حمایتگر و مرتبط با ویژگی‌های‌ زنانه‌ شما است‌.

دست‌ دادن‌
دست‌ دادن‌ در خواب‌، نشانه‌ سازش‌، آشتی‌، صلح‌، توافق‌، سازگاری‌ و برقراری‌ مجدد و تجدید یک‌ارتباط دوستانه‌ است‌.

دست‌ و پای‌ شکسته‌
دست‌ یا پای‌ شکسته‌ در خواب‌، نشان‌ می‌دهد که‌ در یک‌ موقعیت‌ موجود در زندگی‌تان‌، آن‌ چنان‌ که‌باید و شاید، از عهده‌ انجام‌ امور، به‌ خوبی‌ بر نمی‌آیید.

دستبند
اگر در خواب‌ به‌ دستهایتان‌ دستبند زده‌ باشند، یعنی‌ در موقعیتی‌ از زندگی‌ واقعی‌تان‌، دچار مشکل‌ ودردسری‌ خواهید شد که‌ هر لحظه‌ آرزو می‌کنید از شر آن‌ خلاص‌ گردید. اگر در خوابتان‌، به‌ نحوی‌ فرارکنید که‌ کسی‌ نتواند دستبند به‌ دستتان‌ بزند، یعنی‌ دیگران‌ تحت‌ تابعیت‌ و فرماندهی‌ شما قرار می‌گیرند.

دستگاه‌
دستگاه‌ها و ماشین‌ آلات‌ در خواب‌ به‌ منزله‌ هشداری‌ برای‌ بیننده‌ خواب‌ مبنی‌ بر این‌ هستند که‌ او بایدتوجه‌ خیلی‌ زیادی‌ به‌ جزییات‌ موجود در طرح‌ و پروژه‌ای‌ قریب‌ الوقوع‌ داشته‌ باشد.

دوران کودکی
اگر خواب ببینید که مجددا یک بچه هستید، این نشان می دهد که هر چقدر هم سخت تلاش نمایید،قادر به دستیابی دوباره به فرصت های از دست رفته زندگی تان نخواهید بود. زمان پیشروی به سمت آینده و فراموش کردن گذشته ها، فرا رسیده است.

دوست‌
دوستانتان‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ ابعاد و جنبه‌هایی‌ از شخصیت‌ تان‌ هستند که‌ در حال‌ رشد و توسعه‌می‌باشند و باعث‌ می‌شوند که‌ فردی‌ بالغ‌ و عاقل‌ به‌ حساب‌ بیایید. ارتباطاتی‌ که‌ با اطرافیانتان‌ دارید، درشناخت‌ هر چه‌ بهتر شخصیت‌ حقیقی‌تان‌، مهم‌ و اساسی‌ محسوب‌ می‌شوند، از این‌ رو، برای‌ دستیابی‌به‌ علایمی‌ دال‌ بر ویژگی‌ها و خصوصیات‌ شخصیتی‌ای‌ که‌ در وجود آنها هست‌ و شما مایلید آنها را درخودتان‌ پرورش‌ دهید، به‌ شخصیت‌ واقعی‌ آن‌ سری‌ از دوستانتان‌ توجه‌ زیادی‌ مبذول‌ دارید که‌ در خواب‌دیده‌اید و جد و جهد بیشتری‌ روی‌ آنها به‌ خرج‌ دهید. به‌ علاوه‌، گاهی‌ اوقات‌، خوابهای‌ مرتبط بادوستان‌ این‌ پیام‌ را در بر دارند که‌، خبرهای‌ خوب‌ و خوشی‌ از آنها خواهید شنید. اگر دوستانتان‌ درخواب‌، اندوهگین‌ یا دچار دردسر باشند، یعنی‌، در زندگی‌ واقعی‌شان‌ با مشکل‌، ناامیدی‌، یأس‌ واستیصال‌ مواجه‌ می‌گردند. اگر خواب‌ یکی‌ از دوستانتان‌ را ببینید که‌ در زندگی‌ بیداری‌تان‌، او را نمی‌بینید(به‌ این‌ علت‌ که‌ یا ارتباطتان‌ با او به‌ پایان‌ رسیده‌ و یا به‌ نحوی‌ از شما دور شده‌ است‌) یعنی‌، حسرت‌دوران‌ گذشته‌ را می‌خورید، دورانی‌ که‌ هیچگونه‌ تعهد و مسؤولیتی‌ به‌ عهده‌تان‌ نبود و شرایط زندگی‌ به‌مراتب‌ آسان‌تر و بی‌دغدغه‌تر بود. به‌ این‌ معنا که‌، مایلید از فشارهای‌ روحی‌ و عصبی‌ و تنش‌های‌ مرتبطبا دوران‌ بزرگسالی‌، فرار نمایید. یا، این‌ خواب‌ به‌ منزله‌ علامتی‌ است‌ دال‌ بر این‌ که‌، زمان‌ آن‌ فرا رسیده‌ که‌عاقلانه‌تر و پخته‌تر عمل‌ نمایید و اعمال‌ و رفتاری‌ منطقی‌تر و سنجیده‌تر از خود بروز دهید. اگر خواب‌ببینید که‌ یکی‌ از دوستانتان‌ در شرف‌ مرگ‌ است‌، یعنی‌، در رابطه‌ با این‌ ارتباط دوستانه‌، احساس‌ نگرانی‌یا ناامنی‌ پیدا کرده‌اید. به‌ این‌ معنا که‌، نگرانید که‌ دوستتان‌ از شما فاصله‌ بگیرد و یا علاقه‌اش‌ به‌ دوستی‌ باشما را از دست‌ بدهد.


بلم‌
دیدن‌ یا نشستن‌ داخل‌ یک‌ بلم‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ آرامش‌، سکوت‌، صلح‌ و صفا، سادگی‌،راحتی‌، سهولت‌، صراحت‌، عدم‌ وابستگی‌، استقلال‌ و بی‌نیازی‌ است‌. چنین‌ خوابی‌، هم‌ چنین‌، به‌ منزله‌انعکاس‌ و بازتابی‌ از تعادل‌ عاطفی‌ احساسی‌ شما است‌. یعنی‌ به‌ لطف‌ قدرت‌، عزم‌ راسخ‌ و اراده‌ قوی‌تان‌در حال‌ پیشروی‌ و پیشرفت‌ هستید.

بن‌ بست‌
اگر در خواب‌، به‌ خیابان‌ یا کوچه‌ای‌ بن‌ بست‌ برسید، یعنی‌ در زندگی‌ واقعی‌تان‌، مشغول‌ پیروی‌ ازمسیری‌ به‌ ناکجاآباد هستید و با وجود تلاش‌ زیاد، به‌ جایی‌ نمی‌رسید. پس‌، لازم‌ است‌ که‌ تغییر وتحولاتی‌ صورت‌ دهید.

به‌ دار آویخته‌ یا حلق‌ آویز کردن‌
اگر در خواب‌ خودتان‌ به‌ دار آویخته‌ شده‌ باشید یا به‌ دار آویخته‌ شدن‌ فرد دیگری‌ را ببینید، یعنی‌فصلی‌ از خوش‌ شانسی‌ و اقبال‌ در پیش‌ رویتان‌ قرار خواهد گرفت‌. گاهی‌ اوقات‌، این‌ خواب‌ به‌ منزله‌هشداری‌ است‌ در رابطه‌ با اینکه‌ کاری‌ را ناتمام‌ گذاشته‌اید و بایستی‌ به‌ فکر اتمام‌ آن‌ باشید. ولی‌ اگر درخواب‌، شما مراسم‌ به‌ دار آویختن‌ فردی‌ را انجام‌ دهید یعنی‌ بایستی‌ از انتقاد کردن‌ دیگران‌ جدا دست‌بکشید، وگرنه‌ به‌ زودی‌ خودتان‌ مورد انتقاد شدید قرار خواهید گرفت‌. اگر در خواب‌ چیزی‌ را در هواآویزان‌ نگه‌ دارید یا از ارتفاعی‌ بلند، آویزان‌ بمانید، یعنی‌ در زندگی‌ بیداری‌تان‌ احساس‌ عدم‌ امنیت‌شدید احاطه‌تان‌ کرده‌ است‌. اگر درخواب‌، مشغول‌ آویزان‌ کردن‌ لباس‌ روی‌ بند رخت‌ باشید، یعنی‌مشغول‌ وضوح‌ بخشی‌ و پالایش‌ افکار و اندیشه‌هایتان‌ هستید و به‌ زودی‌ به‌ وضعیتی‌ جدید از هشیاری‌ وخودآگاهی‌ دست‌ می‌یابید.

به‌ فرزندی‌ پذیرفتن‌
اگر در خواب‌ ببینید که‌ شما یا دیگران‌ بچه‌ای‌ را به‌ فرزندی‌ پذیرفته‌اید، تغییر و تحول‌ ناموفق‌ وپشیمانی‌ آوری‌ در زندگی‌ خانوادگی‌تان‌ به‌ وجود خواهد آمد. اگر در خواب‌ ببینید که‌ شما را به‌ فرزندخواندگی‌ پذیرفته‌اند (در حالی‌ که‌ در زندگی‌ واقعی‌ تان‌، چنین‌ چیزی‌ وجود ندارد)، یعنی‌ احساس‌می‌کنید که‌ نزدیکانتان‌ به‌ شما دروغ‌ می‌گویند و به‌ آنها شک‌ کرده‌اید.

بهم‌ ریختگی‌
خواب‌های‌ مرتبط با بهم‌ ریختگی‌ و آشفتگی‌، خوش‌ یمن‌ هستند و تعابیری‌ مثبت‌ در بر دارند. به‌ این‌معنا که‌ هر چه‌ باعث‌ نگرانی‌ یا سردرگمی‌تان‌ شده‌ است‌، به‌ زودی‌ برطرف‌ می‌گردد و نتیجه‌ای‌ درست‌ ومرتب‌ به‌ بار می‌آورد.

بی‌اشتهایی‌ مرضی‌ و روانی‌
اگر در خواب‌ ببینید که‌ دچار بی‌اشتهایی‌ مرضی‌ یا روانی‌ شده‌اید، به‌ معنای‌ یک‌ بیماری‌ و اختلال‌غذایی‌ در زندگی‌ واقعی‌تان‌ است‌. ولی‌، اگر در زندگی‌ روزمره‌تان‌، از تغذیه‌ای‌ سالم‌ برخوردارید، این‌خواب‌ نشان‌ دهنده‌ نیازتان‌ به‌ معنویت‌ و احساس‌ رضایت‌ خاطر و خرسندی‌ در زندگی‌ واقعی‌تان‌ است‌.یعنی‌، نیازمند برخورداری‌ از عشق‌، عطوفت‌، مهربانی‌، محبت‌، صمیمیت‌ و یا تفریح‌ و سرگرمی‌ بیشتری‌از زندگی‌تان‌ هستید، چون‌ به‌ قدر کافی‌ از آنها بهره‌مند نیستید. اگر خواب‌ ببینید که‌ یکی‌ از دوستانتان‌ مبتلا به‌ بی‌اشتهایی‌ مرضی‌ یا روانی‌ شده‌، باز هم‌ این‌ خواب‌می‌تواند نشان‌ دهنده‌ یک‌ اختلال‌ غذایی‌ در زندگی‌ روزمره‌ او باشد. اگر اطمینان‌ دارید که‌ چنین‌ مشکلی‌در بین‌ نیست‌، این‌ خواب‌ بدین‌ معنا می‌باشد که‌ دوست‌تان‌ به‌ شدت‌ محتاج‌ توجه‌ و محبت‌ و علاقه‌بیشتر از سوی‌ شما است‌.

بیگانه‌
اگر در خواب‌ مکان‌ یا کشوری‌ بیگانه‌ و خارجی‌ را ببینید، یعنی‌، درک‌ و فهم‌تان‌ از احساس‌ و تمایل‌حقیقی‌ و عمیق‌ قلبی‌تان‌، بیشتر از آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ تصور می‌کنید. پس‌، لازم‌ است‌ صبر و حوصله‌ به‌خرج‌ دهید و با ملاحظه‌ و احتیاط پیش‌ بروید. فرد بیگانه‌ و خارجی‌ در خوابتان‌ ـ از هر ملیتی‌ که‌ باشد ـاگر حالتی‌ صمیمانه‌ و دوستانه‌ داشته‌ باشد، سمبلی‌ خوش‌ یمن‌ به‌ حساب‌ می‌آید.

بیگانه‌، غریبه‌
تعبیر مشاهده‌ یک‌ فرد غریبه‌ یا چند بیگانه‌ در خواب‌ بستگی‌ به‌ جزییات‌ خواب‌ و سیستم‌ اعتقادشخصی‌ شما دارد. در برخی‌ از فرهنگ‌، افراد، معتقدند که‌ غریبه‌ها در خواب‌ به‌ منزله‌ ارواح‌ هستند.ممکن‌ است‌ این‌ ارواح‌ قصد داشته‌ باشند به‌ شما درسها یا پیام‌های‌ ویژه‌ای‌ را آموزش‌ دهند. هم‌ چنین‌می‌توان‌ گفت‌ افراد بیگانه‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ جنبه‌های‌ متفاوت‌ یا ابعاد ناآشنای‌ شخصیت‌ ما هستند.پیام‌ این‌ خواب‌ این‌ است‌ که‌ به‌ بررسی‌ درونی‌ خودتان‌ بپردازید. خواه‌ این‌ پیام‌ از ضمیر ناخودآگاهتان‌برخواسته‌ باشد یا از واقعیت‌ دیگری‌، بی‌ارتباط با یکدیگر نیستند. چرا که‌ پیام‌ها و درسهایی‌ که‌ از طریق‌خوابها کسب‌ می‌شوند، مهم‌تر از مکانی‌ است‌ که‌ آنها از آنجا سر چشمه‌ می‌گیرند. فقط خوب‌ به‌ خاطرداشته‌ باشید که‌ ذهنی‌ که‌ خواب‌ را مشاهده‌ کرده‌، به‌ خوبی‌ منبع‌ آن‌ را می‌شناسد.

بیلیارد
اگر در خوابتان‌، مشغول‌ بازی‌ یا تماشای‌ بیلیارد باشید، یعنی‌ دردسرها و مشکلاتی‌ برایتان‌، به‌ وجودمی‌آیند. شاید شایعاتی‌ پشت‌ سرتان‌، بر سر زبانها افتاده‌ یا دوستان‌ بی‌وفا و خائن‌، اطرافتان‌ را گرفته‌اند.
بیمارستان‌
اگر بیمارستانی‌ را در خواب‌ ببینید، از این‌ نگران‌ و ناراحتید که‌ چرا در زمینه‌ کاری‌ جاری‌، نهایت‌ سعی‌و تلاشتان‌ را به‌ کار نبستید و آن‌ را کامل‌ صورت‌ ندادید.

بیماری‌
خوابهای‌ مرتبط با بیماری‌، در کل‌، نشان‌ می‌دهند که‌ اوقات‌ خوب‌ و خوشی‌ در پیش‌ رویتان‌ قراردارند. اگر در خواب‌ یکی‌ از آشنایانتان‌ بیمار باشد، یعنی‌ خوش‌ شانسی‌ به‌ او رو می‌کند. اگر خوابتان‌مرتبط با بیماری‌های‌ خطرناکی‌ مثل‌ ایدز و غیره‌ باشد، این‌ خواب‌ نشان‌ می‌دهد که‌ شخصی‌ در تلاش‌است‌ به‌ آبرو و حیثیت‌ شما خدشه‌ وارد کند. از این‌ رو، به‌ اطرافیانتان‌ اعتماد کامل‌ نداشته‌ باشید و اسرارخصوصی‌ و محرمانه‌ زندگی‌تان‌ را از آنها مخفی‌ نگه‌ دارید.

دئودورانت‌
اگر در خواب‌ دئودورانتی‌ را ببینید یا از آن‌ استفاده‌ کنید، این‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌ قدرت‌ و توانایی‌درونی‌تان‌ برای‌ خلاص‌ کردن‌ خود از اعمال‌ و رفتار مخرب‌ و زیانبار است‌.

دشنام‌ و ناسزاگویی‌
اگر در خواب‌، به‌ کسی‌ دشنام‌ و فحش‌ دهید، یعنی‌ باید جلوی‌ آزار و اذیت‌های‌ دیگران‌ را بگیرید تابیش‌ از این‌ عذابتان‌ ندهند. یعنی‌، در حال‌ حاضر رفتاری‌ در پیش‌ گرفته‌اید که‌ دیگران‌ شما را فردی‌ درنظر می‌گیرند که‌ قادرند از او سوءاستفاده‌ به‌ عمل‌ آورند. اگر در خواب‌، کسی‌ به‌ شما دشنام‌ و فحش‌ دهد،یعنی‌ موقعیت‌ یا موضوعی‌ مهم‌ و اضطراری‌ را نادیده‌ گرفته‌اید و به‌ آن‌ توجه‌ لازم‌ را نشان‌ نمی‌دهید.شاید حتی‌ لازم‌ باشد که‌ فردی‌ را از اوضاع‌ و احوالی‌ غیر عادی‌ و نامتعارف‌ نجات‌ دهید. ممکن‌ است‌وظیفه‌ شما، حمایت‌ و مراقبت‌ به‌ عمل‌ آوردن‌ از او باشد.

دشمن‌
خوابهای‌ مرتبط با دشمن‌، می‌توانند صرفا منعکس‌ کننده‌ وحشت‌ها و نگرانی‌هایتان‌ از دشمنان‌ درزندگی‌ واقعی‌تان‌ باشند، ولی‌ تعابیری‌ هم‌ در بر دارند. اگر در خواب‌، مشغول‌ جنگیدن‌ با دشمنی‌ باشید،تعبیر و معنای‌ چنین‌ خوابی‌ بستگی‌ دارد به‌ این‌ که‌ نتیجه‌ و پایان‌ دعوا به‌ چه‌ شکلی‌ می‌شود. اگر بردشمن‌تان‌ پیروز شوید، یعنی‌، در غلبه‌ بر تمام‌ موانع‌ و مشکلات‌ موجود بر سر راه‌ زندگی‌ اجتماعی‌ وتحصیلی‌تان‌ موفق‌ خواهید بود. این‌ خواب‌، هم‌ چنین‌، دال‌ بر علامتی‌ حاکی‌ از خوش‌ شانسی‌ در مسایل‌و امور مالی‌ محسوب‌ می‌شود. اگر دشمنتان‌ در خواب‌ بر شما پیروز شود، یا خواب‌ ببینید که‌ دشمنتان‌شایعات‌ زشت‌ و آزار دهنده‌ای‌ بر علیه‌ شما در همه‌ جا پر کرده‌ است‌، یعنی‌، بدبیاری‌ ها و ناکامی‌هایی‌ دریک‌ موقعیت‌ کاری‌ یا تحصیلی‌ عایدتان‌ می‌شود، از این‌ رو، فعلا در رابطه‌ با صورت‌ دادن‌ هر گونه‌ تغییربزرگ‌ و چشمگیری‌ کاملا مراقب‌ و محتاط باشید.

در
خوابهای‌ مرتبط با در، می‌توانند معانی‌ و تعابیر متعددی‌ را در بر داشته‌ باشند. در باز در خواب‌، نشان‌دهنده‌ یک‌ فرصت‌ جدید است‌ که‌ اگر از آن‌ عبور کنید، به‌ این‌ معنا است‌ که‌ از آن‌ فرصت‌ استفاده‌ خواهیدکرد. اگر در خواب‌، مقابل‌ درهای‌ باز متعددی‌ ایستاده‌ باشید، این‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌ یک‌ تصمیم‌گیری‌دشوار و سخت‌ است‌ که‌ بایستی‌ در زندگی‌ واقعی‌تان‌ آن‌ را اتخاذ نمایید. در قفل‌ در خواب‌، به‌ این‌ معنااست‌ که‌ شخصی‌ چیزهایی‌ را از شما مخفی‌ و پوشیده‌ نگه‌ می‌دارد یا شما را از انجام‌ کاری‌ دلخواه‌ و موردعلاقه‌تان‌ باز می‌دارد، به‌ خصوص‌ اگر در خوابتان‌، در ورودی‌ جای‌ مشخصی‌ به‌ رویتان‌ قفل‌ شده‌ باشد.اگر در خواب‌، در محلی‌ حبس‌ و زندانی‌ شده‌ باشید و در به‌ رویتان‌ قفل‌ باشد، یعنی‌ در زندگی‌ بیداری‌تان‌تغییر و تحولی‌ در محل‌ سکونت‌ و اقامتتان‌ خواهید داشت‌. اگر در خواب‌، نتوانید در خروجی‌ محلی‌ راپیدا کنید، این‌ خواب‌ به‌ شما هشدار می‌دهد که‌ در زندگی‌ واقعی‌تان‌، قدم‌ در راهی‌ بی‌سرانجام‌ و بی‌آخرو عاقبت‌ گذاشته‌اید، پس‌ لازم‌ است‌ تغییر و تحولاتی‌ در مسیر و راهی‌ صورت‌ دهید که‌ زندگی‌تان‌ به‌سمت‌ آن‌ رهسپار است‌.

در آغوش‌ گرفتن‌
خوابهای‌ مربوط به‌ در آغوش‌ گرفتن‌، بسیار لذت‌ بخش‌ و خوشایند هستند و بر عشق‌، محبت‌،عطوفت‌، رأفت‌، دل‌ رحمی‌ و دلسوزی‌ دلالت‌ دارند. همچنین‌، این‌ خوابها نشانه‌ آرامش‌ و آسایش‌ خاطرو امنیت‌ هستند. فقط در صورتی‌ که‌، در خوابتان‌ فردی‌ شما را در آغوش‌ بگیرد که‌ احساس‌ انزجار و نفرت‌شدید به‌ شما دست‌ دهد و یا حالتی‌ شیطانی‌ از او بر خیزد، این‌ خواب‌ جنبه‌ منفی‌ پیدا می‌کند. در غیراین‌ صورت‌، این‌ گونه‌ خوابها، آرامش‌ بخش‌ و دلگرم‌ کننده‌ هستند.

دربان‌
اگر در خوابتان‌، دربانی‌ به‌ شما اجازه‌ عبور دهد، یعنی‌، در یک‌ تغییر یا فعالیت‌ جدید با موفقیت‌مواجه‌ می‌شوید. اگر در خوابتان‌، دربانی‌ به‌ شما اجازه‌ عبور ندهد، یعنی‌، از اوضاع‌ و احوال‌ و شرایطموجود به‌ تنگ‌ آمده‌اید و طاقت‌تان‌ برای‌ تحمل‌ آن‌ تمام‌ شده‌ است‌.

درد
اگر در خواب‌ دچار احساس‌ درد شوید، یعنی‌ در موقعیتی‌ از زندگی‌تان‌ که‌ خارج‌ از کنترل‌تان‌ بوده‌است‌، بیش‌ از حد به‌ خود سخت‌ می‌گیرید. همچنین‌، این‌ خواب‌ می‌تواند به‌ منزله‌ انعکاس‌ و بازتابی‌ ازدردی‌ جسمانی‌ و واقعی‌ باشد که‌ در زندگی‌ بیداری‌تان‌ به‌ آن‌ مبتلا هستید و از بابت‌ آن‌ رنج‌ می‌کشید.

درخت کریسمس
درخت کریسمس در خواب، نشانه ارتباطات، گردهمایی ها و جشن ها و مراسم خانوادگی است.احتمالا، استرس و نگرانی هایی را در زندگی خانوادگی تان تجربه می کنید. هم چنین، این خواب دلالت دارد بر گذر زمان، تنویر افکار، آگاهی و روشن نگری معنوی و رشد و توسعه فردی.

درخت‌ نخل‌
خواب‌های‌ مرتبط با درختان‌ نخل‌ خوش‌ یمن‌ هستند و نشان‌ می‌دهند که‌ در جد و جهدی‌ قریب‌الوقوع‌، پیروزی‌ را از آن‌ خود خواهید کرد و بخت‌ و اقبال‌ یارتان‌ خواهد بود.

دروازه‌
دروازه‌ باز در خواب‌، بر فرصت‌ها و امکاناتی‌ دلالت‌ دارد که‌ در پیش‌ رویتان‌ قرار دارند. دروازه‌ بسته‌ درخواب‌، بر موانع‌ و مشکلاتی‌ دلالت‌ دارد که‌ اگر در خواب‌ موفق‌ به‌ باز کردن‌ دروازه‌ شده‌ باشید، قابل‌برطرف‌ کردن‌ هستند و می‌توانید بر آنها فایق‌ آیید. دروازه‌ قفل‌ شده‌ در خواب‌، بر موانع‌ و مشکلاتی‌دلالت‌ دارد که‌ برطرف‌ نشدنی‌، حل‌ نشدنی‌ و غلبه‌ناپذیر هستند، مگر آن‌ که‌ در خواب‌ بتوانید از آن‌ بالابروید و یا راهی‌ برای‌ ورود به‌ مکان‌ پشت‌ دروازه‌ پیدا کنید که‌ در آن‌ صورت‌، مشخص‌ می‌شود که‌ عمرسرخوردگی‌، ناامیدی‌ و یأس‌ و حرمان‌ شما کوتاه‌ و گذرا خواهد بود


فلج‌
مشاهده‌ خودتان‌ یا هر شخص‌ دیگری‌ به‌ صورت‌حالت‌ فلج‌ بودن‌، می‌تواند خوابی‌ به‌ شدت‌ وحشت‌برانگیز به‌ شمار آید. با در نظر گرفتن‌ جزییات‌ خواب‌ ووضعیت‌ فعلی‌ در زندگی‌ تان‌، می‌توان‌ تعابیر و تفاسیرمتعدد و کاملا معقولی‌ برای‌ این‌ گونه‌ خوابها به‌ وجودآورد. ممکن‌ است‌ ترس‌ و وحشت‌ ناشی‌ از فلج‌ شدن‌در خواب‌، سمبل‌ و نماد وحشتی‌ باشد که‌ در زندگی‌روزمره‌ آن‌ را تجربه‌ می‌نمایید. احتمال‌ دارد که‌ حالت‌عجز و ناتوانی‌ شما در ایجاد تغییر و تحولات‌ دلخواه‌در زندگی‌ روزمره‌تان‌ در خواب‌ به‌ صورت‌ فلج‌ بودن‌نمایش‌ داده‌ شود. در ضمن‌، این‌ خواب‌ ممکن‌ است‌ به‌منزله‌ هشدار و اخطاری‌ برای‌ شما در جهت‌ آرام‌ وخونسرد باقی‌ ماندن‌ و صورت‌ ندادن‌ اقدام‌ خاصی‌ درزمان‌ حال‌ با در نظر گرفتن‌ موقعیت‌ خاصی‌ از زندگی‌تان‌ باشد. یعنی‌ افکاری‌ که‌ در حال‌ حاضر در ذهن‌دارید، ممکن‌ است‌ برایتان‌ مسأله‌ساز، مشکل‌ آفرین‌ وغیرقابل‌ پیش‌ بینی‌ باشند. امکان‌ دارد که‌ در خواب‌مثل‌ سنگ‌ فلج‌ شده‌ باشید و امکان‌ هر گونه‌ حرکت‌ واقدامی‌ از شما سلب‌ شده‌ باشد، در این‌ حالت‌ بایدخودتان‌ با بررسی‌ شرایط فعلی‌ زندگی‌ تان‌ منبع‌ ترس‌و وحشت‌های‌ شدیدتان‌ را پیدا نمایید.

 

فیل‌
فیل‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ علم‌ ودانش‌، قدرت‌، زور و پایداری‌ باشد. همچنین‌می‌تواند در ارتباط با حافظه‌ دراز مدت‌ و حتی‌پوست‌ کلفتی‌ باشد. اگرچه‌، با در نظر گرفتن‌جزییات‌ خواب‌، فیل‌ می‌تواند سمبل‌ یک‌ بارسنگین‌ و یا مسؤولیتی‌ خطیر و مهم‌ قرار بگیرد.هم‌ چنین‌ امکان‌ دارد که‌ در خواب‌ در حال‌ تلاش‌زیاد برای‌ به‌ یاد آوردن‌ نکته‌ای‌ مهم‌ و حساس‌باشید.

 

ببر
این‌ گربه‌ عظیم‌ الجثه‌ و بسیار زیبا می‌تواند نشانه‌ و نماد زنانگی‌، قدرت‌، خشم‌، انتقام‌ جویی‌ و زیرکی‌باشد. ببرها معمولا آنچه‌ را که‌ به‌ دنبالش‌ هستند، به‌ چنگ‌ می‌آورند. این‌ ویژگی‌ها را بررسی‌ نمایید تادریابید که‌ کدام‌ یک‌ با خلق‌ و خو و حالات‌ روحی‌ شما یا شخص‌ دیگری‌ مطابقت‌ دارد.

 

بدرفتاری‌ و خشونت‌
اگر در خواب‌ ببینید که‌ مورد بدرفتاری‌ و آزار و اذیت‌ قرار گرفته‌اید، نمایانگرآن‌ است‌ که‌ دشمنی‌ فریب‌ تان‌ خواهد داد. اگر شما در خوابتان‌ کسی‌ را مورد بد رفتاری‌ و آزار و اذیت‌ قراردهید، بدین‌ معنا است‌ که‌ نتایج‌ و پیامدهای‌ منفی‌ ناشی‌ از انجام‌ دادن‌ عملی‌ نادرست‌ و ناصحیح‌ در یک‌موقعیت‌ دوستانه‌، دامن‌ گیرتان‌ می‌شود. این‌ گونه‌ خواب‌ها، بیشتر در میان‌ افرادی‌ رایج‌ و متداول‌ هستندکه‌ در زندگی‌ واقعی‌ بدرفتاری‌ و آزار و اذیت‌ را عملا تجربه‌ کرده‌اند.

 

برادر
اگر خواب‌ برادر واقعی‌ خودتان‌ را مشاهده‌ نمایید، بایستی‌ آن‌ خواب‌ را با در نظر گرفتن‌ نوع‌ ارتباطتان‌با او در زندگی‌ واقعی‌، تعبیر و تفسیر نمایید. اگر در زندگی‌ واقعی‌، برادری‌ نداشته‌ باشید، ولی‌ در خواب‌،برادری‌ را برای‌ خود مشاهده‌ نمایید، یعنی‌ مایلید به‌ نحو کاملتری‌، ابراز وجود کنید.

 

برج‌
برج‌ در خواب‌، خوش‌ یمن‌ محسوب‌ می‌شود و نشانه‌ و نماد فصلی‌ از عشق‌، دوستی‌، صمیمیت‌،محبت‌، گرمی‌ و دوستی‌ در پیش‌ رویتان‌ به‌ شمار می‌آید.

 

برگ‌
برگ‌ در خواب‌ بر شادمانی‌ و خوشبختی‌ نویافته‌ و پیشرفت‌ و ترقی‌ در نمرات‌ تحصیلی‌ یا موقعیت‌شغلی‌تان‌ دلالت‌ دارد. مشاهده‌ برگ‌های‌ سبز و تازه‌ در خواب‌ به‌ این‌ معنا است‌ که‌ با فردی‌ ثروتمندازدواج‌ خواهید کرد. مشاهده‌ برگ‌های‌ خشک‌، پژمرده‌ و قهوه‌ای‌ یا زرد رنگ‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ امیدو آرزوهای‌ برباد رفته‌ است‌.

 

برچسب‌
اگر در خواب‌ مشغول‌ برچسب‌ و اتیکت‌ زدن‌ بر روی‌ اشیایی‌ باشید، یعنی‌ نیازمند نظم‌، ترتیب‌ وهماهنگی‌ هستید. هم‌ چنین‌ این‌ خواب‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در ارتباط با برچسب‌ زدن‌ بر روی‌ چیزی‌ و تصورو شکل‌ قالبی‌ بخشیدن‌ به‌ آن‌ خیلی‌ عجولانه‌ و شتابزده‌ عمل‌ می‌کنید. دیدن‌ یا خواندن‌ برچسب‌ درخواب‌ دلالت‌ بر این‌ دارد که‌ ندانسته‌ و ناآگاهانه‌ و در اثر بی‌احتیاطی‌ اجازه‌ داده‌اید که‌ یک‌ دشمن‌ برارتباطهای‌ شخصی‌ و خصوصی‌تان‌ احاطه‌ داشته‌ باشد.

 

باد
باد در خواب‌ می‌تواند نشانه‌ و نماد روح‌ خودتان‌ یانیروی‌ زندگی‌ باشد. باد نشان‌ دهنده‌ تغییر و تحولاتی‌در زندگی‌ تان‌ است‌. درنتیجه‌، هر چه‌ باد در خواب‌ تان‌شدیدتر بوزد، تغییر و تحولات‌ نیز بزرگتر خواهند بود.باد خیلی‌ تند و شدید در خواب‌، نمایانگر استرس‌،اغتشاش‌، ناآرامی‌، آشوب‌ و آشفتگی‌ و هم‌ چنین‌ انرژی‌است‌ که‌ نیازمندش‌ هستید یا باید تغییراتی‌ در آن‌ایجاد نمایید. شنیدن‌ صدای‌ زوزه‌ باد و یا مشاهده‌حرکت‌ اشیاء در اثر باد در خواب‌، به‌ منزله‌ هشدار واخطاری‌ است‌ که‌ قصد دارد شما را به‌ خود آورده‌ و آگاه‌تان‌ کند. برخی‌ از افراد در خواب‌ فقط صدای‌ باد رامی‌شنوند. عده‌ای‌ این‌ گونه‌ خواب‌ را بسیار خاص‌ تلقی‌می‌کنند، چرا که‌ باد را می‌توان‌ صدای‌ طبیعت‌ دانست‌ واهمیتی‌ معنوی‌ برایش‌ قائل‌ شد.

 

بادبادک‌
پیغامی‌ که‌ از طریق‌ این‌ گونه‌ خوابها دریافت‌ می‌شود،ممکن‌ است‌ به‌ منزله‌ تحقق‌ یک‌ هدف‌ و یا شروعی‌جدید باشد. بادبادکها در مجموع‌ در ارتباط با خاطرات‌شیرین‌ دوران‌ کودکی‌ و احساس‌ ناتمام‌ ماندن‌ لذت‌ها وخوشی‌ها در نظر گرفته‌ می‌شود. اگر زندگی‌ روزمره‌تان‌دشوار باشد، این‌ خواب‌ها ماهیتی‌ جبرانی‌ دارند و یامی‌توانند نشان‌ دهنده‌ انتظارات‌ مثبت‌ شما برای‌تحقق‌ و برآورده‌ شدن‌ آرزوهایتان‌ باشند.

 

بارداری‌
اگر از بارداری‌ به‌ شدت‌ وحشت‌ دارید، ممکن‌است‌ به‌ کرات‌ این‌ گونه‌ خوابها را مشاهده‌ نمایید.گاهی‌ اوقات‌ خانمها در خواب‌ از بارداری‌خودآگاهی‌ می‌یابند. چرا که‌ ذهن‌ شما از هرچیزی‌ که‌ در بدنتان‌ در جریان‌ است‌، اطلاع‌ دارد،حتی‌ اگر خودتان‌ آن‌ را ندانید. در کتابهای‌قدیمی‌ تعبیر خواب‌ آمده‌ که‌ این‌ گونه‌ خوابهابرای‌ زنها خوش‌ یمن‌ است‌ و به‌ منزله‌ پیشرفتی‌قریب‌ الوقوع‌ در یکی‌ از ارتباطات‌ شخصی‌ وخصوصی‌ می‌باشد. اگر مردی‌ چنین‌ خوابی‌ رامشاهده‌ کند، باید به‌ مسایل‌ جسمانی‌ خودبیشتر بیندیشد.

 

باران‌
باران‌ به‌ طور طبیعی‌ تمیز و تازه‌ می‌کند و رطوبت‌لازمه‌ زندگی‌ را مهیا می‌سازد. با در نظر گرفتن‌وضعیت‌ و شرایط فعلی‌ زندگی‌ تان‌، باران‌می‌تواند نشاندهنده‌ یک‌ دوره‌ زمانی‌ نوسازی‌،شروع‌ مجدد، خلاقیت‌، باروری‌، باز آفرینی‌ وتولید باشد. اگرچه‌، ابرهای‌ سیاه‌ و رگبارها وباران‌های‌ تند و شدید نمایانگر احساس‌ انزوا،ناتوانی‌ هستند. به‌ عبارت‌ دیگر، باران‌های‌ تند ورگبار می‌توانند نمایانگر عواطف‌، احساسات‌ واطلاعات‌ داخل‌ ضمیر ناخودآگاه‌ باشند که‌می‌خواهند به‌ ضمیر خودآگاه‌ بیننده‌ خواب‌ واردشوند.

 

بازداشت‌
اگر خواب‌ ببینید که‌ در بازداشت‌ مرتبط با مدرسه‌ قرار دارید، این‌ خواب‌ دلالت‌ دارد بر احساس‌ گناه‌ وعذاب‌ وجدان‌ یا خجالت‌ و شرمندگی‌تان‌ بابت‌ اعمال‌ و رفتارتان‌. پس‌، بایستی‌ بخشودن‌ و مورد عفو قراردادن‌ خودتان‌ را فرا بگیرید. آیا بابت‌ چیزی‌، خودتان‌ را مورد سرزنش‌ و تنبیه‌ قرار داده‌اید؟

 

بازی‌
اگر در خواب‌، مشغول‌ بازی‌ کردن‌ باشید، این‌ خواب‌ بر هم‌ چشمی‌، رقابت‌ یا تفریح‌، سرگرمی‌،استراحت‌، راحتی‌ و آرامش‌ دلالت‌ دارد.

 

بازی‌ بسکتبال‌ / توپ‌ بسکتبال‌
اگر خواب‌ ببینید که‌ مشغول‌ بازی‌ بسکتبال‌ هستید، یعنی‌ به‌ منظور دستیابی‌ به‌ اهدافتان‌، نیازمندتشریک‌ مساعی‌ و یاری‌ دیگران‌ خواهید بود. دیدن‌ توپ‌ بسکت‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌ دریک‌ موقعیت‌، باید اولین‌ قدم‌ را خودتان‌ بردارید.

 

بازی‌ بولینگ‌
بازی‌ بولینگ‌ در خواب‌، نشانه‌ کشفیات‌، موفقیت‌ها، ناکامی‌ها، شکست‌ها و خطاهایتان‌ در زندگی‌واقعی‌ است‌. اگر در خوابتان‌، بازی‌ خوبی‌ ارائه‌ ندهید، چنین‌ خوابی‌ نشانه‌ حسرت‌ها، ندامت‌ها وپشیمانی‌های‌ شما است‌. اگر بازی‌ عالی‌ ارائه‌ دهید، یعنی‌ در راه‌ رسیدن‌ به‌ آینده‌ای‌ موفقیت‌آمیز و پربار،هستید. پرتاب‌ توپ‌ بولینگ‌ در خواب‌، نشان‌ می‌دهد که‌ در یک‌ زندگی‌ یکنواخت‌ گیر افتاده‌اید و بایدتغییراتی‌ در زندگی‌تان‌، صورت‌ دهید.

 

باتلاق‌ شنی‌
اشخاصی‌ که‌ این‌ گونه‌ خوابها را مشاهده‌می‌کنند، به‌ احتمال‌ زیاد در حال‌ تجربه‌ احساس‌درماندگی‌، ناتوانی‌ و عدم‌ کفایت‌ در زمینه‌ رهایی‌و خلاصی‌ از موقعیتی‌ در زندگی‌ روزمره‌شان‌هستند. اگرچه‌ می‌توان‌ با بهره‌گیری‌ از شعور وعقل‌ سلیم‌ به‌ سهولت‌ بر این‌ مشکل‌ نایل‌ آیید.

 

باغ‌
یک‌ باغ‌ و بوستان‌ زیبا و خوشایند در خواب‌ به‌ این‌ معنا است‌ که‌ روح‌ و روان‌تان‌ در آرامش‌، رضایت‌ وخرسندی‌ به‌ سر می‌برد. باغ‌ و بوستان‌ مملو از علف‌های‌ هرز و خودرو و به‌ هم‌ ریخته‌ در خواب‌، نشانه‌ ونماد نیاز بیننده‌ خواب‌ به‌ تغذیه‌ معنوی‌ است‌.

 

بال‌
اکنون‌، همگان‌ توجه‌ و علاقه‌ خاصی‌ به‌ فرشتگان‌ و بال‌هایشان‌ مبذول‌ می‌دارند. به‌ نظر می‌رسد که‌ فرشته‌هااز احترام‌ خاصی‌ برخوردار باشند و بال‌ بارزترین‌ویژگی‌ آنها به‌ حساب‌ می‌آید. بال‌ در ارتباط با پروازاست‌ و پرواز به‌ نوبه‌ خود مرتبط با آزادی‌ و قلمروبهشتی‌. اگر چنین‌ خوابی‌ را مشاهده‌ نمایید، بدین‌معنا است‌ که‌ تمایلی‌ به‌ ملکوتی‌ شدن‌ دارید ومی‌خواهید فردی‌ فرشته‌ صفت‌ به‌ حمایت‌ از شمابرخیزد و یا مایلید فراسوی‌ مشکلات‌ و مسایل‌ اخیر وجاری‌ بروید. لازم‌ است‌ که‌ حال‌ و هوای‌ احساسی‌خودتان‌ و نوع‌ بالی‌ را که‌ در خواب‌ مشاهده‌ نموده‌اید،به‌ دقت‌ بررسی‌ نمایید. در کتابهای‌ قدیمی‌ و مبتنی‌ برخرافات‌ آمده‌ که‌ اگر در خواب‌ صدای‌ تکان‌ تکان‌خوردن‌ آهسته‌ و ملایم‌ بالها را بشنوید، یعنی‌ خبرهای‌خوبی‌ به‌ شما می‌رسد. و گفته‌ می‌شود که‌ صدای‌ تکان‌تکان‌ خوردن‌ خیلی‌ بلند بال‌ها در خواب‌ به‌ منزله‌هشدار و اخطاری‌ در رابطه‌ با فعالیت‌های‌ غیراخلاقی‌یا غیر قانونی‌ است‌، به‌ خصوص‌ کارهایی‌ که‌ در رابطه‌ بامسایل‌ مادی‌ و پول‌ هستند.

 

باله‌
اگر خواب‌ ببینید که‌ مشغول‌ تماشای‌ مراسم‌ باله‌ هستید، این‌ خواب‌ نشانه‌ تعادل‌، همیاری‌، تشریک‌مساعی‌، تعاون‌، مشارکت‌، هماهنگی‌ و سازگاری‌ است‌. اگر در خوابتان‌، کفش‌ مخصوص‌ باله‌ بپوشید،یعنی‌ وقار و متانت‌ تان‌ را حفظ می‌کنید و به‌ خوبی‌ با دیگران‌ کنار می‌آیید.

 

باند
اگر خواب‌ ببینید که‌ باند و نوار زخم‌ بندی‌ دارید، یعنی‌ احتمالا از نظر احساسی‌ عاطفی‌، لطمه‌خورده‌اید و می‌خواهید دیگران‌ برای‌ مرمت‌ آن‌ به‌ کمک‌ تان‌ بشتابند.

 

باند و گروه‌ موسیقی‌
اگر خواب‌ ببینید که‌ در یک‌ گروه‌ موسیقی‌، می‌نوازید و همراه‌ بقیه‌ هستید، یعنی‌ ارتباطات‌ دوستانه‌تان‌به‌ خوبی‌ پیش‌ می‌روند. دیدن‌ یک‌ گروه‌ موسیقی‌ مشهور در خوابتان‌، نشانه‌ای‌ است‌ از احساس‌ وابستگی‌و تعلق‌ خاطر. به‌ منظور درک‌ بهتر و عمیق‌تر خوابتان‌، بررسی‌ کنید که‌ آیا دلتان‌ می‌خواست‌ عضوی‌ از آن‌گروه‌ شوید، آیا آن‌ گروه‌، شما را به‌ عنوان‌ عضوی‌ جدید در خودشان‌ پذیرفتند و غیره‌؟ اگر خوابتان‌ روی‌یک‌ عضو خاص‌ از آن‌ گروه‌ متمرکز باشد، چنین‌ خوابی‌ انعکاسی‌ ساده‌، روشن‌، صریح‌ و قابل‌ فهم‌ ازجذابیت‌ و شیفتگی‌ رمانتیک‌ شما است‌.

 

باند گانگسترها
اگر خواب‌ ببینید که‌ عضو باند گانگسترها هستید، یعنی‌، به‌ شدت‌ آرزومند هستید که‌ در زندگی‌واقعی‌تان‌، جسورتر، قرص‌ و محکم‌تر و با اعتماد به‌ نفس‌تر باشید. اگر در خوابتان‌، توسط یک‌ باند ازگانگسترها مورد تهدید قرار بگیرید، یعنی‌، احساس‌ می‌کنید که‌ قدرتان‌ را نمی‌دانند و به‌ شما ارج‌نمی‌نهند.

 

بخشش‌
بخشش‌، گذشت‌ و اغماض‌ در خواب‌ نشانه‌ و نمادی‌ خوش‌ یمن‌ و خوب‌ محسوب‌ می‌شود. خواه‌ درخواب‌، مورد بخشش‌ قرار بگیرید یا شما کسی‌ را ببخشید، این‌ خواب‌، یک‌ دوره‌ زمانی‌ طولانی‌ مدت‌آرامش‌، راحتی‌، آسایش‌ و امنیت‌ فکری‌ را نوید می‌دهد.

 

بخاری‌ یا شومینه‌
بخاری‌ یا شومینه‌ای‌ روشن‌ در خواب‌، نشانه‌ و نماد گرما، محبت‌، صمیمیت‌، آرامش‌ خاطر، رضایت‌،آسایش‌، رفاه‌، خاطرجمعی‌، اطمینان‌، قناعت‌، خرسندی‌ و خشنودی‌ است‌. اگر خواب‌ ببینید که‌ خودتان‌یک‌ بخاری‌ یا شومینه‌ را روشن‌ می‌کنید، یعنی‌، در آتش‌ یک‌ خواسته‌ و تمایل‌ درونی‌ می‌سوزید یا به‌شدت‌ مایلید به‌ کنه‌ و عمق‌ یک‌ موضوع‌ دست‌ یابید.

 

بغل‌ کردن‌
بغل‌ کردن‌ و در آغوش‌ گرفتن‌ در خواب‌، سمبل‌ و نمادی‌ بسیار مطبوع‌ و خوشایند است‌. این‌ خواب‌ برعشق‌، دلبستگی‌، علاقه‌، محبت‌، عطوفت‌، ملایمت‌، ظرافت‌، لطافت‌، رأفت‌، دلسوزی‌، دل‌ رحمی‌،آرامش‌، آسایش‌، حمایت‌ و پشتیبانی‌ دلالت‌ دارد.

 

بو
خواب‌های‌ مرتبط با بوهای‌ ناخوشایند، نشان‌ دهنده‌ نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی‌ هستند که‌ می‌توانندبزرگ‌ و مهم‌ یا کوچک‌ و پیش‌ پا افتاده‌ باشند (این‌ بستگی‌ به‌ میزان‌ ناخوشایندی‌ بویی‌ دارد که‌ در خواب‌احساس‌ می‌کنید). هم‌ چنین‌، بو کردن‌ چیزی‌ در خواب‌، معمولا نشان‌ دهنده‌ احساسات‌ و تجربیات‌گذشته‌تان‌ در رابطه‌ با آن‌ بوی‌ خاص‌ است‌. شاید خوابتان‌ به‌ این‌ شکل‌، قصد دارد از طریق‌ مرتبط ساختن‌آن‌ بو با بویی‌ آشنا، احساسی‌ را به‌ شما منتقل‌ سازد.

 

بوته‌
بوته‌ها در خواب‌، نشانه‌ موانعی‌ هستند که‌ سد راه‌ پیشرفت‌ و موفقیت‌ شما هستند. اگر خواب‌ ببینیدکه‌ مشغول‌ مرتب‌ و کوتاه‌ کردن‌ یک‌ پرچین‌ یا حصار هستید، یعنی‌ قید و بندها و محدودیت‌هایی‌ راپذیرفته‌اید که‌ با آنها، مواجه‌ هستید و حالا در موقعیتی‌ ناگوار و منفی‌ گیر افتاده‌اید


پروانه‌
عده‌ای‌ معتقدند که‌ پروانه‌ در خواب‌ نشان‌دهنده‌ روح‌ و روان‌ یا جوهر و ماهیت‌ خود است‌.در مجموع‌ پروانه‌ها سمبل‌ دگرگونی‌ و تغییر به‌شمار می‌آیند، چون‌ دچار دگردیسی‌ می‌شوند.آنها موجوداتی‌ زیبا، گریز پا و گاهی‌ اوقات‌ الهام‌بخش‌ و دلگرم‌ کننده‌ هستند. شاید ضمیرناخودآگاهتان‌ می‌خواهد به‌ این‌ شکل‌ مثبت‌ترین‌و سازنده‌ترین‌ جزء وجود خودتان‌ یا دیگری‌ را به‌شما خاطر نشان‌ سازد.

 

پرندگان‌
کارل‌ یونگ‌ معتقد است‌ که‌ مشاهده‌ پرندگان‌ درخواب‌ نشانه‌ افکار و تفکرات‌ شخص‌ است‌، در حالی‌که‌ دیدن‌ پرندگان‌ در حال‌ پرواز سمبل‌ جابجایی‌،حرکت‌ و تحول‌ در گرایشات‌ و تمایلات‌ و تفکرات‌شخص‌ در نظر گرفته‌ می‌شود. کلا پرندگان‌ در ارتباطبا آزادی‌، رهایی‌ و بی‌خیالی‌ هستند. در کتابهای‌قدیمی‌ تعبیر خواب‌، پرندگان‌ سمبلی‌ بسیار خوش‌یمن‌ در نظر گرفته‌ شده‌اند و نشانه‌ خوش‌ شانسی‌هستند (به‌ استثناء مشاهده‌ پرندگان‌ سیاه‌ در خواب‌که‌ کاملا تعبیری‌ منفی‌ و ناخوشایند دارند). کبوتر وعقاب‌ در خواب‌ سمبلهایی‌ روحی‌ و روانی‌ محسوب‌می‌شوند. تعبیر خواب‌ شما بستگی‌ به‌ جزییات‌ آن‌دارد، ولی‌ در مجموع‌ اگر در خواب‌تان‌ پرندگان‌آزادانه‌ در پرواز بودند، می‌توان‌ آنها را به‌ عنوان‌سمبلهای‌ آزادی‌ و رهایی‌ روحی‌، روانی‌ و یا جسمانی‌شخص‌ تلقی‌ کرد.

 

پا
به‌ نظر عده‌ای‌، مشاهده‌ پا در خواب‌ جنبه‌ کاملاجسمانی‌ دارد. ولی‌ علاوه‌ بر آن‌، مشاهده‌ چنین‌خوابهایی‌ نشان‌ دهنده‌ توانایی‌ شما برای‌ پیشرفت‌در زندگی‌ است‌. مشاهده‌ پا به‌ هر شکل‌ در خواب‌اشاره‌ای‌ به‌ آن‌ دارد که‌ شما شخصی‌ متعادل‌ واستوار هستید.

 

پازل‌
پازل‌ یا جورچین‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ یک‌ چالش‌ فکری‌ و ذهنی‌ یا مشکلی‌ در زندگی‌ بیداری‌ است‌که‌ بایستی‌ به‌ رفع‌ آن‌ بپردازید. اگر در خواب‌تان‌، تکه‌هایی‌ از پازل‌ گم‌ شده‌ باشند، یعنی‌ برای‌ اتخاذ یک‌تصمیم‌ خوب‌ و مناسب‌ همه‌ امور مسلم‌ و واقعیات‌ را در دست‌ ندارید.

 

پاکت‌ نامه‌
معمولا محموله‌های‌ پستی‌ یا نامه‌ها درون‌پاکت‌ به‌ دست‌ ما می‌رسند. هنگامی‌ که‌ درخوابهایمان‌ پاکت‌های‌ نامه‌ را مشاهده‌ می‌کنیم‌،معمولا آن‌ خواب‌ها نشان‌ دهنده‌ دریافت‌ خبر،اطلاعات‌ یا پیام‌ هایی‌ از اشخاص‌ به‌ خصوص‌ و یادر کل‌ از دنیای‌ اطرافمان‌ هستند. اگر در زندگی‌روزمره‌ چشم‌ انتظار دریافت‌ نامه‌ یا محموله‌پستی‌ هستید، این‌ چنین‌ خوابهایی‌ مثبت‌ به‌شمار می‌آیند. اگرچه‌، اگر در زندگی‌ روزمره‌ ازدریافت‌ محموله‌های‌ پستی‌، نامه‌ها و صورت‌حساب‌های‌ سنگین‌ به‌ وحشت‌ می‌افتید، این‌چنین‌ خوابهایی‌ می‌توانند نشانه‌ای‌ منفی‌ ونگران‌ کننده‌ داشته‌ باشند. با این‌ حال‌ مشاهده‌دریافت‌ نامه‌ و پاکت‌ نامه‌ در خواب‌ معانی‌ و تعابیرمثبت‌ و بعضا معنوی‌ دارد. ممکن‌ است‌ در جنبه‌بخصوصی‌ از زندگی‌تان‌ هوشیارتر شده‌ و به‌درکی‌ جدید و عمیق‌تر نایل‌ آمده‌ باشید. عده‌ای‌معتقدند که‌ مشاهده‌ چندین‌ پاکت‌ نامه‌ در بسته‌(باز نشده‌) در خواب‌ می‌تواند نمایانگر فرصت‌هایی‌ از دست‌ رفته‌ باشد.

 

 

پخت‌ و پز
وقتی‌ غذایی‌ می‌پزیم‌، در حقیقت‌ به‌ نوعی‌ شکل‌مواد را عوض‌ می‌کنیم‌، یعنی‌ مواد خام‌ را بدین‌وسیله‌ تبدیل‌ به‌ مواد قابل‌ خوردن‌ و خوشمزه‌ درمی‌آوریم‌. در کل‌، چنین‌ خوابی‌، مثبت‌ و سازنده‌محسوب‌ می‌شود. هم‌ چنین‌ این‌ خواب‌ در حقیقت‌می‌خواهد به‌ شما بگوید که‌ شخصی‌ مثبت‌ اندیش‌ وخلاق‌ هستید. پاکت‌ نامه‌ باز نشده‌ در خواب‌، به‌ این‌ معنا است‌ که‌ فرد بیننده‌ خواب‌، فرصتی‌ را از دست‌ داده‌ است‌.باز کردن‌ پاکت‌ نامه‌ در خواب‌، خوش‌ یمن‌ است‌ و این‌ معنا را می‌دهد که‌ در زندگی‌ واقعی‌تان‌، در شرف‌تجربه‌ طعم‌ شیرین‌ و خوش‌ یک‌ فتح‌ و پیروزی‌ هستید.

 

پزشک‌
مشاهده‌ پزشک‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ضرورت‌ بهبود جسمانی‌، عاطفی‌، احساسی‌ و درونی‌و روانی‌ باشد. ما به‌ پزشکان‌ احترام‌ می‌گذاریم‌. به‌خاطر حفظ سلامتی‌ مان‌ توصیه‌ها و راهنمایی‌های‌آنها را به‌ کار می‌بندیم‌. با در نظر گرفتن‌ نظام‌ اعتقادشخصی‌ شما، می‌توان‌ گفت‌ که‌ چنین‌ خوابهایی‌نشان‌ دهنده‌ خویشتن‌ والاتر و ندای‌ درونی‌ باشند.گرچه‌، اگر اخیرا مشکلی‌ جسمانی‌ پیدا کرده‌اید ومجبورید مرتب‌ به‌ پزشکان‌ مراجعه‌ کنید، این‌ خواب‌می‌تواند علامت‌ مشکلات‌ و مسایل‌ زندگی‌ روزمره‌شما باشد. البته‌ این‌ خواب‌ها بیشتر اوقات‌ مبتنی‌ برخاطرات‌ یا وقایع‌ گذشته‌ هستند و نیاز و ضرورت‌بهبود بخشیدن‌ را در حال‌ حاضر نشان‌ می‌دهند و به‌منزله‌ هشداری‌ برای‌ آینده‌ محسوب‌ نمی‌شوند.

 

پول‌
اهمیتی‌ که‌ پول‌ در زندگی‌ روزمره‌ دارد، درخواب‌ به‌ همان‌ شکل‌ منعکس‌ می‌شود. پول‌نشانه‌ای‌ از قدرت‌ و ثروت‌ است‌. ما اغلب‌براساس‌ توانایی‌مان‌ در نحوه‌ کسب‌ پول‌، پس‌انداز و خرج‌ آن‌ قضاوت‌ می‌کنیم‌. پس‌ لازم‌ است‌که‌ در صورت‌ مشاهده‌ چنین‌ خوابهایی‌ ابتدانحوه‌ ارتباط تان‌ را با پول‌ و وضعیت‌ فعلی‌ مالی‌را بررسی‌ نمایید، چرا که‌ این‌ خواب‌ می‌تواندصرفا نشان‌ دهنده‌ آرزوی‌ شما برای‌ به‌ دست‌آوردن‌ پول‌ باشد. طبق‌ معمول‌، تمام‌ جزییات‌خوابتان‌ را بررسی‌ کنید تا دریابید که‌ مشکل‌شما در ارتباط با پول‌ چیست‌. معبران‌ قدیمی‌خواب‌ معتقدند که‌ از دست‌ دادن‌ پول‌ در خواب‌خوش‌ یمن‌ است‌ و به‌ احتمال‌ زیاد تعبیری‌برعکس‌ دارد. روی‌ هم‌ رفته‌، پول‌ می‌تواندنمایانگر آن‌ چیزها و مسایلی‌ باشد که‌ برایتان‌ ازارزش‌ زیادی‌ برخوردارند و لزوما علامت‌ خودپول‌ نیستند.

 

پل‌
این‌ سمبل‌ در خواب‌ معانی‌ زیادی‌ دارد. جزییات‌خوابتان‌ به‌ همان‌ اندازه‌ مشاهده‌ پل‌ در خواب‌ ازاهمیت‌ خاصی‌ برخوردار هستند. بهتر است‌ ابتدا به‌میزان‌ سفرهایتان‌ در زندگی‌ روزمره‌ دقت‌ فرمایید.اگر هر روز از کنار پلی‌ آمد و شد می‌کنید، می‌توان‌ به‌راحتی‌ پل‌ را در خواب‌ تعبیر کرد. پل‌ها می‌توانندنشان‌ دهنده‌ انتقادات‌ و گذرها باشند (مثل‌ گذر ازیک‌ مرحله‌ به‌ مرحله‌ دیگر یا گذر از یک‌ میزان‌آگاهی‌ و هوشیاری‌ به‌ میزان‌ و مرحله‌ بالاتر). ازآنجایی‌ که‌ اکثر پل‌ها روی‌ آب‌ ساخته‌ می‌شوند (آب‌به‌ معنای‌ عواطف‌، احساسات‌ و ضمیر ناخودآگاه‌است‌). این‌ چنین‌ خوابهایی‌ می‌توانند سمبل‌ طغیان‌شما بر علیه‌ مشکلات‌ و مسایل‌ عاطفی‌ یا تمایلات‌ وگرایشات‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ باشد.

 

پیرمرد یا پیرزن‌
کارل‌ یونگ‌ معتقد بود که‌ پیرمرد در خواب‌ به‌منزله‌ «الگوی‌ نخستین‌ و صورت‌ مثالی‌ و نمونه‌آرمانی‌ روح‌« و «خاستگاه‌ و منبع‌ گفتگو و ارتباطروح‌« می‌باشد. مشاهده‌ چنین‌ مردی‌ در خواب‌می‌تواند تحریک‌ کننده‌ سعی‌ و تلاش‌ برای‌افزودن‌ هوشیاری‌ و خودآگاهی‌ برای‌ درک‌ هر چه‌بهتر معنای‌ عمیق‌ و والای‌ زندگی‌ شخصی‌ باشد.در مجموع‌، افراد کهنسال‌ در خواب‌ نشاندهنده‌نیروی‌ عقلانی‌ و بلوغ‌ هستند. ممکن‌ است‌ آنهادر اوقاتی‌ به‌ خواب‌ ما بیایند که‌ به‌ شدت‌احساس‌ سردرگمی‌ و پریشانی‌ می‌کنیم‌ و ازیافتن‌ مسیر و راه‌ صحیح‌ زندگی‌ باز مانده‌ایم‌ یازمانی‌ که‌ نیازمند مشاوره‌ و تبادل‌ نظر برای‌تصمیم‌گیری‌ هستیم‌.

 

کابوس‌
اگر شب‌ها دچار کابوس‌ می‌شوید، لازم‌ است‌ که‌ تا حدممکن‌ ترس‌ و واهمه‌های‌ خود را در آن‌ گونه‌ خوابهادرک‌ نمایید. چرا که‌ آنها نشان‌ می‌دهند که‌ شما با درنظر گرفتن‌ تناقض‌ها دچار ضربه‌ روحی‌ و عاطفی‌شده‌اید و احساس‌ گناه‌ و عذاب‌ وجدان‌ می‌کنید.ممکن‌ است‌ در حال‌ حاضر، در حال‌ تجربه‌ احساسات‌ وعواطف‌ بسیار قوی‌ و منفی‌ باشید که‌ نیازمند اصلاح‌ ووفق‌ هستند. اگر کابوس‌های‌ شبانه‌ مدت‌های‌ مدیدی‌ادامه‌ یابند، لازم‌ است‌ که‌ به‌ مشاور یا روان‌ شناس‌مراجعه‌ فرمایید. کابوس‌ها نتیجه‌ و پیامد مستقیم‌احساسات‌ و عواطف‌ توان‌ کاه‌ و کوبنده‌، بیم‌ و امیدها ودرماندگی‌ها و پریشانی‌ خاطر در اثر تجربه‌ای‌ تلخ‌ وتکان‌ دهنده‌ هستند که‌ پردازش‌ نشده‌اند. در کل‌،کابوس‌ به‌ هر خوابی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ شما بعد ازمشاهده‌ آن‌ از شدت‌ ترس‌ و وحشت‌ از خواب‌ بپرید.

 

کتاب‌
در زندگی‌ روزمره‌، کتابها منبع‌ اطلاعات‌محسوب‌ می‌شوند و از طریق‌ آنها می‌توان‌ سطح‌علم‌ و دانش‌ خود را بالا ببریم‌. کتابها الهام‌ بخش‌هستند و گاهی‌ اوقات‌ مطالب‌ و پیغام‌های‌ آنها آن‌چنان‌ مفید و مؤثر به‌ شمار می‌آیند که‌ حتی‌ زندگی‌ما را دچار تحولی‌ عظیم‌ می‌نمایند. کتاب‌ در خواب‌می‌تواند نشان‌ دهنده‌ خاطرات‌، درک‌ و فهم‌ عالمانه‌،نقطه‌ نظرات‌ و یا دیدگاههای‌ ما باشد. آنها در خواب‌می‌خواهند ما را مطلع‌ سازند که‌ چیز جدیدی‌ برای‌یادگیری‌ در پیش‌ رو داریم‌ و لازم‌ است‌ که‌ وقتمان‌ راصرف‌ کارهایی‌ جدیدتر و سودمندتر نماییم‌. اگرچنین‌ خوابی‌ مشاهده‌ نمودید، باید حتما به‌ محتوا ومطالب‌ کتاب‌ توجه‌ زیادی‌ کنید تا هدف‌ آن‌ رادریابید. همچنین‌ لازم‌ است‌ که‌ به‌ عبارات‌ و یاپیام‌های‌ ویژه‌ و خاص‌ آن‌ کتاب‌ دقت‌ کنید. گاهی‌اوقات‌ کتاب‌ در خواب‌ می‌تواند اشاره‌ای‌ به‌موضوعات‌ و یا اهدافی‌ جدید در زندگی‌ داشته‌ باشد.توجه‌ کنید€ ضمیر ناخودآگاه‌ همواره‌ در تلاش‌ است‌تا از طریق‌ شیوه‌ای‌ با ضمیر خودآگاه‌ ارتباط برقرارکند که‌ بیننده‌ خواب‌ بدون‌ مشکل‌ و به‌ راحتی‌ بتواندآن‌ را تشخیص‌ دهد. معبران‌ قدیمی‌ معتقد بودند که‌اگر شخص‌ در خواب‌ کتابی‌ را مشاهده‌ نماید،می‌تواند از پیشرفتی‌ دایمی‌ ولی‌ کند و تدریجی‌ درزندگی‌اش‌ اطمینان‌ داشته‌ باشد. همچنین‌ به‌ تعبیرمدرسه‌ و کتابخانه‌ مراجعه‌ نمایید.

 

کوتوله‌ها
گاهی‌ اوقات‌ عده‌ای‌ خواب‌ افراد کوتوله‌،انسانهای‌ خیلی‌ کوچک‌ و یا ریز را می‌بینند. به‌نظر می‌رسد که‌ این‌ چنین‌ کوتوله‌هایی‌ نشان‌دهنده‌ قدرت‌های‌ خلاق‌ و مبتکر بچه‌ گانه‌ درضمیر ناخودآگاهتان‌ باشند. شما می‌توانیدکوتوله‌ را در خوابتان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ زحمت‌ کش‌در ناخودآگاهتان‌ تلقی‌ کنید. او می‌تواند نشان‌دهنده‌ برخی‌ از شرایط بچه‌ گانه‌ باشد که‌ توانایی‌و قدرت‌ تأثیر گذاری‌ روی‌ زندگی‌ شما را دارد.جزییات‌ و محتوای‌ احساسی‌ را در خوابتان‌ به‌دقت‌ بررسی‌ نمایید و آن‌ را با موقعیتی‌ خاص‌ اززندگی‌ روزمره‌تان‌ ارتباط دهید. کوتوله‌ها نشان‌دهنده‌ امکانات‌ فراگیری‌ و انتقال‌ پیام‌ هایی‌ ازضمیر ناخودآگاه‌ به‌ ضمیر خودآگاه‌ هستند.

 

کوه‌
صعود از یک‌ کوه‌ واقعی‌ همیشه‌ تفریحی‌ نیست‌،بلکه‌ معمولا یک‌ چالش‌ مفید به‌ حساب‌ می‌آید.عده‌ای‌ می‌گویند که‌ کوه‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌دهنده‌ معنویت‌ باشد، در حالی‌ که‌ عده‌ای‌ دیگرمدعیند که‌ کوه‌ نمایانگر رشد فکری‌ است‌. در کل‌صعود از کوه‌ در خواب‌ نشانگر دستیابی‌ به‌ اهداف‌مورد نظر است‌. اگر در خوابتان‌ در حال‌ صعود ازکوهی‌ باشید، به‌ احتمال‌ زیاد مشغول‌ تلاش‌ برای‌تحقق‌ بخشیدن‌ به‌ برنامه‌هایتان‌ هستید، خواه‌برنامه‌ ریزی‌های‌ معنوی‌ و احساسی‌ یا دنیوی‌ ومادی‌.

 

حفر کردن‌
تعبیر چنین‌ خوابی‌ بستگی‌ به‌ شرایط زندگی‌شما و جزییات‌ خوابتان‌ دارد. در مجموع‌ کندن‌ وحفر کردن‌ نشانه‌ کاری‌ سخت‌ یا وظیفه‌ و مسؤولیتی‌دشوار و حساس‌ است‌. ممکن‌ است‌ به‌ منظور کسب‌امنیت‌ و یا دستیابی‌ به‌ عمق‌ و کنه‌ مسایل‌ در حال‌«حفر کردن‌« باشید. اگر در خواب‌ مشاهده‌ کنید که‌در حال‌ کندن‌ قبر خودتان‌ هستید، لازم‌ است‌ که‌احساساتتان‌ را در آن‌ لحظه‌ به‌ دقت‌ بررسی‌ نمایید ودریابید که‌ در حال‌ حفر کردن‌ چه‌ چیزی‌ بودید. آیادر حال‌ کندن‌ منطقه‌ای‌ سخت‌ و دشوار بودید و یا درحال‌ حفر کردن‌ خاکی‌ نرم‌ و حاصلخیز؟

 

کچلی‌
عده‌ای‌ معتقدند که‌ چنین‌ خوابهایی‌ به‌ منزله‌هشداری‌ نسبت‌ به‌ وجود خطری‌ در مورد سلامت‌جسمانی‌ بیننده‌ خواب‌ است‌. چون‌ کچلی‌ نشانه‌کمبود و نقصان‌ چیزیست‌، چون‌ اشخاص‌ کچل‌ از کم‌مویی‌ و یا بی‌مویی‌ عذاب‌ می‌کشند. مو در خواب‌نشانه‌ احساس‌ قدرت‌ و زیبایی‌ شخص‌ بیننده‌ خواب‌است‌. در صورت‌ مشاهده‌ چنین‌ خوابی‌ باید جزییات‌زندگی‌ روزمره‌تان‌ را به‌ دقت‌ مرور کنید تا ببینید که‌آیا مشکل‌ خاصی‌ در زندگی‌ تان‌ وجود دارد یا نه‌.

 

فرشته‌ یا ملک‌
در ۱۰ سال‌ گذشته‌ فرشته‌ها و ملایک‌ در خواب‌نشانه‌ قدردانی‌ و سپاسگزاری‌ و تمایل‌ بوده‌اند. آنهانشانه‌ پاکی‌، صفا، ایمنی‌ و قلمرو ملکوتی‌ و بهشتی‌هستند. این‌ خواب‌ می‌تواند نمایانگر ضرورت‌ تلاش‌ وکوشش‌ و جلب‌ توجه‌ بیننده‌ خواب‌ به‌ خصوصیات‌ وویژگی‌های‌ الهی‌ و ربانی‌ خود و جنبه‌های‌ احساسی‌ وحفاظتی‌ زندگی‌اش‌ باشد. عده‌ای‌ می‌گویند که‌ دیدن‌فرشته‌ در خواب‌ نشانه‌ یک‌ شانس‌ خوب‌ است‌. درحالی‌ که‌ پاره‌ای‌ معتقدند که‌ زمانی‌ که‌ تولد یا مرگی‌ درمیان‌ اعضای‌ خانواده‌تان‌ و یا دوستان‌ نزدیک‌ تان‌ درشرف‌ تکوین‌ است‌، فرشته‌ها به‌ خواب‌ شخص‌ می‌آیند.از روزگاران‌ کهن‌ مرسوم‌ است‌ که‌ آنها قاصدان‌ خداهستند. در مجموع‌ ضمیر ناخودآگاه‌ شما بدین‌ وسیله‌می‌خواهد به‌ شما حادثه‌ مهم‌ و بزرگی‌ را یادآوری‌نماید، بنابراین‌ بهتر است‌ خوابتان‌ را به‌ دقت‌ ثبت‌کنید و روی‌ جزییات‌ و معانی‌ ضمنی‌ آن‌ خوب‌ تأمل‌نمایید.

 

یخ‌
مشاهده‌ یخ‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌احتمالا شما دارای‌ عواطف‌ و احساسات‌ خاص‌ یامشکلاتی‌ هستید که‌ از نظر روانی‌ مطرود شده‌هستند و به‌ سادگی‌ و فوری‌ برایتان‌ دست‌ یافتنی‌نمی‌باشند. این‌ احساسات‌ می‌توانند منفی‌ باشند،به‌ طور مثال‌ ترس‌ و وحشت‌ و نگرانی‌ از مرگ‌ و…یعنی‌ مسایلی‌ که‌ منجمد هستند و در کل‌ قابل‌استفاده‌ نبوده‌ و تغییر و رشدی‌ نمی‌کنند. این‌ گونه‌خوابها می‌توانند نمایانگر احساسات‌ یا افکاری‌باشند که‌ برایتان‌ غیرقابل‌ دسترس‌ و مفهوم‌ نشدنی‌هستند و یا نشان‌ دهنده‌ آن‌ بخش‌ از وجودتان‌باشند که‌ برای‌ دیگران‌ غیرقابل‌ فهم‌ و دور ازدسترس‌ می‌باشند. در کتاب‌های‌ قدیمی‌ تعبیرخواب‌ آمده‌ که‌ مشاهده‌ یخ‌ در خوابها تعبیری‌برعکس‌ دارد، یعنی‌ نشانگر آن‌ است‌ که‌ شمامی‌توانید از یک‌ زندگی‌ راحت‌ و سعادتمندبرخوردار باشید


نقاب‌
نقاب‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ نقاب‌حقیقی‌ شخصیت‌ ما باشد و مشخص‌ کند که‌ ما درنظر دیگران‌ چگونه‌ به‌ نظر می‌رسیم‌. مثل‌ نقش‌هایی‌که‌ در زندگی‌ ایفا می‌کنیم‌، به‌ عنوان‌ پدر و مادر،دانش‌آموز یا کارمند… از سوی‌ دیگر، نقاب‌ در خواب‌می‌تواند علامت‌ خودنمایی‌ و تظاهر باشد. اگر درخواب‌ خودتان‌ را نقاب‌ زده‌ دیدید، لازم‌ است‌ که‌عمیقا به‌ درون‌ خود نگاهی‌ بیندازید، آیا شما درنحوه‌ ارائه‌ شخصیت‌ خود صادق‌ و رو راست‌هستید؟ یا حقیقت‌ را کتمان‌ می‌کنید و به‌ آنچه‌نیستید، وانمود می‌کنید. اگر در خواب‌ ببینید که‌دیگران‌ نقاب‌ زده‌اند، نشان‌ دهنده‌ این‌ است‌ که‌ تاحدی‌ نگران‌ صداقت‌ آنها هستید.

 

هول‌ کردن‌ و سراسیمگی‌
احساس‌ سراسیمگی‌ و هول‌ کردن‌ در خواب‌ نشان‌دهنده‌ فقدان‌ نظم‌ و انضباط و وجود سر درگمی‌ وگیجی‌ است‌. اگر اولین‌ احساس‌ تان‌ در خواب‌ به‌ همین‌شکل‌ باشد، لازم‌ است‌ که‌ به‌ دقت‌ جزییات‌ آن‌ رابررسی‌ نمایید تا علت‌ آن‌ را دریابید. آیا در خواب‌احساس‌ وحشت‌، سردرگمی‌، درماندگی‌، پریشانی‌،آشفتگی‌ و استیصال‌ می‌کردید، یا قادر نبودید به‌موقع‌ تصمیمی‌ مناسب‌ اتخاذ نمایید؟ با پاسخ‌ دادن‌ به‌این‌ سؤالات‌ می‌توانید پیام‌ خواب‌ را درک‌ کنید.

 

همسر سابق‌
مشاهده‌ دوست‌ یا همسر سابق‌ در خواب‌بسیار رایج‌ است‌، چون‌ آن‌ها در گذشته‌ بخش‌مهمی‌ از زندگی‌ ما را تشکیل‌ می‌دادند و هنوز هم‌یاد آنها همراه‌ ماست‌. امکان‌ ندارد که‌ شخصی‌بتواند عزیزی‌ را که‌ در گذشته‌ دوست‌ می‌داشت‌ وبه‌ او نزدیک‌ بود، حالا به‌ کلی‌ از فکر و دل‌ خودخارج‌ سازد. یعنی‌ به‌ صرف‌ این‌ که‌ رابطه‌ای‌ پایان‌یافته‌، نمی‌توان‌ مدعی‌ شد که‌ همه‌ چیز تمام‌شده‌ است‌. در واقع‌ زخم‌های‌ درونی‌ هرگز التیام‌نمی‌یابند. تا زمانی‌ که‌ شخص‌ مذکور خودش‌ راقانع‌ نکند و به‌ نتیجه‌ نرسد، به‌ کرات‌ چنین‌خوابهایی‌ را مشاهده‌ می‌نماید. اگرچه‌ دقت‌داشته‌ باشید که‌ مشاهده‌ آن‌ اشخاص‌ در خواب‌به‌ معنای‌ شروع‌ ارتباطی‌ دوباره‌ نیست‌. این‌چنین‌ خوابهایی‌ می‌توانند به‌ نوعی‌ برآورده‌شدن‌ آرزوها، تداعی‌ خاطرات‌ گذشته‌ و یا کند وکاوی‌ در مشکلات‌ و مسایل‌ دیرینه‌ باشند. به‌ یادداشته‌ باشید که‌ خوابها به‌ ندرت‌ از آینده‌ خبرمی‌دهند و بیشتر اوقات‌ در گذشته‌ها نقب‌می‌زنند.

 

مرد
مشاهده‌ یک‌ مرد در خواب‌، به‌ خصوص‌ شخص‌پدر، می‌تواند نمایانگر وجدان‌، شعور و خودآگاهی‌کلی‌ باشد. براساس‌ جزییات‌ خواب‌، چهره‌ و شکل‌مرد مذکور در خواب‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ خالق‌ یاویرانگر تعبیر شود. گاهی‌ اوقات‌، خانم‌ها خواب‌مردهایی‌ کاملا بیگانه‌ و ناآشنا را مشاهده‌ می‌کنند.ممکن‌ است‌ این‌ مردها نمایانگر انرژی‌ روانی‌ناخودآگاه‌ زنها باشند. کارل‌ یونگ‌ مشاهده‌ مردغریبه‌ در خواب‌ یک‌ زن‌ را گزینه‌ روان‌ (خصومت‌ وانزجار) نامیده‌ بود. مرد در آن‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌انرژی‌ خود مختار، مستقل‌ و ناخودآگاه‌ است‌ ونقشی‌ اساسی‌ را ایفاء می‌کند تا بیننده‌ خواب‌ به‌درک‌ عمیق‌تری‌ از خویشتن‌ نایل‌ آید. اگر مردی‌خواب‌ مرد ناآشنا یا وحشتناکی‌ را مشاهده‌ نماید،آن‌ نشان‌ دهنده‌ سیاهی‌ وجودشان‌ یا شخصیت‌بدبین‌، منفی‌ گرا و جنبه‌های‌ سیاه‌تر آن‌ است‌.

 

مراسم‌ به‌ خاک‌ سپاری‌ و تدفین‌
مشاهده‌ چنین‌ خوابهایی‌ لزوما به‌ معنای‌ مرگ‌جسمانی‌ شما یا شخص‌ دیگری‌ نیست‌. این‌ خوابهامی‌توانند به‌ نوعی‌ سمبل‌ یک‌ پایان‌ باشند. ممکن‌است‌ شما در حال‌ فراموش‌ یا دفن‌ ارتباطات‌،موقعیت‌ها یا حتی‌ احساسات‌ و عواطفی‌ باشید که‌دیگر نیاز به‌ آنها ندارید و یا بیش‌ از این‌ برای‌ رشد وتکامل‌ شخصی‌ شما هادی‌ و رسانا نیستند. هم‌چنین‌ این‌ چنین‌ خوابهایی‌ می‌توانند سمبل‌ دفن‌ وفراموشی‌ حساسیت‌ها و احساساتی‌ باشند که‌ از حدتحمل‌ تان‌ خارج‌ هستند. این‌ خوابها می‌توانندبازتاب‌ و انعکاسی‌ از حالت‌ بهت‌ زدگی‌، کرخی‌ و بی‌حسی‌ یا احساسی‌ باشند که‌ با حالت‌ سر زندگی‌،فعالیت‌ و آگاهی‌ شما در تضادند، مثل‌ حالت‌افسردگی‌ یا احساس‌ خلاء و پوچی‌. به‌ هر حال‌، دفن‌و به‌ خاک‌ سپاری‌ شخص‌ زنده‌ای‌ در خواب‌ نمایانگرناآرامی‌ و آشفتگی‌ احساسی‌ و عاطفی‌ شما است‌.بهتر است‌ تمام‌ جزییات‌ خوابتان‌ را به‌ دقت‌ بررسی‌کنید تا به‌ پیام‌ و معنای‌ صحیح‌ آن‌ دست‌ یابید. درکتابهای‌ قدیمی‌ تعبیر خواب‌ آمده‌ است‌ که‌ مشاهده‌چنین‌ مراسمی‌ تعبیری‌ برعکس‌ و متضاد دارد.یعنی‌ به‌ جای‌ این‌ که‌ در زندگی‌ روزمره‌ احساس‌ناراحتی‌ کنید، به‌ شادی‌ و سرخوشی‌ نایل‌ می‌شویدو خیلی‌ زود به‌ مراسم‌ و جشن‌های‌ شاد مثل‌ عروسی‌دعوت‌ خواهید شد.

 

مرگ‌
مشاهده‌ مرگ‌ و مردن‌ در خواب‌ خیلی‌ رایج‌است‌ و تعابیر و معانی‌ مختلفی‌ دارد. مرگ‌ معمولادر خواب‌ نشانه‌ای‌ از عمل‌ بستن‌ یا به‌ انتهارسیدن‌ است‌. در حقیقت‌ اشاره‌ای‌ به‌ خاتمه‌یافتن‌ چیزی‌ و شروع‌ چیز دیگری‌ دارد. خوابهای‌مربوط به‌ مرگ‌ معمولا نشانه‌های‌ مثبت‌ دارند. اگردر خوابتان‌ مشاهده‌ نمایید که‌ خودتان‌ مرده‌اید،این‌ خواب‌ می‌تواند اشاره‌ای‌ به‌ این‌ حقیقت‌داشته‌ باشد که‌ مایلید تمام‌ نگرانی‌ها ودلشوره‌هایتان‌ را به‌ دست‌ فراموشی‌ سپرده‌ وشروعی‌ تازه‌ را تجربه‌ کنید. اگر در خواب‌مشاهده‌ کنید که‌ یکی‌ از عزیزانتان‌ مرده‌ است‌،نشان‌ دهنده‌ ترس‌ و وحشت‌ شما بابت‌ از دست‌دادن‌ یا مردن‌ او است‌. اگر خواب‌ ببینید که‌ پدر یامادرتان‌ مرده‌اند، چنین‌ خوابی‌ هم‌ می‌تواندنشان‌ دهنده‌ ترس‌ و هراس‌ شما بابت‌ مردن‌ آنهاباشد، در عین‌ حال‌ نمایانگر دریچه‌ ضمیرناخودآگاه‌ شماست‌ که‌ از آن‌ طریق‌ خشم‌،عصبانیت‌ و دیگر احساسات‌ و عواطف‌ منفی‌تان‌را تخلیه‌ می‌کنید. در بعضی‌ از فرهنگ‌هامشاهده‌ مرگ‌ و مردن‌ در خواب‌ خوش‌ یمن‌ است‌و نشان‌ دهنده‌ برخورداری‌ بیننده‌ خواب‌ ازعمری‌ طولانی‌ و سعادت‌ و رفاه‌ می‌باشد. خواب‌های‌ مرتبط با مرگ‌، لزوما، بدیمن‌ و بدشگون‌ نیستند، ولی‌، معمولا احساسات‌ خشم‌،عصبانیت‌، نگرانی‌، غضب‌ و اضطراب‌ را نشان‌ می‌دهند. اگر در خواب‌، مرگ‌ خودتان‌ را ببینید، این‌خواب‌ عملا مثبت‌ تلقی‌ می‌شود ـ این‌ خواب‌ به‌ معنای‌ حیاتی‌ تازه‌ و به‌ دست‌ فراموشی‌ سپردن‌ یک‌مرحله‌ قدیمی‌ زندگی‌ است‌. هم‌ چنین‌، وقتی‌ با یک‌ بیماری‌ دست‌ و پنجه‌ نرم‌ می‌کنید، دیدن‌ چنین‌خوابهایی‌، طبیعی‌ است‌ و نشان‌ از این‌ دارد که‌ حالتان‌ بهتر می‌شود. گرچه‌، اگر خواب‌ مرگی‌ تدریجی‌ وآرام‌ را ببینید، یعنی‌ بایستی‌ به‌ نحو چشمگیر و قابل‌ ملاحظه‌ای‌، برنامه‌ معمول‌ زندگی‌تان‌ را عوض‌ نماییدو به‌ آن‌ جان‌ تازه‌ای‌ ببخشید. اگر خواب‌ مرگ‌ یکی‌ از عزیزانتان‌ را ببینید، یعنی‌ فاقد یک‌ ویژگی‌ خاص‌هستید که‌ عزیزتان‌ آن‌ را از خود بروز می‌دهد. از خودتان‌ بپرسید که‌ چه‌ چیزی‌ باعث‌ شده‌ که‌ آن‌ فردبرایتان‌ تا این‌ حد عزیز و استثنایی‌ باشد یا از چه‌ خصوصیت‌ او خوشتان‌ می‌آید؟ پاسخ‌ این‌ سؤالات‌،همان‌ ویژگی‌ای‌ است‌ که‌ در اوضاع‌ و احوال‌ یا ارتباطتان‌ فاقد آن‌ هستید. دیدن‌ مرگ‌ پشت‌ سر هم‌ وفراوان‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ رسیدن‌ خبری‌ از به‌ دنیا آمدن‌ بچه‌ای‌ در خانواده‌تان‌ است‌. اگر درخواب‌،از مرگ‌ فردی‌ آگاه‌ و مطلع‌ شوید که‌ قادر نیستید هویت‌ او را شناسایی‌ کنید، این‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌میراثی‌ است‌ که‌ ممکن‌ است‌ شخصی‌ نباشد، ولی‌ به‌ طور غیرمستقیم‌ به‌ نفع‌ شما تمام‌ شود

.

مادر
نحوه‌ ارتباطی‌ که‌ ما با مادرانمان‌ در زندگی‌ داریم‌،از نظر روان‌ شناختی‌ مهمترین‌ نوع‌ رابطه‌ محسوب‌می‌شود. مادران‌ چه‌ خوب‌، چه‌ بد همگی‌ احساسات‌و عواطف‌ قدرتمندی‌ را فرا می‌خوانند. ممکن‌ است‌خواب‌ مادرانمان‌ را به‌ اشکال‌ خیلی‌ متفاوت‌ ببینیم‌.حتی‌ امکان‌ دارد که‌ در خواب‌ مادرمان‌ را با قیافه‌دیگری‌ ببینیم‌ و این‌ وظیفه‌ ما است‌ که‌ هویت‌ او راشناسایی‌ می‌کنیم‌. اگر در خواب‌ مادرتان‌ را مشاهده‌کردید، احتمالا مشغول‌ اندیشیدن‌ به‌ مسایل‌ نگران‌کننده‌ خاصی‌ هستید و یا ممکن‌ است‌ خوابتان‌ صرفابراساس‌ یک‌ خاطره‌ ارزشمند باشد. تصویر مادر درخواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ احساسات‌ و نقطه‌نظرات‌ گوناگون‌ شما باشد، مثل‌ عاطفه‌، مهربانی‌،محبت‌، همدردی‌، همدلی‌، دلسوزی‌، تغذیه‌، عشق‌،پذیرش‌، تأیید، اعتقاد، باور، سخت‌ کوشی‌، ایثار،فداکاری‌، از خود گذشتگی‌، عذاب‌، شهادت‌ و غیره‌.هم‌ چنین‌ مادر در خوابهایتان‌ می‌تواند علامت‌ناخودآگاه‌ جمعی‌ باشد. کارل‌ یونگ‌ معتقد است‌ که‌مشاهده‌ زنها در خواب‌ نمایانگر ناخودآگاه‌ جمعی‌ ماو مشاهده‌ مردها در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ خود آگاه‌جمعی‌ ما هستند. از این‌ رو، زن‌ در خواب‌ نیروی‌فعلی‌ درونی‌ شما است‌ که‌ ترغیبتان‌ کرده‌ و به‌ شماالهام‌ می‌بخشد. ازسوی‌ دیگر، مردها در خواب‌نشان‌ دهنده‌ بخش‌ فعال‌ وجودی‌ ما هستند که‌ ازاطلاعات‌ کسب‌ شده‌ زندگی‌ بهره‌ می‌برد. زمانی‌ که‌همه‌ چیز درون‌ ما به‌ اتفاق‌ یکدیگر خوب‌ عمل‌نمایند، ما فردی‌ هوشیار، با تجربه‌ و متعادلی‌خواهیم‌ بود و در نتیجه‌ به‌ آرامش‌ رسیده‌ و خلاقیت‌هایمان‌ بارور می‌شوند.

 

ماز
ماز می‌تواند نمایانگر دیدگاه‌ و نگرش‌ ذهنی‌فعلی‌ شما باشد. ماز مکانی‌ هولناک‌ و سردرگم‌ کننده‌است‌. اگر در خواب‌ در مازی‌ گیر افتاده‌ و در یافتن‌راه‌ خروجی‌ دچار مشکل‌ شده‌ باشید، پس‌ لازم‌است‌ که‌ از پیشروی‌ دست‌ بکشید و وضعیت‌ روانی‌ واحساسی‌ خود را به‌ دقت‌ بررسی‌ نمایید. آیا اکثراوقات‌ نسبت‌ به‌ مسیری‌ که‌ در آن‌ در حال‌ پیشروی‌هستید، احساس‌ عدم‌ اطمینان‌ و سر درگمی‌ به‌ شمادست‌ می‌دهد؟ اگر در زندگی‌ روزمره‌، دائما باتصمیم‌گیری‌های‌ متعدد و دشوار دست‌ و پنجه‌ نرم‌می‌کنید، این‌ خواب‌ به‌ منزله‌ آن‌ است‌ که‌ باید عقب‌گرد کرده‌ و بار دیگر به‌ دقت‌ مسیر پیموده‌ شده‌ رابنگرید. ادگار کایس‌ معتقد بود که‌ مشاهده‌سردرگمی‌ و استقرار در یک‌ ماز به‌ منزله‌ شخصی‌است‌ که‌ از نظر احساسی‌ و عاطفی‌ آشفته‌ می‌باشد.زمانی‌ که‌ از نظر احساسی‌ آشفته‌ و سر در گم‌شده‌ایم‌، ولی‌ به‌ نحوی‌ آن‌ را پذیرفته‌ایم‌، این‌ خواب‌پیامی‌ بدین‌ مضمون‌ دارد، لازم‌ است‌ که‌ در مسیرصحیح‌ گام‌ بردارید.
ماهی‌
عده‌ای‌ معتقدند که‌ اگر خواب‌ ماهی‌ ببینید،خیلی‌ زود متوجه‌ خواهید شد که‌ خودتان‌ یا یکی‌ ازآشنایانتان‌ باردار هستید. عده‌ای‌ دیگر معتقدند که‌مشاهده‌ ماهی‌ در خواب‌، به‌ منزله‌ پیشگویی‌ درمورد ابتلا به‌ یک‌ بیماری‌ یا ضعف‌ جسمانی‌ است‌. درمسیحیت‌، مسیح‌ بعضا توسط علامت‌ ماهی‌ (به‌صورت‌ معنوی‌) نشان‌ داده‌ می‌شود. این‌ حیوانات‌آبزی‌ ممکن‌ است‌ نشان‌ دهنده‌ پیام‌هایی‌ از ضمیرناخودآگاه‌ ما باشند و یا اشاره‌ای‌ به‌ این‌ کنند که‌ ماخیلی‌ خوب‌ از طریق‌ آبهای‌ احساسات‌ و عواطفمان‌عبور می‌کنیم‌. ماهی‌ می‌تواند نشانه‌ غذای‌ روح‌ وجسم‌ و عبور از اعمال‌ ناشناخته‌ خود ما باشد.

 

مگس‌
مگس‌ها حشراتی‌ موذی‌ و مزاحم‌ هستند وآرامش‌ را از ما سلب‌ می‌کنند. در صورت‌ مشاهده‌چنین‌ خوابهایی‌ لازم‌ است‌ که‌ جزییات‌ خوابتان‌ رابررسی‌ کنید تا دریابید که‌ آیا این‌ مگس‌ها نشان‌دهنده‌ چنین‌ چیزی‌ در زندگی‌ روزمره‌ شما هستندیا نه‌. مگس‌ در خواب‌ می‌تواند نشانه‌ افراد و مسایلی‌باشد که‌ سد راهتان‌ می‌شود و یا این‌ که‌ اخیراناامیدی‌، یأس‌، سرخوردگی‌ و مزاحمت‌ را تجربه‌کرده‌اید. بررسی‌ نمایید که‌ آیا شما در خواب‌ به‌ نحوشایسته‌ای‌ موفق‌ شدید از شر مگس‌ها خلاص‌شوید و یا این‌ که‌ آنها شما را از پا در آورده‌اند. بدین‌ترتیب‌ می‌توانید دریابید که‌ تا چه‌ حد نومیدی‌،آشفتگی‌ خاطر و پریشانی‌ را تحمل‌ می‌کنید.

 

مه‌
در حین‌ رانندگی‌، پیدایش‌ مه‌ بر سر راه‌ یک‌ مانع‌یا سد راه‌ محسوب‌ می‌شود که‌ همه‌ چیز را تیره‌ و تارکرده‌ و می‌پوشاند. در نتیجه‌ چنین‌ خوابهایی‌می‌توانند نشان‌ دهنده‌ آن‌ مسایلی‌ باشند که‌ باعث‌سردرگمی‌ می‌شوند و بیننده‌ خواب‌ را از واضح‌ بینی‌باز می‌دارند. زمینه‌ خوابتان‌ نیز می‌تواند کلیدهایی‌به‌ شما بدهند. در خوابتان‌ مه‌ روی‌ آب‌ را پوشانده‌بود یا روی‌ زمین‌ را، شما در آن‌ حالت‌ در محیطی‌آشنا بودید یا بیگانه‌؟ شاید این‌ خواب‌ سفری‌ را به‌درون‌ ضمیر ناخودآگاه‌ و مسایل‌ مرموز و گنگ‌ درون‌آن‌ نشان‌ می‌دهد و یا صرفا نمایانگر بخشی‌ از زندگی‌روزمره‌ شما است‌ که‌ نامشخص‌، گنگ‌، مبهم‌، دوگانه‌،ضد و نقیض‌، پر زحمت‌ و دشوار به‌ نظر می‌آید. اگرقبل‌ از بیدار شدن‌، مه‌ در خوابتان‌ رفع‌ شد، نشان‌دهنده‌ آن‌ است‌ که‌ خیلی‌ زود به‌ هوشیاری‌، آگاهی‌ وروشنی‌ می‌رسید. گرچه‌، در خواب‌ تان‌ مه‌ شدید وترسناک‌ بود، باید فرصتی‌ به‌ خودتان‌ دهید تا روی‌مسایلی‌ بیندیشید که‌ باعث‌ بروز چنین‌ احساساتی‌در زندگی‌ روزمره‌تان‌ می‌شوند.

 

مهاجم‌
مشاهده‌ مهاجمی‌ که‌ به‌ زور وارد منزل‌ تان‌می‌شود و به‌ شما یا شخص‌ دیگری‌ صدمه‌ می‌زند،می‌تواند یک‌ خواب‌ بسیار وحشتناک‌ باشد. با در نظرگرفتن‌ میزان‌ وحشت‌ تان‌ در خواب‌، گاهی‌ می‌توان‌این‌ گونه‌ خوابها را کابوس‌ تلقی‌ کرد. مشاهده‌مهاجمی‌ که‌ قانون‌ شکنی‌ می‌کند یا به‌ زور وارد خانه‌می‌شود، می‌تواند نشان‌ دهنده‌ یک‌ بخش‌ ناخودآگاه‌از روان‌ تان‌ باشد، کارل‌ یونگ‌ این‌ نیروهای‌ منفی‌ را«سیاهی‌« نامیده‌ است‌. مهاجم‌ در خواب‌ می‌تواندنشانی‌ از اعمال‌ یا برخوردهای‌ خودخواهانه‌ واحساس‌ عذاب‌ وجدان‌ و گناه‌ شما باشد. از سوی‌دیگر، آن‌ می‌تواند نمایانگر جنبه‌ منفی‌تر ماهیت‌ وذات‌ شما باشد. اگر چنین‌ خوابهای‌ وحشتناکی‌ رادیدید، ممکن‌ است‌ در حال‌ آزاد سازی‌ آن‌ تجربیات‌وحشتناک‌، به‌ این‌ امید هستید که‌ بیم‌ها و ترس‌هایتان‌ از بین‌ بروند.

 

میوه‌
میوه‌ نشان‌ دهنده‌ وفور نعمت‌، رفاه‌، خوشبختی‌،سعادت‌ و رونق‌ است‌. از آنجایی‌ که‌ هر میوه‌ای‌ دارای‌تخمه‌، دانه‌ یا هسته‌ است‌، می‌تواند نشان‌ دهنده‌شروعی‌ تازه‌ نیز باشد. در تمام‌ کتاب‌های‌ مقدس‌،اسطوره‌شناسی‌ و ادبیات‌ میوه‌ها در کل‌ از معنایی‌نمادین‌ برخوردار هستند. آنها می‌توانند نمایانگرگرایشات‌ و تمایلات‌ جنسی‌ و هم‌ چنین‌ جستجو درپی‌ ثروت‌ و بی‌بندو باری‌ باشند. به‌ منظور درک‌ هرچه‌ بهتر معنای‌ خوابتان‌ لازم‌ است‌ که‌ موقعیت‌ روانی‌و تلاش‌های‌ اخیرتان‌ را در زندگی‌ روزمره‌ بررسی‌کنید. هم‌ چنین‌ دقت‌ فرمایید که‌ میوه‌ در خوابتان‌رسیده‌، گندیده‌، نارس‌ یا تلخ‌ بود. با در نظر گرفتن‌تمام‌ این‌ جزییات‌ می‌توانید درک‌ کنید که‌ خوابتان‌چه‌ ماهیتی‌ داشته‌، آیا به‌ سر حد و مرزی‌ جدیدرسیده‌اید یا نه‌ و آیا فرصت‌ هایی‌ داشته‌اید که‌ برای‌رشد، تکامل‌ و تفریح‌ و دلخوشی‌ از دست‌ رفته‌اند.

 

پرواز
مشاهده‌ پرواز در خواب‌ بسیار رایج‌ است‌ و اکثرافراد دست‌ کم‌ یک‌ یا دو بار خواب‌ دیده‌اند که‌ درحال‌ پرواز هستند. در مورد تعبیر چنین‌ خوابهایی‌نقطه‌ نظرات‌ فراوان‌ و گوناگونی‌ وجود دارند. عده‌ای‌معتقدند که‌ پرواز در خواب‌ می‌تواند به‌ منزله‌ تجربه‌عملی‌ معنویت‌ و غیر جسمانی‌ باشد، یعنی‌ ما ازطریق‌ هواپیمای‌ جسم‌ به‌ پرواز در می‌آییم‌ و خوابی‌آسمانی‌ محسوب‌ می‌شود. (سفر روحانی‌). کارل‌یونگ‌ معتقد بود که‌ اگر در خواب‌ ببینیم‌ که‌ در حال‌پرواز هستیم‌، این‌ خواب‌ نمایانگر تمایل‌ ما به‌شکستن‌ سدها و رفع‌ موانع‌، کسب‌ آزادی‌ و رهایی‌ ازقید و بندها و محدودیت‌ها است‌. ما همه‌ مایلیم‌ که‌آزاد باشیم‌ و «آلفرد آدلر« معتقد بود که‌ چنین‌خوابهایی‌ نشان‌ می‌دهند که‌ ما خواهان‌ برتری‌ وتفوق‌ و حکمرانی‌ هستیم‌ و در واقع‌ این‌ خواب‌ سلطه‌جویی‌ افراد را آشکار می‌سازد. «فروید« معتقد بودکه‌ پرواز شیوه‌ دیگری‌ برای‌ ابراز تمایلات‌ و گرایشات‌جسمانی‌ (جنسی‌) است‌. با بررسی‌ جزییات‌ خوابتان‌در خواهید یافت‌ که‌ پرواز در خوابتان‌ نشانه‌ای‌معنوی‌ یا جسمانی‌ است‌. به‌ هر حال‌ از چنین‌خوابهایی‌ لذت‌ ببرید، چون‌ پرواز نوعی‌ تفریح‌ است


گردن‌ زدن‌
این‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌ بیننده‌خواب‌ در حال‌ از دست‌ دادن‌ کنترل‌ خویشتن‌ است‌.گردن‌ زنی‌ جدا سازی‌ خشونت‌ بار و وحشیانه‌ سر ازبدن‌ است‌. تحت‌ شرایط عادی‌ و طبیعی‌ فکر و ذهن‌کنترل‌ کننده‌ و هدایت‌ کننده‌ بدن‌ انسان‌ است‌. پس‌چنین‌ خوابی‌ می‌تواند نشان‌ دهد که‌ بیننده‌ خواب‌تحت‌ تأثیر گرایشات‌ و تمایلات‌ جسمانی‌ خود قرارگرفته‌ است‌. یعنی‌ ممکن‌ است‌ از تفکرات‌ واحساسات‌ منطقی‌ و عقلایی‌ خود دور شده‌ باشد. بادر نظر گرفتن‌ برخی‌ از رفتارها و یا مسایل‌ ومشکلات‌ زندگی‌ تان‌ این‌ خواب‌ می‌تواند گویای‌ این‌حقیقت‌ باشد که‌ یک‌ گسستگی‌ در حال‌ رخ‌ دادن‌است‌. اگرچه‌ چنین‌ خوابی‌ می‌تواند معانی‌ دیگری‌نیز داشته‌ باشد. شامل‌ نگرانی‌ و وحشت‌ شدید ازمجازات‌ و تنبیه‌ شدن‌ و همچنین‌ نمایانگر این‌ است‌که‌ احتمالا در زندگی‌ بیننده‌ خواب‌ نگرانی‌، دلشوره‌و فشار شدیدی‌ وجود دارد.

 

گاراژ
گاراژ در خواب‌ سمبلی‌ جالب‌ است‌. مشاهده‌مسافرت‌ در خواب‌ بسیار رایج‌ است‌. اگرچه‌رایج‌ترین‌ آن‌ سفر با ماشین‌ محسوب‌ می‌شود.مسافرت‌ با یک‌ وسیله‌ نقلیه‌ در خواب‌ کلا می‌تواندنشان‌ دهنده‌ سفر ما در زندگی‌ یا سهمی‌ از سفرزندگی‌ ما باشد. اگر در خواب‌ تان‌ خودتان‌ را در یک‌گاراژ یا محوطه‌ یک‌ پارکینگ‌ دیدید، می‌توان‌ دومعنی‌ برای‌ آن‌ در نظر گرفت‌. بهتر است‌ که‌ محتوای‌خواب‌تان‌، حال‌ و هوای‌ احساسی‌ تان‌ و موقعیت‌دشوار و شرایط خودتان‌ را در زندگی‌ روزمره‌ بررسی‌نمایید. مشاهده‌ ماشین‌ پارک‌ شده‌ در خواب‌می‌تواند نشان‌ دهنده‌ یک‌ دوره‌ زمانی‌ عدم‌ فعالیت‌،نافعالی‌، رخوت‌، تزلزل‌، دو دلی‌ و بی‌ تصمیمی‌ شمادر زندگی‌ باشد. این‌ خواب‌ می‌تواند اشاره‌ای‌ به‌ این‌داشته‌ باشد که‌ شما مدت‌ زمانی‌ بیکار بوده‌اید و حالامی‌توانید از فرصت‌ حاصل‌ شده‌ استفاده‌ کرده‌ و به‌حرکت‌ در آیید. تعبیر مثبت‌تر این‌ خواب‌ می‌تواندآن‌ باشد که‌ ماشین‌ پارک‌ شده‌ را سمبل‌ خلق‌ و خو ویک‌ دوره‌ زمانی‌ فکورانه‌ در نظر بگیرید. ممکن‌ است‌مدتی‌ در حالت‌ توقف‌ و سکون‌ بودید تا استراحت‌کرده‌، آرامش‌ یافته‌، تجدید قوا نموده‌ و به‌ پایان‌مشکلات‌تان‌ بیندیشید.

 

گاو نر
با در نظر گرفتن‌ جزییات‌ کامل‌ چنین‌خوابهایی‌، می‌توان‌ معانی‌ متعدد و گوناگونی‌ برای‌گاونر پیدا کرد. گاو نر در خواب‌ می‌تواند نشان‌دهنده‌ قوای‌ نیرومند جنسی‌، یک‌ دندگی‌،سرسختی‌ و گاهی‌ اوقات‌ نیز ناشی‌ گری‌ و عدم‌ظرافت‌ باشد. همچنین‌ می‌تواند نمایانگر خوش‌بینی‌ در آینده‌ و توانایی‌ برای‌ تمرکز داشتن‌ روی‌یک‌ هدف‌ ویژه‌ و به‌ خصوص‌ باشد. گاو نر می‌تواندنماد پیگیری‌، سماجت‌ و عزمی‌ راسخ‌ باشد.
گوش‌ یا گوشواره‌
در چنین‌ خوابهایی‌، شاید ضمیر ناخودآگاه‌شما در حال‌ نشان‌ دادن‌ این‌ باشد که‌ لازم‌ است‌نسبت‌ به‌ تحریک‌ها و انگیزه‌های‌ ذهنی‌ و باطنی‌و هم‌ چنین‌ ظاهری‌ دقیق‌تر و هوشیارتر باشید.به‌ همین‌ دلیل‌ لازم‌ است‌ که‌ به‌ نداهای‌ درونی‌ وخارجی‌ گوش‌ فرا دهیم‌. مهارت‌های‌ خوب‌ گوش‌دادن‌، منبعی‌ از اطلاعات‌ محسوب‌ می‌شوند که‌ما را قادر می‌سازند تا نسبت‌ به‌ دنیای‌اطرافمان‌به‌ نحو شایسته‌تری‌ واکنش‌ نشان‌ دهیم‌.

 

گل‌
زمانی‌ که‌ به‌ گلها می‌نگریم‌، همگی‌ احساس‌سرخوشی‌، سرزندگی‌ و لذت‌ خاصی‌ پیدا می‌کنیم‌.همگی‌ زیبایی‌ آنها را تحسین‌ کرده‌ و از ارزش‌ آنهاآگاه‌ هستیم‌. گلها زیبا هستند و در خوابهای‌ مامی‌توانند نشان‌ دهنده‌ ساده‌ترین‌ و خالص‌ترین‌احساسات‌ ما از رضایت‌ خاطر و خشنودی‌ گرفته‌ تاعمیق‌ترین‌ احساسات‌ از تمامیت‌ و یکپارچگی‌معنوی‌ باشند. یک‌ گل‌ در خواب‌ نشانه‌ای‌ مثبت‌است‌ که‌ می‌تواند نماد سمبل‌ مذهبی‌ جهانی‌ یاتمامیت‌ و وحدتی‌ باشد که‌ نشان‌ دهنده‌ کانون‌ و مرکزروانی‌ شخصیت‌ اوست‌. هم‌ چنین‌، رنگ‌ گلها نیزنشان‌ دهنده‌ مراکز و ستون‌های‌ اصلی‌ جسمانی‌هستند. در کل‌، گل‌ در خواب‌ علامت‌ امید، آرزو ورشد و بالیدن‌ مثبت‌ در کنار سادگی‌، معصومیت‌،عفت‌، پاکدامنی‌، پاکی‌ و احتمالا بکارت‌ است‌.

 

گل‌ یا خاک‌
مشاهده‌ توده‌ گل‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌دهنده‌ وضعیت‌ فکری‌ شما یا موقعیت‌ خاصی‌ اززندگی‌ روزمره‌تان‌ باشد. می‌تواند نمایانگر یک‌ارتباط، یک‌ کار مخاطره‌آمیز تجاری‌ یا هر بخش‌دیگری‌ از زندگی‌تان‌ باشد که‌ شما یا شخص‌ دیگری‌در آن‌ زمینه‌ صادقانه‌ رفتار نکرده‌اید. همچنین‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ رفتارهای‌ناشایست‌ و وضعیت‌ غیراخلاقی‌ طرز تفکر شماباشد. با در نظر گرفتن‌ جزییات‌ چنین‌ خوابهایی‌،می‌توانید دریابید که‌ می‌خواهند شما را به‌ تغییر وبهبود بخشیدن‌ رفتار و کردار درونی‌ و بیرونی‌تان‌ترغیب‌ کنند. مشاهده‌ خاک‌ در خواب‌ معمولانمایانگر خلاقیت‌، باروری‌ و امکان‌ رشد و ترقی‌است‌. خاک‌ غنی‌ و حاصلخیز می‌تواند نشانه‌ آن‌باشد که‌ زمان‌ مناسب‌ برای‌ کار کردن‌ و شروعی‌جدید فرا رسیده‌ است‌. مشاهده‌ خاک‌ خشک‌،نامرغوب‌ و غیرقابل‌ کشت‌ می‌تواند بازتاب‌ وانعکاسی‌ از حالات‌ روحی‌ و خلق‌ و خوی‌ منفی‌ شماباشد که‌ شامل‌ احساسات‌ دلتنگ‌ کننده‌ و در کل‌بی‌حوصلگی‌، کسالت‌ و پوچی‌ و بیهودگی‌ می‌شود.

 

قبر یا قبرستان‌
مشاهده‌ قبر در خواب‌ کلا ناراحت‌ کننده‌ و نشان‌دهنده‌ شکلی‌ از مرگ‌ است‌. به‌ نظر نمی‌رسد که‌چنین‌ خوابهایی‌ تعبیری‌ شاد و امیدوار کننده‌داشته‌ باشند. این‌ گونه‌ خوابها نشان‌ دهنده‌ مسایلی‌هستند که‌ مستلزم‌ تفکری‌ عمیق‌ می‌باشند و به‌هیچ‌ وجه‌ سطحی‌ نیستند. هم‌ چنین‌ قبر می‌تواندنمایانگر ضمیر ناخودآگاه‌ باشد. البته‌ اگر اخیراشخصی‌ از نزدیکان‌ شما در گذشته‌ باشد، ممکن‌است‌ تا مدت‌ها خواب‌ مرگ‌ و قبرستان‌ را مشاهده‌نمایید و این‌ امری‌ کاملا طبیعی‌ محسوب‌ می‌شود.در غیر این‌ صورت‌، لازم‌ است‌ که‌ حال‌ و هوای‌احساسی‌ تان‌ را در زندگی‌ روزمره‌ بررسی‌ نمایید.اگر در زندگی‌ تان‌ به‌ هر شکلی‌ احساس‌ درماندگی‌ یاافسردگی‌ می‌کنید، عمیق‌تر بیندیشید و تلاش‌ کنیدتا هوشیاری‌ درونی‌ و هویت‌ معنوی‌ تان‌ را ارتقاءدهید.

 

قایق‌
همانگونه‌ که‌ در تمام‌ سمبل‌های‌ خواب‌ ذکر شده‌،آب‌ به‌ هر شکلی‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ ضمیرناخودآگاه‌، عواطف‌، احساسات‌ و تجربیات‌ اندوخته‌شده‌ روحی‌ شما محسوب‌ می‌شود. چنین‌ خوابهایی‌با در نظر گرفتن‌ محتوای‌ خوابهایتان‌ می‌توانندتعابیر و تفاسیر متعدد و متفاوتی‌ داشته‌ باشند.قایق‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ شما و شیوه‌ای‌باشد که‌ شما بدان‌ وسیله‌ از طریق‌ احساسات‌ وعواطف‌تان‌ در زندگی‌ پیشروی‌ می‌کنید. همچنین‌می‌تواند نمایانگر سفر زندگانی‌، ماجراها و حوادث‌ وکند و کاو در ضمیر ناخودآگاهتان‌، یا در ارتباط بااشخاصی‌ باشد که‌ همگی‌ در همان‌ قایق‌ هستند وبدین‌ وسیله‌ چیزی‌ را که‌ همه‌ در آن‌ مشترک‌ هستیم‌به‌ شما خاطر نشان‌ می‌سازد. در هنگام‌ تعبیر این‌خواب‌، لازم‌ است‌ که‌ نحوه‌ سفر و ویژگی‌ قایق‌ را به‌دقت‌ بررسی‌ کرده‌ و در نظر بگیرید. معبران‌ قدیمی‌که‌ براساس‌ خرافات‌ تعبیر خواب‌ می‌کردند، معتقدبودند که‌ اگر این‌ سفر دریایی‌ شما آرام‌ و بدون‌مشکل‌ باشد، بدان‌ معناست‌ که‌ می‌توانید به‌ راحتی‌به‌ هدفهایتان‌ در زندگی‌ برسید و اگر سفری‌ طوفانی‌و متلاطم‌ داشتید، باید خودتان‌ را برای‌ مواجهه‌ بایک‌ نگرانی‌ یا مبارزه‌ عاطفی‌ و احساسی‌ آماده‌ کنید.

 

قورباغه‌
در کتابهای‌ قدیمی‌ تعبیر خواب‌ آمده‌ است‌ که‌مشاهده‌ قورباغه‌ در خواب‌ خوش‌ یمن‌ محسوب‌می‌شود و نشان‌ دهنده‌ شادی‌ و دوستی‌های‌صمیمانه‌ و عالی‌ است‌. از زاویه‌ دیدگاهی‌ جدیدتر،می‌توان‌ گفت‌ که‌ قورباغه‌ها سمبل‌ ضمیر ناخودآگاه‌هستند، چرا که‌ در آب‌ زندگی‌ می‌کنند. هم‌ چنین‌قورباغه‌ در خواب‌ سمبل‌ دگرگونی‌ و تغییر از نوع‌مثبت‌ است‌.

 

چرخ‌ و فلک‌
چرخ‌ و فلک‌ می‌تواند نشانه‌ «دایره‌ زندگی‌« یا«چرخه‌ حیات‌« باشد. می‌تواند نشان‌ دهنده‌ فراز ونشیب‌هایی‌ از زندگی‌ باشد که‌ تجربه‌ کلی‌ زندگی‌ راایجاد می‌کنند. دایره‌ یکی‌ از مهمترین‌ نمادهای‌خوب‌ محسوب‌ می‌شود و آن‌ نشان‌ دهنده‌ کانون‌شخصیت‌ و هستی‌ ما است‌ که‌ به‌ نوبه‌ خود مسایل‌ وموضوعات‌ تمامیت‌ و یکپارچگی‌ زندگی‌ ما را به‌ارمغان‌ می‌آورد. از آنجایی‌ که‌ چرخ‌ و فلک‌ در ارتباطبا تفریح‌، سرگرمی‌ و هیجان‌ است‌، این‌ چنین‌ خوابی‌می‌تواند به‌ منزله‌ تشویق‌ و ترغیبی‌ برای‌ بیننده‌خواب‌ به‌ منظور شاد شدن‌، درون‌ بین‌ بودن‌ واحتمالا در پیش‌ گرفتن‌ برخورد و رفتاری‌ مثبت‌تراست‌. خوابهای‌ مرتبط با چرخ‌ و فلک‌، بر تغییر و تحولاتی‌ قریب‌ الوقوع‌ در اوضاع‌ و احوالتان‌ دلالت‌ دارند،تغییراتی‌ که‌ ممکن‌ است‌ در ابتدا، خوشایند و مطلوب‌ جلوه‌ نکنند، ولی‌ در طولانی‌ مدت‌، مثبت‌ خواهندبود.

 

نابینایی‌
اشخاصی‌ که‌ در عالم‌ حقیقت‌ به‌ راستی‌ نابیناهستند، قادر نیستند که‌ دنیای‌ اطراف‌ خود راببینند. آنها فقط می‌توانند با چشم‌ عقل‌ و هوش‌ وحواس‌شان‌ تصوراتی‌ را مجسم‌ و ادراک‌ کنند. اگرخواب‌ ببینید که‌ خودتان‌ نابینا هستید، این‌ به‌ منزله‌یک‌ پیغام‌ از سرشت‌ روح‌ و روان‌ تلقی‌ می‌شود.مشاهده‌ نابینایی‌ به‌ هر شکل‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌آن‌ است‌ که‌ بیننده‌ خواب‌ راغب‌ و مایل‌ نیست‌ که‌برخی‌ از جنبه‌های‌ زندگی‌اش‌ را ببیند و با آنها مواجه‌شود. ممکن‌ است‌ یک‌ نقطه‌ کور در ذهن‌، قلب‌ و یاروح‌ وجود داشته‌ باشد. امکان‌ دارد که‌ بیننده‌ خواب‌توسط اطلاعات‌ موجود در ضمیر ناخودآگاهش‌ که‌ به‌واسطه‌ این‌ چنین‌ خوابی‌ پردازش‌ و ظاهر می‌شوند،مورد تهدید قرار گرفته‌ باشد و نتواند توجه‌ ضمیرخودآگاهش‌ را به‌ آن‌ جلب‌ کند. خوشبختانه‌ این‌چنین‌ خوابهایی‌ در طبیعت‌ ادواری‌ و چرخه‌ای‌هستند. پیغامی‌ که‌ به‌ موقع‌ دریافت‌ نشود، به‌ این‌شکل‌ در آینده‌ خودش‌ را نشان‌ می‌دهد و تکرارمی‌کند. هدف‌ اصلی‌ چنین‌ خوابهایی‌ این‌ است‌ که‌ مارا از تمام‌ جنبه‌های‌ شخصیتی‌ خودمان‌ و زندگانی‌مان‌ آگاه‌ و مطلع‌ سازند. روشنگری‌، روشن‌ بینی‌،سازگاری‌ و تلفیق‌ اجزاء و بخش‌های‌ ضمیر ناخودآگاه‌و ضمیر خودآگاه‌ مستلزم‌ وقت‌ و رغبت‌ و اشتیاق‌است‌. آنچه‌ را که‌ هم‌ اکنون‌ نمی‌توانید در خواب‌تان‌ببینید و در حقیقت‌ احساس‌ نابینایی‌ می‌کنید،زمانی‌ که‌ توانایی‌ آن‌ را پیدا نمایید که‌ به‌ نحومؤثرتری‌ با آن‌ پیغام‌ کنار بیایید، برایتان‌ قابل‌ رؤیت‌و دیدنی‌ خواهد شد. از این‌ توصیف‌ می‌توانید درمورد تعبیر سمبل‌های‌ «تاریکی‌« و «خوابیدن‌« نیزاستفاده‌ کنید.

 

نان‌
نان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ ماده‌ غذایی‌، جزیی‌ اساسی‌ وضروری‌ در تمام‌ برنامه‌های‌ غذایی‌ محسوب‌می‌شود. در هنگام‌ فقر و تنگدستی‌ نیز نان‌ یک‌ ماده‌سیر کننده‌ به‌ شمار می‌رود و در زندانها نیز به‌زندانیان‌ نان‌ و آب‌ می‌دهند تا در اثر بی‌غذایی‌ ازدنیا نروند. در دین‌ مسیح‌، حضرت‌ عیسی‌ مسیح‌ وتمثالش‌ «نان‌ زندگی‌« است‌ و در زبان‌ یأجوج‌ ومأجوج‌ مشهور از نان‌ برای‌ اشاره‌ به‌ پول‌ و مادیات‌استفاده‌ می‌کردند. در تمام‌ فرهنگ‌ها هم‌ از بعدجسمانی‌ و هم‌ از بعد متافیزیکی‌ نان‌ یک‌ ماده‌غذایی‌ اساسی‌ و ضروری‌ در زندگیست‌. نان‌ از جنبه‌یک‌ سمبل‌ پرمعنا و پیام‌ دهنده‌ در خواب‌ نیز موردبررسی‌ زیادی‌ قرار گرفته‌ است‌. نان‌ در خواب‌می‌تواند نمایانگر آن‌ چیزهای‌ فوق‌ العاده‌ عالی‌ ومثبتی‌ باشد که‌ در خلال‌ سفر زندگی‌ تان‌ آموخته‌اید.نان‌ در خواب‌ می‌تواند سمبل‌ مسایلی‌ اساسی‌ و«نیک‌« باشد که‌ منافع‌ عالی‌ و مثبتی‌ را در آینده‌ به‌بار می‌آورد. نان‌ در خواب‌ نمادی‌ معنوی‌ محسوب‌می‌شود و می‌تواند نشان‌ دهنده‌ ارتباط و پیوندی‌بنیادی‌ و عمیق‌ و پر محتوا با دیگران‌ و یا خداوندباشد. در صورت‌ مشاهده‌ چنین‌ خوابی‌ لازم‌ است‌ که‌تمام‌ جزییات‌ خوابتان‌ را بررسی‌ نمایید، ولی‌اطمینان‌ داشته‌ باشید که‌ نان‌ یک‌ سمبولیسم‌ مثبت‌جهانی‌ دارد و همچنین‌ با خود آرامش‌ و صلح‌ وصفایی‌ مثبت‌ و سودمند را به‌ ارمغان‌ می‌آورد.

 

نوزاد و کودک‌
بسیاری‌ از افراد بارها و بارها خواب‌ نوزاد یابچه‌های‌ کوچک‌ را دیده‌اند. اگر در خوابتان‌ نوزاد یابچه‌ غریبه‌ و ناآشنایی‌ را ببینید، باید توجه‌ داشته‌باشید که‌ چنین‌ خوابی‌ دلالت‌ بر معانی‌ و اتفاقات‌مهمی‌ دارد. باید خودتان‌ را به‌ جای‌ آن‌ کودک‌ قراردهید و منتظر یک‌ پیشرفت‌ و تغییر مثبت‌ در یک‌زمینه‌ به‌ خصوص‌ از زندگی‌ روزمره‌تان‌ باشید. درزمانی‌ که‌ تغییر و تحولات‌ جدید و بزرگی‌ در زندگی‌تان‌ در شرف‌ تکوین‌ باشند، احتمالا خواب‌ نوزادخواهید دید تا خبر از یک‌ شروع‌ مثبت‌ با بکارگیری‌استعدادتان‌ به‌ شما بدهد. گاهی‌ اوقات‌ باید با در نظرگرفتن‌ شکل‌ و قیافه‌ ظاهری‌ بچه‌ و کاری‌ که‌ او انجام‌می‌دهد، چنین‌ خوابی‌ را تعبیر کنید. در مجموع‌،بچه‌ در خواب‌ نماد معصومیت‌ و بی‌گناهی‌ است‌ ونشان‌ دهنده‌ خالص‌ترین‌ و پاک‌ترین‌ توانایی‌های‌بی‌حد و حصر انسانها محسوب‌ می‌شود. اگر درخوابتان‌ بچه‌ یا نوزاد غیرعادی‌ و عجیب‌ و غریبی‌ رادیدید و اگر کنش‌های‌ متقابل‌ شما غیرمعمول‌ وحیرت‌ آور باشد، لازم‌ است‌ که‌ به‌ سلامت‌ فکری‌ وروانی‌ خود بیشتر توجه‌ نمایید و بار دیگر تجربیات‌شخصی‌ نگران‌ کننده‌ و گرفتاری‌های‌ فکری‌ تان‌ را که‌مانع‌ از پیشرفت‌ شما در زندگی‌ روزمره‌ می‌شود،مرور نمایید.

 

نگرانی‌
احساس‌ نگرانی‌ در خواب‌ ممکن‌ است‌ در ارتباط بامشکلات‌ جاری‌ و زندگی‌ روزمره‌ ما باشد. احتمال‌ داردکه‌ خلاء و وقفه‌ای‌ در مسایل‌ و کارهای‌ زندگی‌روزمره‌تان‌ وجود داشته‌ باشد و شما مایلید که‌ به‌نحوی‌ آنها را به‌ شکلی‌ در آورید که‌ دوست‌ دارید. درکتابهای‌ قدیمی‌ تعبیر خواب‌ می‌خوانیم‌ که‌ اگر درخواب‌ خودمان‌ را نگران‌ ببینیم‌، تغییر آن‌ بر عکس‌است‌ و نشانه‌ این‌ است‌ که‌ خیلی‌ زود نگرانی‌های‌ شماتقلیل‌ می‌یابند. اگرچه‌، لازم‌ است‌ که‌ همواره‌ ماهیت‌ وویژگی‌ جبرانی‌ و ترمیمی‌ این‌ چنین‌ خوابهایی‌ را دقیقابه‌ ذهن‌ بسپارید. اگر در زندگی‌ روزانه‌تان‌ به‌ هیچ‌ وجه‌احساس‌ نگرانی‌ از بابت‌ چیزی‌ نمی‌کنید، این‌ خواب‌نمایانگر آن‌ است‌ که‌ از آنجایی‌ که‌ آن‌ را نادیده‌گرفته‌اید، نگرانی‌ بدین‌ صورت‌ در خوابتان‌ نمایان‌می‌شود. در نتیجه‌، بهتر است‌ که‌ جزییات‌ خوابتان‌ رابه‌ دقت‌ بررسی‌ و مرور نمایید و سعی‌ کنید تاموقعیت‌ها و شرایط تحریک‌ کننده‌ و برانگیزاننده‌نگرانی‌ را در زندگی‌ روزمره‌تان‌ شناسایی‌ نمایید.

 

نقشه‌
تعبیر چنین‌ خوابی‌ بستگی‌ به‌ این‌ دارد که‌ آیاشما در خواب‌ طبق‌ نقشه‌ای‌ به‌ مقصدی‌ خاص‌ ومشخص‌ می‌رفتید و احساس‌ خوبی‌ نسبت‌ به‌ آن‌داشتید یا نه‌، یا این‌ که‌ تلاش‌ داشتید طبق‌ نقشه‌ای‌سرگرم‌ کننده‌ و نامشخص‌ به‌ نقطه‌ای‌ بروید. اگر درخوابتان‌، نقشه‌ مذکور گنگ‌ و گمراه‌ کننده‌ بود،نمایانگر آن‌ است‌ که‌ در زندگی‌ روزمره‌ و راه‌ زندگی‌تان‌ مسیر صحیح‌ را گم‌ کرده‌اید و در بحبوحه‌ ایجادتغییرات‌ و تحولاتی‌ در اهداف‌ و نقشه‌ها وبرنامه‌ریزی‌های‌ طولانی‌ مدت‌ در آن‌ قرار گرفته‌اید.اگر در خواب‌ طبق‌ نقشه‌ای‌ صحیح‌ و مشخص‌ به‌حرکت‌ در آمدید، نشان‌ آن‌ است‌ که‌ در جستجوی‌آرامش‌ هستید، راه‌ صحیح‌ زندگی‌ تان‌ را یافته‌اید ونسبت‌ به‌ آن‌ خاطر جمع‌ بوده‌ و احساس‌ اعتماد به‌نفس‌ می‌کنید


زیرزمین‌
خانه‌ در مجموع‌ نشان‌ دهنده‌ افکار و احساسات‌شخص‌ بیننده‌ خواب‌ است‌. هر قسمت‌ از خانه‌می‌تواند در ارتباط با یک‌ جزء متفاوت‌ از وجودشخص‌ باشد. زیرزمین‌ اولین‌ قسمت‌ هر خانه‌ است‌که‌ ساخته‌ می‌شود. اکثر اوقات‌ کل‌ زیرزمین‌ و یابرخی‌ از قسمت‌های‌ آن‌ در زمین‌ ساخته‌ می‌شود واساسا زیربنا و شالوده‌ یک‌ خانه‌ به‌ شمار می‌رود.مشاهده‌ زیرزمین‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ اطلاعات‌ارزشمند و مفیدی‌ است‌ که‌ به‌ زودی‌ در اختیار شماقرار می‌گیرد و در نهایت‌ منجر به‌ خودآگاهی‌ هر چه‌بیشتر می‌شود. اگر به‌ کرات‌ خواب‌ زیرزمین‌ را به‌اشکال‌ مختلف‌ ببینید (مثلا در یک‌ زیرزمین‌هستید، در حال‌ نظافت‌ یک‌ زیرزمین‌ باشید و یا درحال‌ چیدن‌ اسباب‌ و اثاثیه‌ در آن‌ هستید) به‌ هیچ‌وجه‌ نباید از کنار آن‌ بی‌اعتنا بگذرید. چنین‌خوابهایی‌ می‌توانند نشان‌ دهنده‌ ضمیر ناخودآگاه‌،غرایز و سطح‌ آگاهی‌ و هوشیاری‌ شخص‌ نسبت‌ به‌یک‌ موقعیت‌ یا مشکل‌ جاری‌ در زندگی‌ روزمره‌باشند. اگر در خواب‌ از دور نظاره‌گر یک‌ زیرزمین‌باشید، بدان‌ معناست‌ که‌ به‌ زودی‌ راههایی‌ مفید وسودمند در مورد احساسات‌ فعلی‌ شما و رضایت‌خاطر هر چه‌ بیشترتان‌ پیش‌ رویتان‌ قرار می‌گیرند.اگر در خوابتان‌ زیرزمین‌ کثیف‌ و به‌ هم‌ ریخته‌ باشد وبا خرت‌ و پرت‌های‌ زیادی‌ مواجه‌ شوید، تعبیرش‌ آن‌است‌ که‌ احتمال‌ دارد که‌ به‌ زودی‌ احساس‌سردرگمی‌ را در زندگی‌ روزمره‌تان‌ تجربه‌ کنید و هم‌چنین‌ نمایانگر این‌ حقیقت‌ است‌ که‌ فرصت‌ خوب‌ ومناسبی‌ حاصل‌ شده‌ تا مسایل‌ عاطفی‌ و احساسی‌ رااز مسایل‌ فکری‌ جدا سازید. در عین‌ حال‌فعالیتهایی‌ را که‌ در زیرزمین‌ در خوابتان‌ انجام‌می‌دهید، می‌توانند در ارتباط با تجربیات‌ گذشته‌ وخاطرات‌ بچگی‌ شخص‌ بیننده‌ خواب‌ باشد. به‌ نظرمی‌رسد که‌ چنین‌ خوابهایی‌ همگی‌ یک‌ هدف‌مشترک‌ دارند و آن‌ جلب‌ توجه‌ شخص‌ به‌ خودآگاهی‌هر چه‌ بیشتر است‌ و به‌ این‌ ترتیب‌ شخص‌ قادرمی‌شود که‌ مشکلات‌ و مسایل‌ فعلی‌اش‌ را به‌ نحومؤثرتری‌ حل‌ کند و آنها را به‌ دست‌ فراموشی‌نسپارد. همچنین‌ به‌ تعبیر خانه‌ مراجعه‌ نمایید.

 

سگ‌
سگ‌ها در خوابهای‌ ما می‌توانند نماد یک‌ سری‌از نقطه‌ نظرات‌ و برداشت‌های‌ شخصی‌ باشند و درعین‌ حال‌ نماد ساختار دفاعی‌ بیننده‌ خواب‌محسوب‌ می‌شوند و می‌توانند نشان‌ دهنده‌محدودیت‌های‌ شخصیت‌ شما به‌ شمار آیند. لازم‌است‌ که‌ به‌ دقت‌ تمام‌ جزییات‌ و حالات‌ را درخوابتان‌ بررسی‌ نمایید. البته‌ توجه‌ داشته‌ باشید که‌اگر از سگی‌ در خانه‌ نگهداری‌ می‌کنید، خیلی‌طبیعی‌ خواهد بود که‌ خواب‌ آن‌ را ببینید، چون‌ به‌آن‌ ترتیب‌ از نظر عاطفی‌ به‌ سگ‌ها احساس‌ نزدیکی‌پیدا می‌کنید. چون‌ معمولا هر شخصی‌ خوابی‌ رامی‌بیند که‌ در زندگی‌ روزمره‌اش‌ خیلی‌ مهم‌ به‌ شمارمی‌آید. در غیر این‌ صورت‌ سگ‌ها می‌توانند نشانه‌وفاداری‌ و سخت‌ کوشی‌ باشند. اگر در خوابتان‌شخصی‌ شما را سگ‌ خطاب‌ کرد، این‌ چنین‌ خوابی‌بازتاب‌ و انعکاسی‌ منفی‌ از شخصیت‌ شماست‌. اگردر خوابتان‌ رفتاری‌ مثل‌ یک‌ سگ‌ از شما سر بزند،به‌ احتمال‌ زیاد در زندگی‌ روزمره‌ به‌ نوعی‌ مورد بدرفتاری‌ و سوء استفاده‌ قرار گرفته‌اید. از جنبه‌متافیزیکی‌، سگ‌ها را به‌ عنوان‌ نگهبانان‌ ومحافظان‌ عالم‌ ارواح‌ در نظر گرفته‌اند. در نهایت‌،سگ‌ها می‌توانند نشان‌ دهنده‌ بخش‌های‌ حیوانی‌ یابدوی‌ ماهیت‌ و سرشت‌ ما باشند. عده‌ای‌ معتقدندکه‌ سگ‌ها نمایانگر انرژی‌ و قوای‌ مردانه‌ هستند.

 

سگ‌ آبی‌
سگ‌های‌ آبی‌ حیواناتی‌ خیلی‌ پرجنب‌ جوش‌ وپرکار هستند. آنها تمام‌ روز در حال‌ جویدن‌ هستندو برای‌ خودشان‌ خانه‌ می‌سازند. در مجموع‌ آنهاحیواناتی‌ خوشایند و دلنشین‌ تلقی‌ نمی‌شوند. تمام‌وقت‌ آنها صرف‌ مجزا سازی‌ و محافظت‌ از خودشان‌می‌شود. اگر خواب‌ چنین‌ حیوانی‌ را دیدید، بایدویژگی‌ها و خصوصیات‌ آنها را به‌ دقت‌ درنظر بگیریدو سعی‌ نمایید که‌ دریابید آنها تا چه‌ حد به‌ شما یانزدیکانتان‌ مربوط هستند. آیا جدایی‌ و انزوا به‌نحوی‌ در زندگی‌ تان‌ وجود دارد و یا چیزی‌ جلوی‌ابراز احساسات‌ و حدیث‌ نفس‌ تان‌ را در زندگی‌گرفته‌ است‌؟ یا شاید هم‌ مشکلی‌ دارید که‌ از درون‌مثل‌ خوره‌ شما را می‌خورد و حالا اصلا نمی‌توانیدنسبت‌ به‌ آن‌ بی‌اعتنا و بی‌تفاوت‌ باشید؟ اگر بتوانیدبه‌ درستی‌ پاسخ‌ این‌ سؤالات‌ را بدهید، بهترمی‌توانید خوابتان‌ را تعبیر نمایید.

 

سیب‌
این‌ میوه‌ خالص‌ و حیاتی‌ در کتب‌ مذهبی‌،ادبیات‌ و کتاب‌های‌ تعبیر و تفسیر خواب‌ نشانه‌قدرت‌ است‌. سیب‌ اصولا نشانه‌ دانش‌ و آزادی‌ است‌.یعنی‌ دانش‌ و قدرت‌ اختیاری‌ که‌ تحت‌ شرایطی‌دست‌ به‌ کاری‌ مثبت‌ یا منفی‌ می‌زنیم‌. لازم‌ است‌ که‌سیب‌ را با در نظر گرفتن‌ تمام‌ جزییات‌ خواب‌ تعبیر وتفسیر کنیم‌. آیا سیب‌ یک‌ نماد جنبش‌ مثبت‌ وآزادی‌ احساسی‌ و روانی‌ است‌، یا نشانه‌ عواطف‌ واحساسات‌ عنان‌ گسیخته‌ و خارج‌ از کنترل‌ و درنتیجه‌ منفی‌ گرایی‌ است‌؟ آیا وسوسه‌ شده‌اید تا به‌کارهای‌ مضر و خطرناک‌ مبادرت‌ نمایید و یا اینکه‌عاقلید و از زندگی‌ کمال‌ لذت‌ و استفاده‌ را می‌برید؟

 

سیل‌
سیل‌ در اثر باران‌ سنگین‌ و ذوب‌ شدن‌ برفها به‌وجود می‌آید. آب‌ به‌ هر شکلی‌، چه‌ به‌ صورت‌ باران‌یا برف‌، نشانه‌ احساسات‌ و عواطف‌ است‌. اگر درخواب‌ ببینید که‌ در میان‌ سیل‌ گیر افتاده‌اید، این‌خواب‌ می‌تواند به‌ منزله‌ اشاره‌ای‌ ضمنی‌ به‌ این‌موضوع‌ باشد که‌ اخیرا بیننده‌ خواب‌ تحت‌ تأثیرعواطف‌ و احساسات‌ قوی‌ و قدرتمندی‌ قرار گرفته‌است‌ که‌ می‌توانند توان‌ کاه‌ و کوبنده‌ باشند. سیل‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ پاکسازی‌عاطفی‌ و احساسی‌ خیلی‌ شدید و یا حتی‌ خشونت‌بار باشد. ولی‌ نگران‌ نباشید، درست‌ به‌ همان‌ شکل‌که‌ در یک‌ سیل‌ حقیقی‌، آبها در یک‌ جا ساکن‌می‌شوند، عواطف‌ و احساسات‌ شما نیز در صورت‌مشاهده‌ چنین‌ خوابی‌ به‌ همان‌ صورت‌ در می‌آیند.آب‌ گاهی‌ نمایانگر جریان‌ زندگی‌ است‌ و در نتیجه‌چنین‌ خوابهایی‌ می‌توانند اشاره‌ای‌ به‌ آن‌ سری‌ ازاحساسات‌ شما داشته‌ باشد که‌ تحت‌ کنترلشان‌درآمده‌اید و شما را از توان‌ انداخته‌اند. هم‌ چنین‌،براساس‌ محتوای‌ این‌ خواب‌ و در نظر گرفتن‌ حال‌ وهوای‌ احساسی‌ خودتان‌ در آن‌، سیل‌ می‌تواند نشان‌دهنده‌ تمایلات‌ یا ویژگی‌های‌ جسمانی‌ باشد.

 

تخم‌ مرغ‌
تخم‌ مرغ‌ در خواب‌ نشانه‌ چیزی‌ جدید،حساس‌، آسیب‌پذیر و گذراست‌. تخم‌ مرغ‌ نشان‌دهنده‌ زندگی‌ و رشد و گسترش‌ آن‌ در مراحل‌اولیه‌اش‌ است‌ که‌ برخی‌ از آنها نامحدود و بی‌حدو حصر هستند. گاهی‌ اوقات‌ تخم‌ مرغ‌ می‌تواندنمایانگر اسارت‌ یا اغفال‌ باشد. کارل‌ یونگ‌معتقد بود که‌ تخم‌ مرغ‌ها نشان‌ دهنده‌ روح‌ وروان‌ دربند و گرفتار ما هستند. در نتیجه‌، تخم‌مرغ‌ در خواب‌ می‌تواند به‌ بهترین‌ نحوی‌ نشان‌دهنده‌ احساسات‌ و حالات‌ درونی‌ باشد. این‌ که‌آیا در پوسته‌ای‌ گیر افتاده‌اید، یا آن‌ پوسته‌ راشکسته‌، حالا آزاد شده‌اید و سر به‌ فلک‌می‌سایید؟

 

تولد
خانم‌ هایی‌ که‌ باردار هستند و یا آقایانی‌ که‌ قراراست‌ به‌ زودی‌ پدر شوند، به‌ کرات‌ چنین‌ خواب‌ هایی‌را مشاهده‌ می‌کنند. چنین‌ خوابی‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ نشان‌دهنده‌ وقوع‌ چیزی‌ نیست‌ و صرفا نمایانگر این‌ است‌که‌ ذهن‌ و فکرتان‌ سعی‌ دارد که‌ با یک‌ رویداد و یاپیشامد تحریک‌ کننده‌ و اضطراب‌ آور مهمی‌ کناربیاید. اگر شما یا همسرتان‌ باردار نیستید و چنین‌خوابی‌ را مشاهده‌ نمودید، تعبیر آن‌ می‌تواند به‌منزله‌ شروعی‌ جدید (مثل‌ تحولی‌ در نقطه‌ نظرات‌،سبک‌ و نحوه‌ جدید زندگی‌ و یا یک‌ مرحله‌ جدید درزندگانی‌) باشد. معبران‌ خرافاتی‌ معتقد بودند که‌تولد در خواب‌ نشانه‌ خوش‌ شانسی‌ است‌، در حالی‌که‌ تولدهایی‌ متعدد و چند گانه‌ در خواب‌ نشانه‌ثروت‌ و بی‌نیازی‌ مادی‌ شخص‌ در آینده‌ای‌ بسیارنزدیک‌ هستند.

 

حشرات‌
در صورت‌ مشاهده‌ حشرات‌ در خواب‌، بایدبررسی‌ کنید که‌ در حال‌ حاضر در زندگی‌ روزمره‌توسط چه‌ شخصی‌ مورد اذیت‌ و آزار قرار گرفته‌ و یابه‌ تنگ‌ آمده‌اید. در هنگام‌ تعبیر این‌ گونه‌ خواب‌هاحواستان‌ را کاملا جمع‌ کرده‌ و احساسات‌ کلی‌ تان‌ رادر رابطه‌ با آن‌ حشره‌ یا حشرات‌ در نظر بگیرید. به‌عنوان‌ مثال‌، اگر خواب‌ دیدید که‌ زنبوری‌ نیش‌ تان‌زد، باید در مورد برخی‌ از ارتباطاتتان‌ با دقت‌بیشتری‌ بیندیشید. اگر خواب‌ مورچه‌ را دیدید،لازم‌ است‌ که‌ کنش‌ها و تأثیرات‌ متقابل‌ اجتماعی‌ واصول‌ اخلاقی‌تان‌ را در محیط کار بررسی‌ کنید.

 

غرق‌ شدن‌
مشاهده‌ غرق‌ شدن‌ در خواب‌ خیلی‌ رایج‌است‌ و خوابی‌ ترسناک‌ محسوب‌ می‌شود. اگرچه‌،چنین‌ خوابی‌ می‌تواند از معنای‌ مثبتی‌ برخوردارباشد. این‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌احتمالا بیننده‌ خواب‌ به‌ واسطه‌ احساسات‌ وعواطف‌ حل‌ نشده‌، مشکلات‌ و مسایل‌ دیرینه‌ یایک‌ بحران‌ فعلی‌ در زندگی‌ روزمره‌اش‌ از پا درآمده‌ و گیج‌ و مستأصل‌ شده‌ است‌. این‌ خواب‌نشان‌ می‌دهد که‌ لازم‌ است‌ یک‌ رهایی‌ از گذشته‌صورت‌ بگیرد تا شروعی‌ تازه‌ نمایان‌ شود. این‌خواب‌ می‌تواند به‌ منزله‌ هشداری‌ برای‌ آگاهی‌ وهوشیاری‌ بیننده‌ خواب‌ به‌ شمار آید تا فرصت‌ راغنیمت‌ شمرد و با مشکلات‌ و منفی‌ گرایی‌ درزندگی‌ روزمره‌اش‌ به‌ نحو مؤثرتری‌ کنار بیاید.

 

غذا
اکثر افراد اغلب‌ خواب‌ غذا و مواد خوراکی‌ رامی‌بینند. همه‌ گونه‌ مواد غذایی‌ بخشی‌ لاینفک‌ ازعالم‌ خواب‌ هستند. هر ماده‌ غذایی‌ از ضمیرناخودآگاه‌ ما نشأت‌ می‌گیرد و خاطرات‌ زنده‌ وشفافی‌ را در بیداری‌ به‌ جای‌ می‌گذارد. غذا سمبل‌تغییر و تحولی‌ اساسی‌ و بزرگ‌ در مسایل‌ است‌.چنین‌ خوابی‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ خوشی‌، مسرت‌و هم‌ چنین‌ زیاده‌روی‌ و افراط کاری‌ باشد. اگرچه‌ اگرشخصی‌ که‌ دائما در حال‌ پیروی‌ از رژیم‌های‌ غذایی‌است‌، یک‌ چنین‌ خوابی‌ را مشاهده‌ نماید، این‌ گونه‌خوابها ماهیت‌ جبرانی‌ برای‌ او دارند، چرا که‌ درزندگی‌ روزمره‌اش‌ از خوردن‌ غذا محروم‌ شده‌ است‌.خوابها می‌توانند بیشتر سمبل‌ خوراک‌ و غذای‌عاطفی‌، احساسی‌، معنوی‌ و فکری‌ باشند.

 

حیوانات‌
«کارل‌ یونگ‌« مدعیست‌ که‌ دیدن‌ تمام‌ حیوانات‌وحشی‌ در خواب‌ نمایانگر اثرات‌ نهفته‌ای‌ مثل‌احساسات‌ و عواطفی‌ هستند که‌ ما در حال‌ حاضرآمادگی‌ رؤیارویی‌ با آنها را نداریم‌. همچنین‌ حیوانات‌وحشی‌ نماد خطراتی‌ (کارها و مسایل‌ منفی‌ و زیانبار)هستند که‌ توسط ضمیر ناخودآگاه‌ دربست‌ پذیرفته‌شده‌اند. تعبیر و تفسیر حیوان‌ در خوابها بستگی‌ به‌نحوه‌ ارتباط شما با آنها در زندگی‌ روزمره‌ دارد.حیوانات نشان‌ دهنده‌ خصوصیات‌ و ویژگی‌های‌شخصی‌ ما یا جنبه‌های‌ ویژه‌ شخصیتی‌ ما هستند.حیوانات‌ نمایانگر قسمت‌های‌ باطنی‌ و غریزی‌تر ماهستند. همچنین‌ به‌ عنوان‌ پیام‌ آور و قاصدی‌ از ضمیرناخودآگاه‌ ما تلقی‌ می‌شوند. می‌توانید برای‌ اطلاعات‌بیشتر به‌ نام‌ هر حیوان‌ مراجعه‌ نمایید.

 

والدین‌
در صورت‌ مشاهده‌ این‌ گونه‌ خواب‌ها، ممکن‌است‌ که‌ در حالت‌ خواب‌ در حال‌ ابراز احساسات‌و نگرانی‌هایی‌ دررابطه‌ با والدین‌ تان‌ باشید که‌نمی‌توانید در زندگی‌ روزمره‌ آنها را بروز دهید.برخی‌ معتقدند که‌ این‌ گونه‌ خواب‌ها ارتباطمستقیمی‌ با والدین‌ ندارند، بلکه‌ مرتبط باجنبه‌های‌ زنانه‌ و مردانه‌ شخصیت‌ یا خویشتن‌شما می‌باشند. پدر در خواب‌ نشان‌ دهنده‌جنبه‌های‌ گویا، بیانگر، پراحساس‌، معنی‌ دار،خلاق‌، سازنده‌، بدیع‌ و حمایتی‌ خداوند است‌، درحالی‌ که‌ مادر نمایانگر جنبه‌ پذیرا، گرم‌، بارور وپرورشی‌ او می‌باشد. در نتیجه‌، زن‌ در خواب‌همان‌ نیرو یا جریان‌ درونی‌ شما است‌ که‌ ترغیب‌کننده‌ و الهام‌ بخش‌ محسوب‌ می‌شود. که‌ این‌دانش‌ مشهودی‌ محسوب‌ می‌شود و به‌ واسطه‌کلمات‌ ابراز شده‌ است‌. از سوی‌ دیگر، مردهانمایانگر بخش‌ فعال‌ وجودی‌ ما هستند که‌ ازطریق‌ اطلاعات‌ کسب‌ شده‌ در جهت‌ خلق‌واقعیت‌ جسمانی‌ زندگی‌هایمان‌ مورد استفاده‌قرار می‌گیرد. زمانی‌ که‌ هر دوی‌ آنها تواما فعال‌هستند، ما از تعادل‌، هوشیاری‌ و خودآگاهی‌تجربی‌ برخوردار خواهیم‌ بود که‌ منجر به‌ صلح‌ وآرامش‌، بهره‌وری‌ و قدرت‌ تولید می‌گردد


اقوام‌ و خویشاوندان‌ متوفی‌
گاهی‌ اوقات‌ صرفا به‌ این‌ دلیل‌ خواب‌ اقوام‌ یادوستان‌ متوفی‌ را می‌بینیم‌ که‌ دلمان‌ برایشان‌ تنگ‌شده‌ است‌. چنین‌ خوابهایی‌ ممکن‌ است‌ آزار دهنده‌و درد آور باشند ولی‌ می‌توانند به‌ نحوی‌ برآورده‌شدن‌ آرزوهای‌ ما را نشان‌ دهند یا مبتنی‌ بر حافظه‌ما هستند که‌ از آن‌ طریق‌ به‌ تجربیات‌ دیرینه‌ و کهن‌اعتماد می‌کنیم‌. عده‌ای‌ که‌ چنین‌ خوابهایی‌ رامشاهده‌ می‌کنند، می‌گویند که‌ با مرده‌ها در خواب‌ارتباطی‌ حقیقی‌ ایجاد می‌کنند و احساسی‌ خوب‌پیدا می‌نمایند. این‌ امری‌ خیلی‌ طبیعی‌ محسوب‌می‌شود که‌ در آرزوی‌ دیدار مجدد عزیزانی‌ باشیم‌ که‌به‌ آنها عشق‌ می‌ورزیدیم‌ و حالا از میان‌ ما رفته‌اند.در نتیجه‌ جای‌ تعجب‌ نیست‌ که‌ گهگاهی‌ سر و کله‌مرده‌ها در خواب‌ ما پیدا شود. اگر در خواب‌ مشاهده‌نمایید که‌ با مرده‌ای‌ صحبت‌ می‌کنید، تعبیری‌ مثبت‌و رضایت‌ بخش‌ دارد و به‌ نظام‌ اعتقادی‌ مابرمی‌گردد.

 

اقیانوس‌
از روزگاران‌ کهن‌، اقیانوس‌ نمایانگر ضمیرناخودآگاه‌، خاطرات‌، احساسات‌ و عواطف‌، روح‌فردی‌ و تجربیات‌ گروهی‌ بوده‌ است‌. لازم‌ است‌که‌ جزییات‌ خوابتان‌ را به‌ دقت‌ بررسی‌ نمایید.آیا آب‌ در خوابتان‌ شفاف‌ و تمیز بود یا گل‌ آلود وکثیف‌؟ آیا اقیانوس‌ آرام‌ بود یا متلاطم‌؟ آیا شمادر حال‌ ماهیگیری‌ بودید و یا وحشت‌ زده‌ ومستأصل‌؟ باید به‌ پیام‌ این‌ خواب‌ خوب‌ دقت‌کنید تا پیام‌ هایش‌ را درک‌ کرده‌ و آنها را به‌ خاطربسپارید. هیچ‌ کس‌ بهتر از خودتان‌ قادر نیست‌این‌ گونه‌ خوابها را تعبیر نماید. پس‌ با فراغ‌ بال‌ وتمرکز بسیار ارتباط خودتان‌ را با آن‌ پیدا نمایید.

 

الاغ‌
مشاهده‌ این‌ حیوان‌ جالب‌ و مضحک‌ در خواب‌می‌تواند معانی‌ گوناگون‌ و تعابیری‌ ضد و نقیض‌داشته‌ باشد. بنابراین‌ لازم‌ است‌ که‌ به‌ جزییات‌ وحال‌ و هوای‌ احساسی‌ این‌ خواب‌ دقیقا توجه‌فرمایید. الاغ‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌تواضع‌، فروتنی‌، آبرو، شرف‌ و جلال‌ و جبروت‌ درظاهر مبدل‌ باشد. هم‌ چنین‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌یک‌ دندگی‌، لجاجت‌، سرسختی‌ و شخصیتی‌انعطاف‌پذیر و سازش‌ناپذیر باشد. ممکن‌ است‌نمایانگر شخصی‌ باشد که‌ فشار و مسؤولیت‌سنگینی‌ به‌ عهده‌ او گذاشته‌ شده‌ است‌ و در حال‌حمل‌ یک‌ «بار سنگین‌« می‌باشد. همچنین‌ شخصی‌که‌ به‌ شکل‌ الاغ‌ در خواب‌ شما نمایان‌ شده‌، دارای‌ویژگی‌های‌ مثبت‌ و در خور اعتنایی‌ است‌ تحمل‌،بردباری‌، استقامت‌، خشونت‌ و وفاداری‌. (فقطفراموش‌ نکنید که‌ نباید او را عصبانی‌ کنید چون‌ممکن‌ است‌ با پاهای‌ عقبی‌شان‌ آن‌ چنان‌ لگدی‌حواله‌ شما کند که‌ تا عمر دارید از یاد نبرید…!)

 

الماس‌
الماس‌ شی‌ ارزشمند، جاودانه‌، دور از دستبردزمان‌ و خیلی‌ گرانبها و قیمتی‌ است‌. مشاهده‌ الماس‌در خواب‌ می‌تواند معانی‌ متعدد و گوناگونی‌ داشته‌باشد. می‌تواند نشان‌ دهنده‌ عشق‌، ثروت‌ وهمچنین‌ حقایق‌ دنیوی‌ و آگاهی‌ و هوشیاری‌ معنوی‌باشد. از آنجایی‌ که‌ الماس‌ شی‌ مطلوب‌ و ارزنده‌است‌، می‌تواند نمایانگر آن‌ باشد که‌ برای‌ ماارزشمندتر از چیزهای‌ دیگر است‌. ما همگی‌ دائمادر جستجوی‌ چیزهایی‌ هستیم‌ که‌ به‌ آنها دست‌نیافته‌ایم‌ ولی‌ نیازمند شان‌ هستیم‌ و وجودشان‌لازم‌ به‌ حساب‌ می‌آید تا احساس‌ کامل‌ بودن‌ پیدانماییم‌. چنین‌ خوابهایی‌ می‌توانند به‌ شما کمک‌ کنندتا دریابید که‌ چه‌ چیزی‌ در زندگی‌ برایتان‌ با ارزش‌تراست‌ و بعد کلیدهایی‌ به‌ شما دهند تا بفهمید آن‌ راباید کجا پیدا نمایید.

 

اندام‌های‌ تناسلی‌
این‌ گونه‌ خواب‌ها کاملا جنبه‌ جسمانی‌ دارندو نشان‌ دهنده‌ رفتارها و نگرانی‌های‌ شما دررابطه‌ با تمایلات‌ و توانایی‌های‌ جنسی‌ هستند.اگر در زندگی‌ روزمره‌ دائما تحت‌ فشار هستید، یااحساس‌ گناه‌ می‌کنید و یا نگران‌ توانایی‌های‌جنسی‌ (یا فقدان‌ آنها) باشید، تمام‌ این‌ حالات‌آشکارا به‌ این‌ شکل‌ در خواب‌هایتان‌ نمایان‌می‌شوند.

 

جغد
جغد در خواب‌ سمبل‌ ونماد دیگری‌ برای‌ ضمیرناخودآگاه‌ به‌ شمارمی‌آید. جغد معمولا،نشان‌ دهنده‌ نیروی‌عقلانی‌، عفت‌،پاکدامنی‌ و شرافت‌است‌. ممکن‌ است‌ضمیر ناخودآگاهتان‌ ازطریق‌ این‌ خواب‌ قصدفرستادن‌ پیام‌های‌بسیار مهمی‌ را برایتان‌داشته‌ باشد، از این‌ رو،به‌ جزییات‌ خوابتان‌خوب‌ دقت‌ نمایید. جغددر خواب‌ سمبلی‌ بسیارقوی‌ و نیرومندمحسوب‌ می‌شود که‌دلالت‌ بر این‌ دارد که‌تغییرات‌ و تحولاتی‌ درراه‌ هستند. معبران‌قدیمی‌ معتقدند که‌جغد نشانه‌ای‌ بدیمن‌ ومنفی‌ است‌ و نشان‌می‌دهد که‌ بدبیاری‌ وشکست‌ در آینده‌ای‌نزدیک‌ رخ‌ می‌دهد. حضور جغد در خانه‌ نشان‌ دهنده‌بحث‌ و مشاجرات‌ خانوادگی‌ است‌ که‌ در صورت‌ پرهیزو ادامه‌ ندادن‌ آنها، کارها بر وفق‌ مراد پیش‌ خواهندرفت‌.
جنگل‌
جنگل‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ فضای‌فکری‌ یا ضمیر ناخودآگاه‌ شما باشد. اگر در خواب‌ببینید که‌ در جنگل‌ گم‌ شده‌اید، آن‌ خواب‌ بازتاب‌ وانعکاسی‌ از احساسات‌ سر در گمی‌ شما و فقدان‌مسیری‌ مشخص‌ و صحیح‌ در پیش‌ رو است‌.مشاهده‌ جنگلی‌ تاریک‌ و خوفناک‌ در خواب‌می‌تواند نمایانگر بخش‌های‌ کشف‌ نشده‌ و تاریک‌روان‌ شما باشد.

 

خداوند
همگی‌ معتقدند که‌ قدرتی‌ والاتر و فراگیروجود دارد. امکان‌ دارد که‌ هر کسی‌ گاه‌ و بیگاه‌چنین‌ خوابهایی‌ مشاهده‌ نماید. در نتیجه‌ تعبیرصحیح‌ این‌ گونه‌ خواب‌ها ارتباط مستقیم‌ به‌ فردبیننده‌ خواب‌ دارد. خداوند در خوابهای‌ مامی‌تواند سمبل‌ مثبت‌ یا نماد خود موجه‌ بینی‌ درنظر گرفته‌ شود. این‌ گونه‌ خواب‌ها نمایانگرعشق‌، درجه‌ خلوص‌، عفت‌، پاکدامنی‌ و حقیقت‌هستند. هم‌ چنین‌ می‌توانند نشانگر انرژی‌سازنده‌ سرشاری‌ باشند که‌ در تک‌ تک‌ ماموجودند. (خواه‌ به‌ وجود آن‌ واقف‌ باشیم‌ یا نه‌.)برای‌ افراد لامذهب‌ و بی‌دین‌ مشاهده‌ چنین‌خوابهایی‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ عذابی‌ الهی‌،لعنت‌ خداوند و احساس‌ گناه‌ و عذاب‌ وجدان‌دایمی‌ باشند. ولی‌ افراد مؤمن‌ و با خدا این‌ گونه‌خوابها را به‌ عنوان‌ راهی‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ خداوندو حوزه‌ معنوی‌ او تلقی‌ می‌کنند. از طریق‌ این‌چنین‌ خوابهایی‌ می‌توانیم‌ فرصتی‌ پیدا کنیم‌ تامسایلی‌ را تجربه‌ نماییم‌ که‌ در طول‌ روز از آن‌ناتوانیم‌ و ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاه‌ ماارتباطی‌ بین‌ روح‌ و خداوند ایجاد کرده‌ باشد.

 

خشم‌ و عصبانیت‌
دیدن‌ این‌ حالت‌ در خواب‌ می‌تواند عصبانیت‌ باقی‌مانده‌ از زندگی‌ روزمره‌ شما باشد. البته‌ اکثر ما بدون‌ترس‌ و وحشت‌ و ناراحتی‌ چنین‌ خوابهایی‌ را تجربه‌کرده‌ایم‌ ولی‌ عصبانیت‌ و خشم‌ شدید در خواب‌می‌تواند آزارنده‌ و ناراحت‌ کننده‌ باشد، بنابراین‌ بهتراست‌ به‌ دقت‌ این‌ خواب‌ را به‌ ذهن‌ بسپارید و سعی‌کنید تا با احساسات‌ و عواطف‌ باطنی‌تان‌ به‌ شیوه‌سازنده‌تر و ثمربخش‌تری‌ مواجه‌ شوید.

 

خرس‌
خرس‌ها در خواب‌ یک‌ نماد بسیار پیچیده‌ و پرمایه‌ هستند. به‌ منظور درک‌ و تعبیر بهتر آن‌ لازم‌است‌ که‌ تداعی‌ و ارتباطی‌ عینی‌ و واقع‌ بینانه‌صورت‌ بگیرد. خرس‌ها حیواناتی‌ منحصر به‌ فرد ومنزوی‌ هستند و در ضمن‌ خرس‌های‌ ماده‌ مادرانی‌فوق‌ العاده‌ و استثنایی‌ محسوب‌ می‌شوند. آنها دریک‌ غار به‌ خواب‌ زمستانی‌ فرو میروند و در مجموع‌جز حیوانات‌ شکارگر و متجاوز به‌ شمار نمی‌آیند.خرس‌ها تنها زمانی‌ که‌ تحریک‌ و اذیت‌ شوند، حالت‌تجاوزکارانه‌ پیدا می‌کنند و در آن‌ زمان‌ تبدیل‌ به‌یک‌ حیوان‌ خیلی‌ خطرناک‌ و دشمنی‌ قهار و کینه‌توزمی‌شوند. مشاهده‌ خرس‌ در خواب‌ معمولا نشان‌دهنده‌ یک‌ دوره‌ زمانی‌ درون‌ نگری‌ و افسردگی‌است‌. اگرچه‌، این‌ چنین‌ خوابی‌ می‌تواند بخشی‌ ازیک‌ دوره‌ زمانی‌ بهبود و التیام‌ در جزیی‌ از زندگی‌کسی‌ باشد که‌ چنین‌ خوابی‌ را مشاهده‌ نموده‌ ومی‌خواهد به‌ منظور احیاء و نشاط بخشیدن‌ و هم‌چنین‌ خلق‌ و ایجاد چیزهایی‌ جدید و ارزشمند درزندگی‌اش‌ به‌ درون‌ خود پناه‌ ببرد. خرس‌ها درتنوعی‌ از فرهنگ‌ها و سنن‌ نمادهایی‌ بسیار خوب‌در نظر گرفته‌ می‌شوند. کارل‌ یونگ‌ لا معتقد است‌ که‌مشاهده‌ تمام‌ حیوانات‌ وحشی‌ در خواب‌ نمایانگرتأثیرات‌ نهفته‌ مثل‌ احساسات‌ و عواطف‌ هستند.تعبیر و تفسیر خرس‌ در خواب‌ می‌تواند به‌ واسطه‌برداشت‌ و نگرش‌ شما از آن‌ و چگونگی‌ حوادث‌ وپیشامدها تحت‌ تأثیر قرار بگیرد. خرس‌ها در خواب‌معمولا نشان‌ دهنده‌ خصوصیات‌ منحصر به‌ فرداخلاقی‌ شما و یا جنبه‌های‌ خاص‌ شخصیت‌تان‌هستند. عده‌ای‌ معتقدند که‌ خرس‌ها در خواب‌معمولا در ارتباط با خطر و تجاوز هستند، ولی‌ این‌یک‌ عقیده‌ خیلی‌ کوته‌ بینانه‌ از این‌ نماد قدرتمند درخواب‌ است‌.

 

 

خون‌
خون‌ جزء حیات‌ بخش‌ و ضروری‌ فیزیولوژی‌ماست‌ و می‌تواند نشان‌ دهنده‌ نقاط قوت‌ و ضعف‌ ماو همچنین‌ سلامتی‌ فکری‌ و جسمانی‌ ما باشد. اگردر حال‌ حاضر در زندگی‌ روزانه‌تان‌ زمانی‌ خیلی‌دشوار را در پیش‌ رو دارید، ممکن‌ است‌ تصاویر واشخاصی‌ خون‌ آلود و وحشتناک‌ را در خواب‌مشاهده‌ نمایید. اصلا نگران‌ نباشید، چون‌ احتمالادر حال‌ تخلیه‌ و بیرون‌ ریختن‌ ترس‌ها ووحشت‌هایتان‌ هستید€ عده‌ای‌ معتقدند که‌ اگر درخواب‌ به‌ هر شکلی‌ خون‌ مشاهده‌ کنید، موقعیت‌ناگوار، تلخ‌ و دلخراشی‌ در زندگی‌ تان‌ که‌ ریشه‌خواب‌ محسوب‌ می‌شود به‌ پایان‌ می‌رسد و نگرانی‌ وپلیدی‌ تمام‌ می‌شود. قبل‌ از تعبیر و تفسیر چنین‌خوابهایی‌ لازم‌ است‌ که‌ جزییات‌ و ارتباطات‌ بین‌تمام‌ سمبل‌های‌ خوابتان‌ را در نظر گرفته‌ و بررسی‌نمایید.

 

خفاش‌
خفاش‌ها موجوداتی‌ شکارگر و شب‌ پروازهستند و تنها اندیشیدن‌ به‌ این‌ مخلوقات‌اسرارآمیز به‌ بیشتر افراد احساس‌ ناخوشایندی‌می‌دهد. (مگر آن‌ که‌ شخصی‌ واقعا به‌ خفاش‌ علاقه‌خاصی‌ داشته‌ باشد، که‌ احتمال‌ آن‌ خیلی‌ کم‌ است‌.)خفاش‌ها مرموز و غیرقابل‌ پیش‌ بینی‌ هستند،بنابراین‌ اگر چنین‌ خوابی‌ دیدید، باید به‌ دقت‌ تمام‌جزییات‌ و واکنش‌های‌ عاطفی‌ و احساسی‌تان‌ رانسبت‌ به‌ آنها در نظر بگیرید. شاید ضمیر ناخودآگاه‌شما با در نظر گرفتن‌ رفتارهایی‌ که‌ شما یا شخص‌دیگری‌ ترجیح‌ می‌دهید به‌ صورت‌ رازی‌ مخفی‌بمانند، می‌خواهد احساساتی‌ را به‌ شما ربط دهد.

 

صحرا
گاهی‌ اوقات‌ صحرا در خواب‌ نشانه‌ ضمیرناخودآگاه‌ و نشان‌ دهنده‌ احساس‌ جدایی‌ و دوری‌بیننده‌ خواب‌ از آن‌ است‌. در کل‌ صحرا از وجودحیوانات‌ و گیاهان‌ بری‌ است‌، بنابراین‌ می‌تواندیادآور مسایل‌ راکد، کسادی‌ و دوره‌هایی‌ باشد که‌رشد و ترقی‌ در آن‌ وجود ندارد. همچنین‌، صحرامی‌تواند نشان‌ دهنده‌ تنهایی‌ و احساسات‌انزواطلبانه‌ شما باشد. گرچه‌، اگر نزدیک‌ صحرازندگی‌ می‌کنید و یا عاشق‌ کویر و صحرا هستید، این‌خواب‌ می‌تواند علامتی‌ مثبت‌ محسوب‌ شود، چون‌عده‌ای‌ معتقدند که‌ صحرا مکانی‌ است‌ که‌ می‌تواننداز طریق‌ آن‌ با طبیعت‌ ارتباط برقرار ساخته‌ و آرامش‌یابند.

 

طلا
مشاهده‌ طلا در خواب‌ می‌تواند بازتاب‌ وانعکاسی‌ از نگرانی‌ها ما در رابطه‌ باارزشمندترین‌ وسایل‌ خودمان‌ یا اشاره‌ای‌ به‌«طلای‌ کیمیاگر« باشد که‌ معمولا ماهیتی‌ معنوی‌دارد. اگر در خوابتان‌ طلایی‌ را گم‌ کرده‌ باشید،بدان‌ معنا است‌ که‌ نگران‌ فرصت‌های‌ از دست‌رفته‌ هستید. اگرچه‌، دقت‌ داشته‌ باشید که‌ تمام‌آن‌ چیزهای‌ پر زرق‌ و برق‌، درخشان‌ و پر تلالوطلای‌ ناب‌ نیستند. ممکن‌ است‌ ضمیرناخودآگاهتان‌ قصد یادآوری‌ به‌ شما داشته‌باشد، یعنی‌ این‌ که‌ روی‌ مسایل‌ از روی‌ ظاهرشان‌قضاوت‌ نکنید.

 

عروسک‌
عروسک‌ها در خواب‌ اشکالی‌ بی‌جان‌ از افرادواقعی‌ هستند. نشان‌ دهنده‌ افرادی‌ هستند که‌صادق‌ نیستند و احساسات‌ حقیقی‌اشان‌ را بروزنمی‌دهند. بیشتر خوابها در ارتباط با مسایل‌،مشکلات‌ و نگرانی‌های‌ خود ما هستند، نه‌ دیگران‌.در نتیجه‌ باید رفتارهای‌ خودتان‌ را مروری‌ کنید وببینید که‌ آیا کاری‌ کرده‌اید که‌ درست‌ نبوده‌ یا نه‌.عروسک‌ها به‌ عنوان‌ یک‌ نماد خواب‌ می‌توانندنشان‌ دهنده‌ شیوه‌ای‌ باشند که‌ شما از آن‌ طریق‌ باشرایط و محیطهای‌ بیرون‌ و درونی‌ خود در تماسیدو ارتباط برقرار می‌سازید. اگر احساسات‌ متظاهرانه‌،تصنعی‌ و بی‌تفاوتی‌ و بی‌علاقگی‌ در زندگی‌روزمره‌تان‌ حاکمند، در این‌ صورت‌ عروسک‌هامی‌توانند در خواب‌ انعکاس‌ دهنده‌ و بازتاب‌ آنهاباشند.

 

عریانی‌
این‌ سمبل‌ در خواب‌ نمایانگر آسیب‌ پذیری‌،حساسیت‌ و افشاگری‌ است‌. این‌ خواب‌ می‌تواندبا در نظر گرفتن‌ اتفاقات‌ جاری‌ زندگی‌روزمره‌تان‌، ماهیت‌ جبرانی‌ داشته‌ باشد. آیامایل‌ نیستید که‌ دیگران‌ خویشتن‌ حقیقی‌ شمارا به‌ درستی‌ بشناسند و یا در رابطه‌ با یک‌اشتباه‌ یا واکنش‌ احساسی‌ عاطفی‌ به‌ شدت‌احساس‌ خجالت‌ و شرمساری‌ می‌کنید؟ ممکن‌است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ به‌ واسطه‌ این‌ خواب‌قصد تشویق‌ و ترغیب‌ شما را داشته‌ باشد تا به‌لحاظ احساسی‌ و عاطفی‌ بازتر و قابل‌ دسترس‌ترباشید. هم‌ چنین‌، اگر در خواب‌ خودتان‌ را به‌صورت‌ عریان‌ در مکان‌های‌ عمومی‌ و نامناسب‌ببینید، بدین‌ معناست‌ که‌ شاید جنبه‌ نافرمان‌ وسرکش‌ شما نمایان‌ شده‌ است‌. که‌ به‌ همراه‌ خودترس‌ و واهمه‌ شما مشخص‌ می‌شود، از این‌ که‌مردم‌ بعد از شناختن‌ خویشتن‌ واقعی‌ تان‌، ازپذیرفتن‌ شما سر باز زنند.

 

عذرخواهی‌
این‌ خوابها همیشه‌ معنایی‌ در ارتباط با روابط مادارد، روابطی‌ که‌ با خودمان‌ و دیگران‌ داریم‌.عذرخواهی‌ مرتبط با بخشش‌، عفو و صداقت‌ است‌.بنابراین‌ جزییات‌ خوابتان‌ را مرور کنید و به‌ دقت‌ فکرکنید که‌ آیا لازم‌ است‌ که‌ برای‌ پیشبرد یک‌ هدف‌ وبرنامه‌ به‌ خصوص‌ در رابطه‌ با شخصی‌ و یا در زمینه‌زندگی‌ شخصی‌تان‌ از کسی‌ عذرخواهی‌ نمایید یا نه‌.


 

اسلحه‌
اسلحه‌ در خواب‌ می‌تواند سمبل‌ چیزها ومسایل‌ خیلی‌ متعدد و متفاوتی‌ باشد. پس‌ لازم‌است‌ که‌ به‌ دقت‌ جزییات‌ خواب‌ و حال‌ و هوای‌احساسی‌ تان‌ را در حین‌ مشاهده‌ آن‌ بررسی‌ نمایید.اسلحه‌ می‌تواند نشانه‌ تعرض‌، ستیزه‌ جویی‌،پرخاشگری‌، خشونت‌، بی‌رحمی‌ و ترس‌ و وحشت‌باشد. ممکن‌ است‌ این‌ خواب‌ها معانی‌ جسمانی‌داشته‌ باشند یا احتمالا ضمیر ناخودآگاهتان‌ قصددارد به‌ شما پیغام‌ دهد که‌ احساسات‌ منفی‌ تان‌ راپنهان‌ نکنید و قبل‌ از آن‌ که‌ آنها خطرناک‌، قابل‌انفجار و جنجال‌ برانگیز شوند، آزادانه‌تر آنها را بروزدهید. از دیدگاه‌ مثبت‌تر، می‌توان‌ گفت‌ که‌ اسلحه‌ درخواب‌ صرفا سمبل‌ نیاز شما به‌ محافظت‌ از خودتان‌یا از نظر احساسی‌ یا جسمانی‌ و یا هر دو آنها است‌.اگر در خواب‌ تان‌ از اسلحه‌ در جهت‌ آسیب‌ رساندن‌یا کشتن‌ شما یا شخص‌ دیگری‌ استفاده‌ شد، لازم‌است‌ که‌ مشکلات‌ جاری‌ زندگی‌ تان‌، احساسات‌خصمانه‌ یا مباحثات‌ جدی‌ خودتان‌ را به‌ دقت‌بررسی‌ نمایید، همان‌ مشکلاتی‌ که‌ با خودتان‌ یادیگران‌ دارید.

 

اتوبوس‌
به‌ منظور تعبیر چنین‌ خوابی‌، بیننده‌ خواب‌باید میزان‌ ارتباطش‌ را با اتوبوس‌ در زندگی‌روزمره‌اش‌ بررسی‌ نماید. این‌ چنین‌ خوابهایی‌می‌توانند براساس‌ تجربیات‌ منحصر به‌ فرد وشخصی‌ بیننده‌ خواب‌ از اتوبوس‌ مخصوص‌سرویس‌ مدارس‌، وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ عمومی‌،سفرهای‌ خانوادگی‌ و دسته‌ جمعی‌ و غیره‌ معانی‌و تعابیر به‌ خصوصی‌ داشته‌ باشند. گاهی‌ اوقات‌محتوای‌ این‌ چنین‌ خوابهایی‌ خیلی‌ مهتر از زمان‌و مکان‌ و فضای‌ آن‌ هستند. اگر این‌ فضا درخوابتان‌ محور قرار نگرفته‌ باشد، باید دیگرجزییات‌ خواب‌ را به‌ دقت‌ بررسی‌ کنید. اگرچه‌،اگر اتوبوس‌ و یا اتوبوس‌ سواری‌ در خوابتان‌ محورو کانون‌ اصلی‌ باشد، لازم‌ است‌ ارزشی‌ را که‌ آن‌برایتان‌ دارد، به‌ دقت‌ در نظر بگیرید. آیا این‌خواب‌ می‌خواهد پیغامی‌ در رابطه‌ با توانایی‌شما، تناسب‌ داشتن‌، هماهنگی‌ و پیوستن‌ به‌گروهی‌ در یک‌ سفر، پروژه‌ و یا تلاش‌ دسته‌جمعی‌ به‌ شما بدهد؟ آیا تصور می‌کنید درمحیطها و موقعیت‌ هایی‌ که‌ لازم‌ است‌ به‌ صورت‌گروهی‌ تلاش‌ کنند، عملکردتان‌ مثبت‌ و سازنده‌است‌؟ آیا در چنین‌ شرایط و موقعیت‌ هایی‌فرمانده‌ هستید یا یک‌ پیرو و میزان‌ آرامش‌ وراحتی‌ شما تا چه‌ اندازه‌ است‌؟ این‌ چنین‌ خوابی‌همچنین‌ می‌تواند بازتاب‌ و انعکاسی‌ از یک‌بخش‌ زندگی‌ یا سفر زندگانی‌ شما باشد که‌مستلزم‌ حضور افراد بسیاری‌ است‌ که‌ همگی‌ دریک‌ مسیر در حرکتند، و این‌ می‌تواند خانواده‌،دوستان‌، همکلاسان‌ و یا همکاران‌ شما را شامل‌شود. همچنین‌ به‌ تعبیر «ماشین‌« نیز مراجعه‌نمایید.

 

اگر در خواب‌ ببینید که‌ شخصی‌ رهایتان‌ کرده‌ است‌
اگر این‌ خواب‌ را ببینید باید تمام‌ جنبه‌ها و جزییات‌ گوناگون‌ خوابتان‌ رادر نظر داشته‌ باشید تا بتوانید آن‌ را تعبیر و تفسیر کنید. ممکن‌ است‌ ضمیرناخودآگاهتان‌ با در نظر گرفتن‌ نیازهای‌ شما که‌ پاره‌ای‌ از آنها ضروری‌محسوب‌ می‌شوند و برخی‌ از آنها تأثیری‌ در زندگی‌تان‌ ندارند، به‌ این‌ ترتیب‌در خواب‌ به‌ شما پیغام‌ دهد. معبران‌ قدیمی‌ خواب‌ معتقدند که‌ اگر در خواب‌ ببینید شخصی‌ شما رارها کرد، این‌ خواب‌ در واقعیت‌ تعبیری‌ متضاد و بر عکس‌ دارد و احتمالامشکلاتتان‌ برطرف‌ شده‌ و اگر بیمار باشید، به‌ زودی‌ بهبود می‌یابید. به‌ خاطرداشته‌ باشید که‌ ضمیر ناخودآگاه‌ سعی‌ دارد که‌ عدم‌ توازن‌ را در ضمیرخودآگاه‌ خنثی‌ کند. به‌ عنوان‌ مثال‌ اگر در زندگی‌ روزمره‌تان‌ بیش‌ از حد به‌شخصی‌ وابسته‌ و علاقه‌مند باشید، ممکن‌ است‌ که‌ خواب‌ ببینید او رهایتان‌کرده‌ است‌. در حقیقت‌ این‌ خواب‌ نمایانگر تلاش‌ ضمیر ناخودآگاه‌ شماست‌تا شما را به‌ میزان‌ وابستگی‌تان‌ به‌ آن‌ شخص‌ آگاه‌ سازد.

 

اگر در خواب‌ ببینید که‌ عضوی‌ از بدنتان‌قطع‌ شده‌ است‌
مشاهده‌ این‌ خواب‌ خیلی‌ وحشتناک‌ است‌ که‌احتمالا به‌ علت‌ نگرانی‌ها و ترس‌ و وحشت‌های‌ شدیدشماست‌. این‌ خواب‌ نشانگر شکست‌ یا سرخوردگی‌احساسی‌، خشم‌ و عصبانیت‌ و احساس‌ عجز و ناتوانی‌شما در زندگی‌ روزمره‌تان‌ است‌. همچنین‌ این‌ چنین‌خوابی‌ ممکن‌ است‌ در ارتباط با لزوم‌ و ضرورت‌ یک‌جابجایی‌ و تعبیر ریشه‌ای‌ و بنیادین‌ در زندگی‌ شخص‌باشد. عده‌ای‌ معتقدند که‌ هر شخصی‌ که‌ چنین‌ خوابی‌را ببیند در تلاش‌ برای‌ رهایی‌ و خلاصی‌ از چیزی‌ است‌که‌ دیگر دلخواه‌ و مطلوب‌ او نیست‌ و یا آن‌ عضوی‌ ازبدن‌ که‌ در خواب‌ از دست‌ داده‌اید از قدرت‌ کافی‌برخوردار نیست‌. طبق‌ نظریه‌ معبران‌ جدید خواب‌،معمولا سمت‌ راست‌ بدن‌ به‌ توانایی‌ها و استعدادهای‌شخص‌ مربوط است‌ که‌ نشان‌ می‌دهد باید از نظراحساسی‌، جسمانی‌ و روانی‌ به‌ خود و دیگران‌ بیشتربها دهید، در حالی‌ که‌ سمت‌ چپ‌ بدن‌ مربوط به‌توانایی‌ در ادراک‌ است‌. «کارل‌ گوستاو یونگ‌« معتقداست‌ که‌ سمت‌ چپ‌ بدن‌ نمایانگر ضمیر ناخودآگاه‌ وسمت‌ راست‌ بدن‌ نشانگر ضمیر خودآگاه‌ است‌.

 

اژدها
این‌ موجود عظیم‌ الجثه‌ و عرفانی‌ می‌تواند نشان‌دهنده‌ نیروها و قدرت‌های‌ بزرگ‌ و صوفیانه‌ درونی‌شما باشد. در شرق‌ دور معتقدند که‌ اژدها موجودی‌فرا طبیعی‌ است‌ که‌ از آسمان‌ و هوا می‌گذرد. درغرب‌ اژدها را موجود خطرناکی‌ تلقی‌ می‌کنند که‌ بایدنابود شده‌ و از بین‌ برود. اژدها می‌تواند در خواب‌نشان‌ دهنده‌ قدرت‌ عظیمی‌ در ناخودآگاه‌ شما باشد.می‌تواند نشانه‌ اطلاعات‌ سرکوب‌ شده‌ ناخودآگاه‌شما مثل‌ ترس‌ و وحشت‌ باشد. اگرچه‌، در مجموع‌اژدها در خواب‌ نشانه‌ای‌ مثبت‌ به‌ شمار می‌رود.می‌تواند نمایانگر یک‌ دوره‌ زمانی‌ باشد که‌ بیننده‌خواب‌ با ترس‌ و وحشت‌ هایش‌ مواجه‌ و روبرومی‌شود و به‌ خودش‌ اختیار می‌دهد تا به‌ نحو مؤثر ومناسبی‌ با عواطف‌ و احساسات‌ منفی‌ و مادی‌ گری‌شدید کنار آمده‌ و قادر به‌ کسب‌ آزادی‌ درونی‌ وخارجی‌ بیشتری‌ شود.

 

 

 

عینک‌
اگر بیننده‌ خواب‌ در زندگی‌ روزمره‌ غالبا ازعینک‌ استفاده‌ بکند، مشاهده‌ چنین‌ خوابی‌انعکاس‌ آن‌ محسوب‌ می‌شود. اگرچه‌، اگر بیننده‌خواب‌ در زندگی‌ روزمره‌اش‌ با عینک‌ سر و کارنداشته‌ باشد، یا عینک‌ در خوابش‌ مهم‌ باشد وکانونی‌ به‌ شمار آید، می‌توان‌ تعابیر متعددی‌ ازاین‌ خواب‌ به‌ عمل‌ آورد. ممکن‌ است‌ حقیقتا نیازبه‌ یک‌ بررسی‌ و مرور واقعی‌ زندگی‌ داشته‌ باشیدیا بهتر است‌ از خودتان‌ سؤال‌ کنید که‌ آیا دنیا رااز پشت‌ عینک‌ خوش‌ بینی‌ می‌بینید یا نه‌. در هرصورت‌، احتمالا ضمیر ناخودآگاهتان‌ می‌خواهدشما را تشویق‌ کند تا نهایت‌ سعی‌ و تلاش‌ خود رابه‌ کار ببندید و مسایل‌ را واضح‌تر مشاهده‌نمایید.

 

زنبور
در صورت‌ مشاهده‌ زنبور در خواب‌، لازم‌ است‌ که‌جزییات‌ آن‌ و همچنین‌ واکنش‌های‌ عاطفی‌ واحساسی‌تان‌ را نسبت‌ به‌ آن‌ به‌ دقت‌ در نظر بگیرید،چون‌ زنبورها در خواب‌ معانی‌ ضمنی‌ متعدد وگوناگونی‌ دارند. سمبولیسم‌ مثبت‌ آن‌ به‌ معنای‌شخصی‌ سخت‌ کوش‌ و دارای‌ مهارت‌های‌ خوب‌ وتوانمند سازمان‌ دهی‌ است‌ که‌ همچنین‌ از حس‌همکاری‌ و قوه‌ خلاقیت‌ بالایی‌ برخوردار است‌.سمبولیسم‌ منفی‌ آن‌ می‌تواند در ارتباط با یک‌شخص‌ فضول‌ و یا فردی‌ باشد که‌ می‌گزد و عذاب‌می‌دهد. اگر در حال‌ کار بر روی‌ یک‌ پروژه‌ای‌ هستیدکه‌ در آن‌ افراد زیادی‌ باید با هم‌ همکاری‌ کنند تا به‌هدف‌ مشترکی‌ برسند، این‌ چنین‌ خوابی‌ می‌تواندنشان‌ دهنده‌ موضوع‌ آن‌ باشد


شب‌ پره‌
می‌گویند شب‌ پره‌ به‌ منبع‌ نور و روشنایی‌ وگرما آنقدر نزدیک‌ می‌شود تا به‌ آن‌ برخورد کرده‌و نابود شود. درنتیجه‌ شب‌ پره‌ در خواب‌های‌ مامی‌تواند نشانگر یک‌ ضعف‌ شخصیتی‌ باشد و یافریب‌ کاری‌ و تقلبی‌ را در زندگی‌ روزمره‌تان‌نشان‌ دهد. شاید شب‌ پره‌ در خواب‌ به‌ ما هشداردهد که‌ در حال‌ پیشروی‌ به‌ جایی‌ هستیم‌ که‌خطری‌ ما را تهدید می‌کند ولی‌ اگر از قبل‌ از خطرآگاهی‌ داشته‌ باشیم‌، مشکلی‌ برایمان‌ پیش‌نخواهد آمد. حال‌ این‌ خطر می‌تواند عاطفی‌،احساسی‌ یا روانی‌ و ذهنی‌ باشد، نه‌ لزوماجسمانی‌.

 

شلوار
در مجموع‌، البسه‌ و پوشاک‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌نقش‌ هایی‌ هستند که‌ ما در زندگی‌ ایفا می‌کنیم‌ و هم‌چنین‌ نمایانگر برداشت‌ و استنباط افراد روی‌ مامی‌باشند. اگر در خواب‌، پوشیدن‌ یا در آوردن‌ شلوار،محور قرار گرفته‌ باشد، به‌ احتمال‌ زیاد در رابطه‌ بانقش‌ تان‌ در محل‌ کار، خانه‌ یا هر قسمت‌ دیگری‌ اززندگی‌ برایتان‌ سؤالاتی‌ پیش‌ آمده‌ است‌. با بررسی‌دقیق‌ محتوای‌ عاطفی‌ خوابتان‌ و این‌ که‌ چه‌ کسی‌شلوار به‌ تن‌ داشت‌، می‌توانید به‌ راحتی‌ این‌ گونه‌خوابها را تعبیر نمایید.

 

شیشه‌
بسیاری‌ از وسایل‌ ضروری‌ و لازم‌ از جنس‌شیشه‌ هستند. مثلا پنجره‌ها که‌ باعث‌ می‌شوندنور خورشید به‌ راحتی‌ به‌ درون‌ خانه‌های‌ مابتابد، اکثر لیوانها که‌ توسط آنها آب‌ می‌نوشیم‌،عینک‌های‌ طبی‌ که‌ باعث‌ دید بهتر می‌شوند وغیره‌ از جنس‌ شیشه‌ هستند. شیشه‌ زندگی‌ ما راراحت‌تر می‌کند و ما به‌ ندرت‌ یا شاید هم‌ اصلایک‌ لحظه‌ هم‌ به‌ اهمیت‌ آنها نیندیشیم‌. اگر درخوابتان‌ شیشه‌ای‌ شکسته‌ بود، می‌تواند سمبل‌شکسته‌ شدن‌ یا فروپاشی‌ هم‌ مثبت‌ و هم‌ منفی‌مسایل‌ و چیزها باشد. به‌ عنوان‌ مثال‌، این‌خواب‌ها می‌توانند نمایانگر درهم‌ شکسته‌ شدن‌تصورات‌ غلط، خیالات‌ باطل‌، توهمات‌،محرومیت‌ها، فریب‌ کاری‌، دروغ‌ و فریب‌ باشند.از جنبه‌ منفی‌، این‌ خوابها هم‌ چنین‌ می‌توانندنشانگر درهم‌ شکسته‌ شدن‌ رؤیاها، امیدها وآرزوهای‌ قلبی‌ و درونی‌ بیننده‌ خواب‌ باشند. درکتابهای‌ قدیمی‌ تعبیر خواب‌ آمده‌ است‌ که‌نگریستین‌ از طریق‌ یک‌ شیشه‌ شفاف‌ و تمیزنشانه‌ای‌ از خوش‌ شانسی‌ است‌ و نگاه‌ کردن‌ ازطریق‌ شیشه‌ای‌ کدر و کثیف‌ سمبل‌ مشکلات‌خانوادگی‌ می‌باشد.

 

شیر
شیر در خواب‌ می‌تواند از دو جنبه‌ کاملامتفاوت‌ بررسی‌ شود. ابتدا، شیر می‌تواند یک‌ بازنمود واضح‌ از مایعات‌ بدن‌ باشد و یا ممکن‌ است‌تمایلات‌ ناخودآگاه‌ (و یا خودآگاه‌) شما را برای‌ارتباط گیری‌ نشان‌ می‌دهد. هم‌ چنین‌ شیر ازجنبه‌ دیگری‌ سمبلی‌ از تغذیه‌ است‌ و با در نظرگرفتن‌ جزییات‌ خواب‌، نشان‌ می‌دهد که‌ به‌میزان‌ مناسبی‌ نسبت‌ به‌ محیط اطراف‌ تان‌ ازحمایت‌ و دقت‌ خاصی‌ برخوردارید و یا این‌پشتیبانی‌ و توجه‌ را نسبت‌ به‌ دیگران‌ از خودنشان‌ می‌دهید.

 

شیرجه‌ زدن‌
شیرجه‌ زدن‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌شما در تلاشید تا به‌ کنه‌ و عمق‌ یک‌ موقعیت‌ موجوددر زندگی‌تان‌ پی‌ ببرید. آب‌ نشانگر ضمیر ناخودآگاه‌است‌. بنابراین‌ می‌توان‌ این‌ خواب‌ را به‌ این‌ شکل‌تعبیر کرد که‌ شما در حال‌ کند و کاو درون‌ ضمیرناخودآگاهتان‌ هستید. فروید معتقد بود که‌ شیرجه‌زدن‌ در خواب‌ می‌تواند معنی‌ جسمانی‌ داشته‌ ونشان‌ دهنده‌ جنبه‌های‌ معاشرتی‌ انسان‌ باشد.

 

رستوران‌
اگر شخصی‌ در خواب‌ ببیند که‌ در رستورانی‌نشسته‌ و مشغول‌ غذا خوردن‌ است‌، این‌ خواب‌می‌تواند نمایانگر وجود ضرورت‌ و نیازی‌ برای‌ یک‌دگرگونی‌ و تحول‌ اساسی‌ و مهم‌ در زندگی‌ روزمره‌باشد. به‌ عبارت‌ دیگر، این‌ چنین‌ خوابهایی‌می‌توانند نشان‌ دهنده‌ شکلی‌ از تحقق‌ و برآورده‌شدن‌ آرزوی‌ بیننده‌ خواب‌ باشد و نمایانگر فرارشخص‌ از دغدغه‌ها و نگرانی‌های‌ پوچ‌ و بی‌معنای‌زندگی‌ روزمره‌ و رسیدن‌ به‌ محیطی‌ خوشایند ولذت‌ آور محسوب‌ شود. اگر از آن‌ دسته‌ از افرادی‌هستید که‌ به‌ ندرت‌ استراحت‌ می‌کنید، آرامش‌خیال‌ ندارید، زیاد با مردم‌ گرم‌ نمی‌گیرید و از روابطاجتماعی‌ خوبی‌ برخوردار نیستید، دیدن‌ چنین‌خوابهایی‌ می‌تواند به‌ نوعی‌ جبران‌ کننده‌ آن‌ تلقی‌شوند.

 

روغن‌
محتوای‌ این‌ خواب‌ می‌تواند در رابطه‌ باثروت‌، مال‌ اندوزی‌، مذهب‌، معنویت‌ یا جنس‌باشد. در قدیم‌ روغن‌ به‌ عنوان‌ بخشی‌ از آیین‌مقدس‌ (مسیحیت‌) مورد استفاده‌ قرار می‌گرفت‌.روغن‌ در خواب‌ نمایانگر مال‌ و ثروت‌ برای‌افرادی‌ است‌ که‌ صاحب‌ آن‌ هستند، اگرچه‌ ممکن‌است‌ معانی‌ جسمانی‌ نیز در بر داشته‌ باشد.

 

رنگ‌ قهوه‌ای‌
رنگ‌ قهوه‌ای‌ جزء رنگ‌های‌ با روح‌ و نشاطآور در طیف‌ رنگ‌ها محسوب‌ نمی‌شود. قهوه‌ای‌رنگی‌ مهم‌ است‌ که‌ در ارتباط با زمین‌، خاک‌، گل‌یا وطن‌ قرار دارد. فصل‌ پاییز قهوه‌ای‌ رنگ‌ است‌و زمان‌ عدم‌ فعالیت‌، خفتگی‌ و محافظه‌کاری‌محسوب‌ می‌شود. رنگ‌ قهوه‌ای‌ در خواب‌می‌تواند سمبل‌ صحت‌ جسمانی‌ و سادگی‌ و بی‌پیرایگی‌ باشد. این‌ رنگ‌ می‌تواند در خواب‌مسایل‌ و مشکلات‌ انسانها را به‌ گونه‌ای‌ بنیادی‌ وعریان‌ نشان‌ دهد و می‌توان‌ آن‌ را به‌ این‌ شکل‌تعبیر کرد که‌ شاید لازم‌ است‌ کمی‌ به‌ زندگی‌تان‌روح‌ و شادی‌ دهید و بی‌خیال‌ باشید. به‌ تعبیررنگ‌ها نیز مراجعه‌ فرمایید.

 

رنگ‌ نارنجی‌
گاهی‌ اوقات‌ این‌ رنگ‌ در ارتباط با دستگاه‌تناسلی‌ است‌. در نتیجه‌ یافتن‌ معنا و تعبیرصحیح‌ معنای‌ آن‌ در زندگی‌ شخصی‌ کار ساده‌ای‌نیست‌. از این‌ رو، در صورت‌ مشاهده‌ این‌ رنگ‌ درخواب‌، ابتدا سلامت‌ این‌ دستگاه‌ را مورد مداقه‌قرار دهید و سپس‌ ارتباط این‌ رنگ‌ را با تمام‌جنبه‌های‌ مختلف‌ زندگی‌ تان‌ دریابید.

 

ریش‌
مشاهده‌ ریش‌ در خواب‌ معمولا در ارتباط بامردانگی‌، عقل‌، خردمندی‌ و قدرت‌ است‌ و اکثرمردهایی‌ که‌ طالب‌ و خواهان‌ احترام‌ هستند، بیشترچنین‌ خوابی‌ را می‌بینند. در کتابهای‌ قدیمی‌ تعبیرخواب‌ آمده‌ است‌ که‌ مشاهده‌ مردان‌ ریشو در خواب‌خوش‌ یمن‌ است‌ و یک‌ شانس‌ و فرصت‌ خوب‌ را درپی‌ دارد، در حالی‌ که‌ مشاهده‌ زن‌های‌ ریشوبدشانسی‌ به‌ دنبال‌ دارد. جای‌ تعجب‌ نیست‌، چون‌زنی‌ که‌ خیلی‌ قوی‌، عاقل‌، خردمند و محترم‌ باشد،در نظر عده‌ای‌ موجودی‌ خیلی‌ تهدیدآمیز و پر خطرمحسوب‌ می‌شود. اگر یک‌ زن‌ در خواب‌ ببیند که‌ریش‌ در آورده‌ است‌، احتمالا در رابطه‌ با قدرت‌خویش‌ دچار مشکل‌ است‌. شاید بیش‌ از حدی‌ که‌بخواهد و یا بیش‌ از حد لزوم‌ در حال‌ استفاده‌ وبهره‌گیری‌ از قدرت‌ مردانه‌شان‌ هستند. به‌ تعبیر مونیز مراجعه‌ فرمایید.

 

آشغال‌
ممکن‌ است‌ در صورت‌ مشاهده‌ چنین‌ خوابهایی‌ضمیر ناخودآگاهتان‌ در حال‌ پیغام‌ دادن‌ به‌ شماباشد تا بگوید زمان‌ مساعد برای‌ دور ریختن‌ مسایل‌و چیزهای‌ غیر ضروری‌ فرا رسیده‌ است‌. یعنی‌زمانی‌ مناسب‌ برای‌ دور انداختن‌ آشغال‌ها و خرت‌ وپرت‌ها از ذهن‌ و فکرتان‌ و ایجاد فضایی‌ مناسب‌برای‌ خودتان‌! هم‌ چنین‌ آشغال‌ در خواب‌ می‌تواندنمایانگر مسایلی‌ از گذشته‌ یا زندگی‌ روزمره‌تان‌باشد که‌ ارزش‌ به‌ خاطر سپردن‌ ندارند و یا عملا به‌درد نخور و بی‌ حاصل‌ هستند. گفته‌ شده‌ که‌ نظافت‌ وپاکیزگی‌ نشانه‌ ایمان‌ و نزدیکی‌ به‌ خداوند است‌. دورانداختن‌ آشغال‌ها از فکر و ذهن‌، روح‌ و روان‌ و جسم‌نه‌ تنها ضروری‌ است‌ بلکه‌ گاهی‌ اوقات‌ این‌ عمل‌ درخواب‌های‌ ما صورت‌ می‌گیرد.

 

آتش‌
آتش‌ در خواب‌ نمادی‌ بسیار پیچیده‌ محسوب‌می‌شود که‌ می‌تواند معنی‌ مثبت‌ یا منفی‌ داشته‌باشد. در هنگام‌ تعبیر چنین‌ خوابی‌، لازم‌ است‌ که‌تمام‌ جزییات‌ خوابتان‌ و واکنش‌ احساسی‌ تان‌ درخواب‌ را بررسی‌ نمایید. آتش‌ می‌تواند یک‌ سمبل‌خیلی‌ معنوی‌ باشد که‌ نمایانگر دگرگونی‌، روشنگری‌،روشنفکری‌ و روشن‌ بینی‌ است‌. از سوی‌ دیگر، آتش‌می‌تواند نشان‌ دهنده‌ خطر، خشم‌، عشق‌،دلبستگی‌، غضب‌، هیجان‌، شور و شوق‌، رنج‌ وعذاب‌ یا ترس‌ و وحشت‌ باشد. آیا آتش‌ در خوابتان‌چیزی‌ را نابود می‌کرد یا صرفا وسیله‌ برای‌ گرم‌ کردن‌شما بود؟ آیا اخیرا درگیر اعمال‌ و رفتار منفی‌شده‌اید یا آگاهانه‌ دست‌ به‌ انتخابهایی‌ اشتباه‌ یامخرب‌ می‌زنید؟ ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاه‌ شمادر حال‌ هشدار دادن‌ باشد و در عین‌ حال‌ شما راتشویق‌ می‌کند تا مسایل‌ مضر و خطرناک‌ را درزندگی‌ تان‌ تغییر دهید.

 

آهنگ‌
گوش‌ فرا دادن‌ به‌ اصوات‌ و آهنگ‌ در خواب‌ بایداز نقطه‌ نظر معنوی‌ بررسی‌ شود. شنیدن‌ ترانه‌های‌خوش‌ آهنگ‌ و دلنشین‌ در خواب‌ به‌ منزله‌ نشانه‌ای‌مثبت‌ در نظر گرفته‌ شده‌اند. معبران‌ قدیمی‌ معتقدبودند که‌ اگر در خواب‌ ترانه‌ای‌ آشنا را بشنوید،احتمالا به‌ طور اتفاقی‌ با دوستان‌ قدیمی‌تان‌ برخوردخواهید کرد. از جنبه‌ روان‌شناسی‌، تصور می‌شودکه‌ احتمالا در خلال‌ روز ترانه‌ای‌ را شنیده‌اید و بعددر خوابتان‌ آن‌ را مرور می‌کنید. اگرچه‌، از آنجایی‌ که‌همه‌ خواب‌ها معنی‌ دار هستند، ممکن‌ است‌ترانه‌ای‌ که‌ در خواب‌ می‌شنوید حاوی‌ پیام‌های‌خاصی‌ باشد که‌ به‌ شما کمک‌ می‌کنند تا مشکلی‌ راحل‌ کرده‌ و یا به‌ نحوی‌ به‌ خودتان‌ یاری‌ رسانید تااحساس‌ بهتری‌ پیدا نمایید.

 

آکواریوم‌
آب‌ به‌ هر شکلی‌ در خواب‌ یک‌ نماد پر معناست‌.دیدن‌ آکواریوم‌ در خواب‌ ممکن‌ است‌ نشان‌ دهنده‌احساسات‌، ضمیر ناخودآگاه‌، تمایلات‌ غریزی‌ و درعین‌ حال‌ خود زندگی‌ باشد. قبل‌ از تعبیر این‌ چنین‌خوابی‌ لازم‌ است‌ که‌ دیگر جزییات‌ خواب‌ و کیفیت‌کلی‌ آن‌ را در نظر گرفت‌. آکواریوم‌ نشان‌ دهنده‌ یک‌سهم‌ از زندگی‌ تان‌ و یا یک‌ «قطعه‌ از زندگی‌« است‌.آکواریوم‌ها همیشه‌ در حالت‌ تعادل‌ و حاوی‌ انواع‌اکوسیستم‌ها هستند. تمام‌ اشخاص‌ از تماشای‌آکواریوم‌ها لذت‌ می‌برند و به‌ نوعی‌ تسکین‌ و آرامش‌خاطر می‌یابند. بنابراین‌، این‌ چنین‌ خوابی‌می‌خواهد به‌ ما پیغام‌ دهد که‌ بیشتر فکر کنیم‌ وآرامش‌ داشته‌ باشیم‌. این‌ خواب‌ می‌تواند نمایانگراین‌ باشد که‌ زندگی‌ محیطی‌ کوچک‌ برای‌ به‌ حالت‌تعادل‌ در آوردن‌ استرس‌ است‌ و در عین‌ حال‌پیچیدگی‌ و دشواری‌ توان‌ کاه‌ و شدید مشکلات‌روزمره‌ را نشان‌ می‌دهد. می‌توانید برای‌ اطلاعات‌بیشتر به‌ تعبیر آب‌، اقیانوس‌ و رودخانه‌ رجوع‌نمایید.

 

آینه‌
آینه‌ در خواب‌ نشانه‌ کبر، نخوت‌، غرور وجنبه‌های‌ ظاهری‌ است‌. ممکن‌ است‌ شما نگران‌تصورات‌ خود باشید و از شیوه‌ای‌ که‌ خودتان‌ رابه‌ آن‌ شکل‌ به‌ دنیا نشان‌ می‌دهید، بیمناک‌باشید. عده‌ای‌ می‌گویند که‌ اگر در خواب‌ تصویرشفاف‌ و واضحی‌ را در آینه‌ ببینید، ممکن‌ است‌مشغول‌ برداشت‌ کلی‌ از خویشتن‌ حقیقی‌ خودباشید. به‌ نظر می‌رسد که‌ همواره‌ آینه‌های‌شکسته‌ در خواب‌ نشانه‌ای‌ دال‌ بر بدشانسی‌باشند. در زمینه‌ای‌ کلی‌تر، آینه‌ در خواب‌می‌تواند به‌ عنوان‌ باز نمودی‌ از نیروی‌ عقلانی‌فرد در نظر گرفته‌ شود. نیروی‌ عقلانی‌ وسیله‌ای‌برای‌ جهت‌ یابی‌ است‌ و ما را دائما به‌ سمت‌شناخت‌ هر چه‌ بیشتر خود سوق‌ می‌دهد. هویت‌درونی‌ ما تا حد خیلی‌ زیادی‌ در ارتباط بانحوه‌ای‌ است‌ که‌ ما بدان‌ شکل‌ به‌ خود می‌نگریم‌(نه‌ تنها در ظاهر، بلکه‌ نوعا به‌ عنوان‌ مرد، زن‌،جوان‌، پیر و غیره‌). ما همگی‌ از این‌ هویت‌حقیقی‌ خود بهره‌ می‌گیریم‌ (که‌ عمدتا محصول‌نیروی‌ عقلانی‌ و خرد خود ما است‌) تا در زندگی‌،جهت‌ یابی‌ کرده‌ و راه‌ صحیح‌ را برگزینیم‌.

 

ابلیس‌
مشاهده‌ ابلیس‌ یا روح‌ شیطانی‌ و دیو در خواب‌معمولا خیلی‌ وحشتناک‌ است‌، آن‌ چنان‌ که‌ بیننده‌خواب‌ از ترس‌ از خواب‌ می‌پرد. در مجموع‌ ابلیس‌نشان‌ دهنده‌ مسأله‌ و چیزی‌ خارج‌ از وجود خودتان‌نیست‌. در حقیقت‌ نمایانگر منفی‌ترین‌ و عقب‌مانده‌ترین‌ بخش‌ وجودی‌ شماست‌. آن‌ بخش‌ ازوجود که‌ ناآگاه‌ و غافل‌ مانده‌ و مخرب‌ و ویرانگراست‌. شما از طریق‌ بررسی‌ و مرور دقیق‌ تمام‌جزییات‌ خوابتان‌، بهتر می‌توانید معنا و پیام‌ آن‌ رادرک‌ کنید. تمام‌ رؤیاها، خوابهای‌ خوب‌ به‌ شمارمی‌آیند که‌ از طریق‌ آن‌ ضمیر ناخودآگاه‌ ما اطلاعاتی‌را به‌ ضمیر خودآگاه‌ منتقل‌ می‌سازد. به‌ آن‌ ترتیب‌است‌ که‌ شما قادر می‌شوید به‌ نحو مؤثرتری‌ باجنبه‌های‌ ناخوشایند و نامطلوب‌ شخصیت‌ خودتان‌کنار بیایید. «کارل‌ یونگ‌« این‌ جنبه‌ منفی‌ شخصیتی‌را «سیاهی‌« نامیده‌ بود. ابلیس‌ در خوابهایتان‌می‌تواند نشان‌ دهنده‌ سیاهی‌ شخصیت‌ شما باشد واشاره‌ای‌ کلی‌ به‌ آن‌ دارد.

 

اردک‌
اردک‌ پرنده‌ای‌ جالب‌ است‌ و پیام‌ مثبتی‌ رانیز در بر دارد. اردکها طوری‌ با محیط سازگارشده‌اند که‌ به‌ راحتی‌ می‌تواند جهت‌ و مسیرشان‌را پیدا نمایند و هم‌ در آب‌ و هم‌ در خشکی‌زندگی‌ کنند. اردک‌ می‌تواند شنا کند، راه‌ برود وپرواز نماید. اردک‌ موجودی‌ انعطاف‌پذیر است‌ واستعدادهای‌ فراوانی‌ دارد. مشاهده‌ این‌ پرنده‌ درخواب‌ نشان‌ می‌دهد که‌ شما یا شخص‌ دیگری‌ درزندگی‌تان‌ خیلی‌ قابل‌ انعطاف‌ و تغییرپذیرهستید و می‌توانید ماهرانه‌ و توانمندانه‌ بامسایل‌ و مشکلات‌ احساسی‌ و عاطفی‌تان‌ کناربیایید. معبران‌ خرافاتی‌ معتقد بودند که‌ مشاهده‌اردک‌ در خواب‌ بسیار خوش‌ یمن‌ است‌ و شما به‌زودی‌ از شر مشکلات‌ فعلی‌ زندگی‌ روزمره‌ تان‌رهایی‌ می‌یابید.

 

ارواح‌
عده‌ای‌ معتقدند که‌ ارواح‌ در خوابهایمان‌ بازنمودی‌ حقیقی‌ از اموات‌ هستند. البته‌ این‌توضیحی‌ رسانا از چنین‌ خوابهایی‌ نیست‌.مشاهده‌ روح‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ بخشی‌ ازوجود شما است‌ که‌ نامشخص‌ و گنگ‌ می‌باشد وشما از درکش‌ عاجز هستید. گاهی‌ اوقات‌، ارواح‌نمایانگر مسایل‌ دست‌ نیافتنی‌، غیرقابل‌دسترسی‌، ناممکن‌ یا گذرا، کوتاه‌، سریع‌ وناپایدار هستند. مشاهده‌ ارواح‌ شیطانی‌ یاخبیث‌ در خواب‌ نشانگر گرایشات‌ و تمایلات‌منفی‌، بخش‌های‌ ناخوشایند شخصی‌تان‌ یاسیاهی‌ وجود شما هستند. معبران‌ معتقدند که‌مشاهده‌ ارواح‌ خوب‌ و مهربان‌ در خواب‌ نشانه‌خوشی‌ شانسی‌ شما است‌ و این‌ که‌ می‌توانیدبرای‌ رسیدن‌ به‌ موفقیت‌ و شانسی‌ غیر منتظره‌آماده‌ شوید. اگر در خواب‌ تان‌ به‌ واسطه‌ مشاهده‌روح‌ به‌ شدت‌ وحشت‌ زده‌ شدید، احتمالا بدان‌معنا است‌ که‌ دیگران‌ سعی‌ خواهند کردخواسته‌های‌ خودشان‌ را به‌ شما تحمیل‌ کنند،پس‌ باید مترصد، هوشیار و گوش‌ به‌ زنگ‌ باشیدتا به‌ موقع‌ به‌ مقابله‌ بپردازید.

 

اجابت‌ مزاج‌
خوابهایی‌ که‌ در آن‌ عمل‌ دفع‌ و تخلیه‌ صورت‌می‌گیرد، معمولا نشان‌ دهنده‌ پاکسازی‌ و آزاد سازی‌عواطف‌ و احساسات‌ هستند. تمام‌ جزییات‌ خوابتان‌را به‌ منظور کسب‌ معنا و تعبیر صحیح‌ بررسی‌نمایید. از خودتان‌ سؤال‌ کنید که‌ در حال‌ رهایی‌ ازکدام‌ یک‌ از این‌ احساسات‌ و حالات‌ هستید نگرانی‌،خشم‌، غضب‌، مسخره‌ بازی‌، استهزاء، دلخوری‌،ناراحتی‌ و رنجش‌ و… معبران‌ قدیمی‌ معتقدند که‌مشاهده‌ چنین‌ خوابهایی‌ خوش‌ یمن‌ و نمایانگررسیدن‌ پول‌ و رفاه‌ است‌.

 

اعداد و ارقام‌
تعبیر دقیق‌ ارقام‌ و اعداد در خواب‌ کار بسیاردشواری‌ محسوب‌ می‌شود، چرا که‌ ممکن‌ است‌معانی‌ آنها بسیار شخصی‌ باشند. به‌ عنوان‌ مثال‌،اعداد در خواب‌ می‌توانند بازتاب‌ و انعکاس‌نگرانی‌های‌ مالی‌ (یا نگرانی‌ در هر زمینه‌ای‌) درزندگی‌ روزمره‌ تلقی‌ گردند. در نتیجه‌، لازم‌ است‌که‌ دریابید این‌ اعداد چه‌ ارتباطی‌ با شخص‌ شماپیدا می‌کنند. (مثلا اگر شخصی‌ خواب‌ عددبیست‌ و پنج‌ را ببیند، ممکن‌ است‌ پلاک‌ خانه‌اش‌دوازده‌ و پلاک‌ خانه‌ والدینش‌ سیزده‌ باشد.مجموع‌ این‌ دو عدد بیست‌ و پنج‌ می‌شود. از این‌رو، شاید این‌ خواب‌ در بردارنده‌ پیامی‌ خاصی‌ دررابطه‌ با شما و زندگی‌ والدینتان‌ باشد.) از سوی‌دیگر، اعداد و ارقام‌ می‌توانند نمایانگر مفاهیم‌جهانی‌ و به‌ منزله‌ اشاره‌ای‌ به‌ تنگناها و معضلات‌کلی‌ و عمومی‌ باشند. به‌ هر حال‌، برخی‌ از اعداددر فهرست‌ زیر گنجانده‌ شده‌اند (هم‌ چنین‌ به‌تعبیر صفر نیز مراجعه‌ نمایید) عدد دو نشان‌ دهنده‌ دو برابر شدن‌ یاپیشرفت‌ روانی‌ است‌. یا این‌ که‌ جزء یا عنصری‌سازنده‌ و اساسی‌ و ناشناخته‌ رخ‌ خواهد داد. اعداد زوج‌ نمایانگر خصوصیات‌ وویژگی‌های‌ زنانه‌ و اعداد فرد نشان‌ دهنده‌خصلت‌ها و ویژگی‌های‌ مردانه‌ هستند. عدد سه‌ تثلیث‌ (در آیین‌ مسیحیت‌). این‌عدد نمایانگر پیشروی‌ و فعالیت‌ است‌ (یا این‌ که‌رخدادی‌ در روان‌ پیش‌ می‌آید.) عدد چهار تکمیل‌ زنانه‌گی‌. عدد پنج‌ نیروی‌ حیات‌، پنج‌ انگشت‌ و پنج‌زائده‌ و جزء اصلی‌ بدن‌. عدد هفت‌ عدد مقدس‌ در آیین‌ مسیح‌ ویهود; بالاترین‌ مرحله‌ تذهیب‌، روشنگری‌،معنویت‌ و تنویر افکار. عدد دوازده‌ نمایانگر زمان‌ و مکان‌; نشان‌دهنده‌ مهمترین‌ چرخه‌های‌ زمانی‌ زندگی‌شخص‌.

 

ازدواج‌
ازدواج‌ در خواب‌ نشانه‌ تعهد، وفاداری‌ و عهد وپیمان‌ است‌. شاید اخیرا در رابطه‌ با این‌ امر صحبت‌هایی‌ داشته‌اید و فکرتان‌ به‌ آن‌ مشغول‌ بوده‌ است‌.این‌ عهد و پیمان‌ و مسؤولیت‌ می‌تواند در رابطه‌ باکار و حرفه‌ شما یا همسرتان‌ باشد. اغلب‌، ازدواج‌ درخواب‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌ تمام‌ بخش‌های‌متفاوت‌ وجودی‌ خویشتن‌ شما به‌ گرد هم‌ جمع‌شده‌اند. (زنانه‌ و مردانه‌ یا احساسی‌ و عقلایی‌).ازدواج‌ می‌تواند نمایانگر سطح‌ گسترده‌ترهوشیاری‌ در جایی‌ باشد که‌ ضمیر خودآگاه‌ وناخودآگاه‌ بیننده‌ خواب‌ با یکدیگر تلاقی‌ می‌نمایند.در مجموع‌، مشاهده‌ ازدواج‌ در خواب‌ به‌ منزله‌تشویق‌ برای‌ رشد و تعالی‌ خودآگاهی‌ و انجام‌ تغییرمثبت‌ در وجود شما می‌باشد. هم‌ چنین‌ اگر مجردهستید و تاکنون‌ ازدواج‌ نکرده‌اید و مایلید این‌ امرانجام‌ شود، می‌توان‌ این‌ خواب‌ را به‌ منزله‌ شکلی‌ ازآرزومندی‌ در نظر گرفت‌.

 

استحمام‌
حمام‌ کردن‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ نیازشما به‌ تن‌ در دادن‌ به‌ شکلی‌ از تمیزی‌ باشد. اگراخیرا در زندگی‌ روزمره‌تان‌ تغییر و تحولاتی‌ ایجادکرده‌اید و یا از شر عواطف‌ و احساسات‌ آزارنده‌ ومزاحم‌ خلاص‌ شده‌اید، این‌ خواب‌ می‌تواند تأییدی‌بر آن‌ محسوب‌ شود. حمام‌ کردن‌ در خواب‌ نمایانگرپاکسازی‌ خویشتن‌ بیرونی‌ و دور کردن‌ مسایل‌ یامشکلات‌ آزارنده‌ یا بغرنج‌ است‌. معنی‌ اساسی‌تر آن‌پاکسازی‌ عقاید، افکار، نقطه‌ نظرات‌ و یا قضاوت‌های‌قدیمی‌ و غیرمفید است‌. در ضمن‌ چنین‌ خوابهایی‌به‌ منزله‌ هشداری‌ برای‌ آرامش‌ خاطر داشتن‌ و دورکردن‌ فکر و خیالات‌ شخص‌ بیننده‌ خواب‌ در زندگی‌روزمره‌اش‌ است‌. یعنی‌ این‌ که‌ برای‌ مدتی‌ بهتر است‌که‌ به‌ مشکلات‌ اهمیت‌ ندهید. همچنین‌ به‌ تعبیر آب‌مراجعه‌ فرمایید.

 


اجاق‌ گاز یا فر
مهمترین‌ بخش‌ نمادین‌ این‌ خواب‌ می گوید ممکن‌ است‌ در رابطه‌ بابچه‌دار شدن‌ ترس‌ و وحشت‌ شدیدی‌ را تجربه‌می‌کنید و یا سخت‌ در انتظار آن‌ هستید. گفته‌می‌شد که‌ اجاق‌ یا فر گرم‌ به‌ منزله‌ باروری‌،مثمرثمر بودن‌ و یا مثبت‌ اندیشی‌ است‌، در حالی‌که‌ اجاق‌ سرد و خاموش‌ تعبیری‌ برعکس‌ دارد.اگرچه‌، اجاق‌ و فر در کل‌ نمایانگر خانه‌داری‌ وپخت‌ و پز نیز هستند.

 

بدن‌
اگر خواب‌ اندام‌ و بدن‌ خودتان‌ را ببینید، درمجموع‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌ شما در رابطه‌ باهویت‌ شخصی‌ خودتان‌ در حال‌ تفکر هستید. درحقیقت‌ هویت‌ اصلی‌ ما درون‌ چیزی‌ که‌ به‌ آن‌ شبیه‌هستیم‌، پیچیده‌ شده‌ است‌. عزت‌ نفس‌ و ارزش‌شخصی‌ ما به‌ میزان‌ خیلی‌ خیلی‌ زیادی‌ بستگی‌ به‌ظاهر جسمانی‌ ما دارد. چنین‌ خوابی‌ می‌تواندنمایانگر برخی‌ از مشکلات‌ یا دلخوشی‌های‌ ما درزندگی‌ روزمره‌ باشد که‌ نتیجه‌ و زاییده‌ هویت‌شخصی‌ ما و مبتنی‌ بر پیشرفت‌ها و موفقیت‌های‌جسمانی‌ هستند. در مجموع‌ بدن‌ در خواب‌ سمبل‌خویشتن‌ است‌ و برای‌ تعبیر و درک‌ هر چه‌ بهترخوابتان‌ باید به‌ تمام‌ جزییات‌ آن‌ دقت‌ کنید.همچنین‌ اگر خواب‌ ناحیه‌ یا جزیی‌ به‌ خصوص‌ از بدن‌خودتان‌ را دیدید، لازم‌ است‌ که‌ بیشتر به‌ سلامتی‌ ووضعیت‌ جسمانی‌ خود دقت‌ داشته‌ باشید.

 

بازی‌
اکثر افراد در خواب‌ بازی‌های‌ مختلفی‌ رامشاهده‌ می‌کنند. برخی‌ از این‌ خوابها ساده‌ و صرفابرگرفته‌ از زندگی‌ روزمره‌ ما هستند، مثل‌ بسکتبال‌.دیگر بازی‌ها در خواب‌ عجیب‌ و غریب‌، باور نکردنی‌،حیرت‌ آور و کاملا واهی‌ و نامعقول‌ و حتی‌ برخی‌ ازآنها آزارگرانه‌ هستند. برای‌ تعبیر هر چه‌ بهتر این‌گونه‌ خوابها لازم‌ است‌ که‌ حال‌ و هوای‌ عمیق‌ وواکنش‌های‌ احساسی‌ تان‌ را در آن‌ها بررسی‌ نمایید.ممکن‌ است‌ در خوابتان‌ برای‌ تفریح‌ مشغول‌ بازی‌باشید، که‌ گاه‌ و بیگاه‌ رخ‌ می‌دهد. ولی‌ دیگرخوابهای‌ «بازی‌ کردن‌« می‌توانند نشان‌ دهنده‌ چالش‌هایی‌ در زندگی‌ تان‌، ماهیت‌ رقابت‌ طلبانه‌ و بلندپروازانه‌ یا ساده‌ لوحی‌، ناپختگی‌، خامی‌ و بچگی‌شما باشند. این‌ خوابها می‌توانند برملا کننده‌ اهداف‌و نیات‌ شما برای‌ کسب‌ موفقیت‌ یا شیوه‌ای‌ آسان‌ وراحت‌ برای‌ خارج‌ ساختن‌ نیرو و انرژی‌ بالای‌ شماباشند. هم‌ چنین‌ مشاهده‌ بازی‌ در خواب‌ می‌تواندنمایانگر «بازی‌ زندگی‌« باشد. اگر در خوابتان‌ مشغول‌بازی‌ عجیبی‌ با افراد آشنا بودید، لازم‌ است‌ که‌ به‌دقت‌ رفتار، کنش‌ و تأثیر متقابل‌ خودتان‌ را با آنها ونقشی‌ را که‌ هر یک‌ در خوابتان‌ بازی‌ می‌کنند،بررسی‌ کنید.

 

باغ‌
باغ‌ یا باغچه‌ در خواب‌ سمبل‌ معصومیت‌،بی‌گناهی‌، عفت‌، پاکدامنی‌ و جوانی‌ است‌. درفرهنگ‌ عامه‌ آمده‌ است‌ که‌ مشاهده‌ باغ‌ها وباغچه‌های‌ زیبا و پر از گل‌ و گیاه‌ در خواب‌ سمبل‌عشق‌ و یک‌ شادی‌ بزرگ‌ و دور از انتظار است‌. اگردر خواب‌ تان‌ باغ‌ یا باغچه‌ خودرو و بی‌ طراوت‌باشد، بدان‌ معنا است‌ که‌ ممکن‌ است‌ مشکلاتی‌در پیش‌ رو داشته‌ باشید ولی‌ با کمی‌ دقت‌ وتوجه‌ قادر خواهید شد تا بر آنها غلبه‌ نمایید.

 

بالا بر
بالا رفتن‌ یا پایین‌ آمدن‌ در بالابر می‌تواندعلامت‌ گذر از یک‌ مرحله‌ هوشیاری‌ و خودآگاهی‌به‌ مرحله‌ای‌ دیگر باشد. احتمالا پیام‌های‌ ضمیرناخودآگاهتان‌ دست‌ یافتنی‌، قابل‌ فهم‌ وتأثیرپذیر هستند. عده‌ای‌ معتقدند که‌ بالابر درخواب‌ نشانه‌ زندگی‌ یکنواخت‌ و ماشین‌ وار است‌.در شکل‌ واقع‌ بینانه‌تر، بالابر می‌تواند صرفانمایانگر فراز و نشیب‌های‌ زندگی‌ باشد. اگر درخواب‌، در حال‌ بالا رفتن‌ در یک‌ بالابر بودید، درنتیجه‌ درحال‌ حاضر به‌ شرایط فعلی‌ زندگی‌ تان‌خوش‌ بین‌ هستید و احساس‌ می‌کنید که‌ درجهتی‌ مناسب‌ در حال‌ پیشروی‌ هستید. اگر درخواب‌، در حال‌ پایین‌ آمدن‌ در یک‌ بالابر بودید،در نتیجه‌ در حال‌ حاضر با دیدی‌ منفی‌ درزندگی‌تان‌ پیش‌ می‌روید و احساس‌ درماندگی‌ واستیصال‌ می‌کنید.

 

بز
در هنگام‌ تعبیر خواب‌، لازم‌ است‌ که‌ آن‌ویژگ‌ها و خصوصیاتی‌ را بررسی‌ نمایید که‌ ما بااین‌ حیوان‌ مشترک‌ هستیم‌. ما بزها را حیواناتی‌قوی‌، پر طاقت‌، مقاوم‌، مصمم‌، پیگیر و قرص‌ ومحکم‌ تلقی‌ می‌کنیم‌. به‌ لحاظ تاریخی‌، بزهاحیواناتی‌ قربانی‌ شونده‌ هستند و زمانی‌ که‌ قصدسرزنش‌ کسی‌ را داریم‌ او را «سپر بلا یا بلاگردان‌«خطاب‌ می‌کنیم‌. هم‌ چنین‌ در اسطوره‌شناسی‌بزها به‌ عنوان‌ سمبل‌ سرزندگی‌ جسمانی‌ در نظرگرفته‌ شده‌اند. جزییات‌ خواب‌ تان‌ را بررسی‌نمایید تا شاید بتوانید یکی‌ از این‌ خصوصیات‌ رابه‌ خودتان‌ یا شخص‌ دیگری‌ در زندگی‌روزمره‌تان‌ نسبت‌ دهید.

 

بستنی‌
خوردن‌، درست‌ کردن‌، فروختن‌ یا پذیرایی‌ بابستنی‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌ شما اززندگی‌ تان‌ رضایت‌ خاطر دارید و از آن‌ خشنودید.یعنی‌ اوضاع‌ بر وفق‌ مرادتان‌ است‌ و کارهایتان‌ روز به‌روز بهتر می‌شوند و یا این‌ که‌ ممکن‌ است‌ در خواب‌در حال‌ جبران‌ یک‌ کمبود در زندگی‌ روزمره‌تان‌باشید، به‌ عنوان‌ مثال‌ ناخشنودی‌، نامهربانی‌،تلخکامی‌، دروغ‌، نادرستی‌ و نداشتن‌ خلوص‌ نیت‌در خلال‌ روز ممکن‌ است‌ در شب‌ به‌ این‌ اشکال‌ درخوابهایتان‌ نمایان‌ شود.

 

بسته‌ بندی‌
این‌ خواب‌ نیز، مثل‌ تمام‌ خواب‌ها، می‌تواندمعانی‌ و تعابیر متعدد و گوناگونی‌ داشته‌ باشد. اگردر خواب‌ در حال‌ جمع‌ آوری‌ وسایل‌ خودتان‌ (به‌منظور اسباب‌ کشی‌ یا هر دلیل‌ دیگر) بودید، به‌احتمال‌ زیاد نگران‌ تغییر و تحولات‌ مهم‌ وبنیادینی‌ هستید که‌ در زندگی‌ روزمره‌تان‌ رخ‌می‌دهند. در غیر این‌ صورت‌، ضمیرناخودآگاهتان‌ در حال‌ سازمان‌ دهی‌ و رها کردن‌«بار و بنه‌« عاطفی‌ احساسی‌ است‌. برخی‌ ازمعبران‌ معتقدند که‌ مشاهده‌ این‌ گونه‌ خوابها،صرفا، به‌ منزله‌ اشاره‌ای‌ از ضمیر ناخودآگاهتان‌بدین‌ مضمون‌ است‌، شما درگیر فعالیت‌های‌ زیادو متعددی‌ هستید که‌ احتمالا لازم‌ است‌ برخی‌ ازآنها را جمع‌ آوری‌ کرده‌ و رهایشان‌ نمایید.

 

بیماری‌
اگر در خواب‌، خود را بیمار دیدید، حتما وضعیت‌جسمانی‌ تان‌ را بررسی‌ نمایید. گهگاهی‌ ضمیرناخودآگاه‌ ما، قبل‌ از آن‌ که‌ نسبت‌ به‌ بروز هر گونه‌علامت‌ و نشانه‌ای‌ دال‌ بر بیماری‌ هوشیار شویم‌، درخواب‌ به‌ ما هشدار می‌دهد. سلامتی‌ فکری‌ واحساسی‌ نیز می‌توانند شامل‌ این‌ چنین‌ خوابهایی‌شوند، در نتیجه‌ مراقب‌ ارتباط تتان‌ باشید واحساساتتان‌ را به‌ شیوه‌هایی‌ مثبت‌ بروز دهید. اگردر خواب‌ یکی‌ از عزیزانتان‌ را بیمار دیدید، به‌احتمال‌ زیاد نگران‌ از دست‌ دادن‌ حمایت‌، عشق‌ ومحبت‌ آن‌ شخص‌ هستید. کلمه‌ بیماری‌ دقیقا و به‌ معنای‌ واقعی‌ کلمه‌ «ازبین‌ رفتن‌ آرامش‌ و راحتی‌« معنی‌ می‌دهد. بنابراین‌قبل‌ از تعبیر این‌ خواب‌ لازم‌ است‌ که‌ سلامتی‌ روانی‌و جسمانی‌ خود را به‌ دقت‌ بررسی‌ نمایید. این‌ خواب‌می‌تواند اشاره‌ای‌ به‌ وضعیت‌ سلامت‌ جسمانی‌ یاروانی‌ شما داشته‌ باشد و از خطری‌ قریب‌ الوقوع‌خبر دهد.

 

در
درها معبر و مجرای‌ عبور و مرور هستند و درخوابها نیز از همان‌ معانی‌ برخوردارند. عبور کردن‌ ازطریق‌ یک‌ در، در خوابها می‌تواند نشان‌ دهنده‌ گذرو عبور از یک‌ مرحله‌ و حالت‌ خودآگاهی‌ به‌ دیگری‌ یااز یک‌ مرحله‌ درونی‌ به‌ مرحله‌ دیگر باشد. درهای‌قفل‌ یا بسته‌ در خواب‌ می‌توانند نمایانگر وجود یک‌مانع‌ یا سد راه‌ یا فرصت‌ هایی‌ باشند که‌ در حال‌حاضر دستیابی‌ به‌ آنها برایتان‌ مقدور نیست‌.مشاهده‌ چنین‌ در، در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌حق‌ انتخاب‌ و گزینش‌های‌ زیاد شما باشد.

 

در هوا معلق‌ و یا روی‌ آب‌ شناور بودن‌
شناور بودن‌ روی‌ آب‌ می‌تواند نماد شناور بودن‌روی‌ احساسات‌ و عواطف‌ ما و سازگاری‌ با ضمیرناخودآگاهمان‌ باشد. معلق‌ بودن‌ در هوا نیز همان‌تعبیر پرواز را دارد. شناور بودن‌ معمولا نمایانگراحساسات‌ آرامش‌ و آزادی‌ کلی‌ و جاری‌ شماست‌. ازجنبه‌ منفی‌، شناور یا معلق‌ بودن‌ می‌تواند سمبل‌درونگرایی‌، سردی‌، گوشه‌گیری‌، کمبود معاشرت‌ وارتباط یا ضرورتی‌ برای‌ تعلیم‌ و آموزش‌ دیدن‌ باشد.به‌ هر حال‌ به‌ منظور تعبیر صحیح‌ هر خوابی‌، لازم‌است‌ که‌ به‌ نحو مطلوب‌ و شایسته‌ای‌ خودتان‌ راارزیابی‌ کرده‌ و صداقت‌ به‌ خرج‌ دهید. معانی‌ و تعابیرهمه‌ خوابها بسیار شخصی‌ و مختص‌ بیننده‌ خواب‌هستند.

 

درد
در هنگام‌ تعبیر این‌ خواب‌، ابتدا لازم‌ است‌ که‌ سلامت‌جسمانی‌تان‌ را مورد مداقه‌ و بررسی‌ قرار دهید. اگر درزندگی‌ روزانه‌تان‌ دردی‌ دارید، ممکن‌ است‌ به‌ وفوراین‌ گونه‌ خوابها را مشاهده‌ نمایید. در ضمن‌، اگر دردماهیت‌ عاطفی‌ احساسی‌ داشته‌ باشد، باید در مورداحساسات‌ و عواطف‌ عذاب‌ آور، آزاردهنده‌، تلخ‌ وناگوار جستجو کنید و منابع‌ آنها را شناسایی‌ نمایید.خواب‌ و رؤیا معمولا شیوه‌ای‌ بی‌خطر و ایمن‌ برای‌تجربه‌ احساسات‌ و عواطف‌ منفی‌ است‌، احساساتی‌ که‌نمی‌خواهید در زندگی‌ روزمره‌ با آنها مواجه‌ و رویاروی‌شوید.

 

دارو
تعبیر داروها در خواب‌ بستگی‌ به‌ این‌ دارد که‌شما در زندگی‌ روزمره‌ تان‌ چه‌ ارتباطی‌ با آنهادارید و آیا آنها را پزشکی‌ برایتان‌ تجویز کرده‌است‌ یا نه‌. اگر در حال‌ حاضر در حال‌ مصرف‌ داروهستید، پس‌ داروها در خواب‌ نشان‌ دهنده‌کارهایی‌ ست‌ که‌ به‌ طور عادی‌ انجام‌ می‌دهید ولازم‌ است‌ که‌ به‌ دیگر جزییات‌ خوابتان‌ توجه‌کنید تا تعبیر صحیح‌ و مناسبی‌ به‌ عمل‌ آورید.اگر ندرتا و یا هرگز از دارو استفاده‌ نمی‌کنید، پس‌این‌ خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ یک‌ ضرورت‌ ولزوم‌ برای‌ بهبود یافتن‌ و فرار از استرس‌ روزانه‌ ومیل‌ و رغبت‌ نسبت‌ به‌ رهایی‌ و خلاصی‌ سریع‌باشد. داروها می‌توانند نمایانگر یک‌ ضرورت‌برای‌ شفا یافتن‌ و به‌ حالت‌ تعادل‌ درآمدن‌باشند. ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاه‌ شما در حال‌اشاره‌ به‌ مسایل‌ عجیب‌ و غریب‌، غیر متعارف‌،نامعمول‌ و نامعقول‌ باشد، به‌ این‌ امید که‌ پیام‌ آن‌را دریابید و خوش‌ باشید، تفریح‌ کنید، خوابهای‌خوب‌ ببینید و از فکر و خیال‌ درآیید! به‌ خاطرداشته‌ باشید که‌ هدف‌ تمام‌ خوابها بیدار سازی‌ وهوشیاری‌ ضمیر خودآگاه‌ ما محسوب‌ می‌شود ومی‌خواهند به‌ ما کمک‌ کنند تا زندگی‌ بهتری‌داشته‌ باشیم‌. پیام‌ این‌ چنین‌ خوابهایی‌ به‌احتمال‌ زیاد تشویق‌ و ترغیب‌ شما به‌ مصرف‌دارو نیست‌، بلکه‌ نشان‌ دهنده‌ یک‌ ضرورت‌ ولزوم‌ برای‌ پیدا کردن‌ احساس‌ و حال‌ و هوای‌ بهتریا بهبود یافتن‌ است‌. مصرف‌ دارو در خواب‌ همواره‌ نمایانگر تلاش‌شما در جهت‌ سلامت‌ شخصی‌ است‌. ممکن‌ است‌ضمیرناخودآگاه‌ شما قصد داشته‌ باشد که‌ شما راتشویق‌ نماید تا دست‌ به‌ کار شده‌ و از سلامتی‌ و سرزندگی‌تان‌ اطمینان‌ حاصل‌ نمایید. بررسی‌ نمایید وببینید که‌ آیا دارویی‌ را که‌ در خواب‌ مصرف‌ کرده‌اید،مفید واقع‌ شده‌ یا مضر؟ سپس‌ تلاش‌ کنید تا این‌افکار را با شرایط فعلی‌ زندگی‌ روزمره‌تان‌ ارتباطدهید.

 

دایناسور
دایناسورها همیشه‌ جالب‌، گاهی‌ دوست‌داشتنی‌ و بیشتر اوقات‌ خطرناک‌ هستند و بیشتر درتخیلات‌ و تصورات‌ ما زندگی‌ می‌کنند. بنابراین‌ تمام‌جزییات‌ خوابتان‌ را به‌ دقت‌ بررسی‌ نمایید تا بتوانیداین‌ ویژگی‌ها را به‌ برخی‌ از جنبه‌های‌ زندگی‌تان‌ ربطدهید. خواه‌ به‌ دایناسور معنی‌ مثبت‌ دهید و خواه‌منفی‌، می‌تواند نشان‌ دهنده‌ وجود مسأله‌ای‌درگذشته‌ شما باشد و یا نمایانگر آن‌ جنبه‌ ازشخصیت‌ شماست‌ که‌ تمام‌ مدت‌ سعی‌ داشتید آن‌را عوض‌ کنید. همچنین‌ نشان‌ دهنده‌ مسایلی‌دیرینه‌ و قدیمی‌ هستند که‌ به‌ طرز صحیح‌ و مناسبی‌شناسایی‌ نشده‌اند و لازم‌ است‌ دنبال‌ آنها را بگیریدتا قدرت‌ لازم‌ را بر تحت‌ تأثیر درآوردن‌ زندگی‌تان‌در حال‌ حاضر کسب‌ نمایید.

 

دعوا کردن‌
دعوا کردن‌ در خواب‌ معمولا نشانه‌ خشم‌،غضب‌، عصبانیت‌، سردرگمی‌ و اغتشاشی‌ است‌ که‌اغلب‌ در هنگام‌ بروز تغییر و تحولات‌ به‌ وجودمی‌آیند. اگر تغییر و تحول‌ خاصی‌ در زندگی‌ تان‌ رخ‌نداده‌ است‌، پس‌ این‌ خواب‌ می‌تواند به‌ منزله‌ضرورت‌ ایجاد یک‌ تحول‌ یا دگرگونی‌ در زندگی‌ شماباشد و یا این‌ که‌ شما قصد دارید از درون‌ و به‌ طورناخودآگاه‌ تغییر نمایید. دعوا کردن‌ با بیگانگان‌معمولا نشان‌ دهنده‌ یک‌ کشمکش‌ درونی‌ است‌.دعوا کردن‌ با آشنایان‌ می‌تواند بسط زندگی‌ روزمره‌شما و انعکاسی‌ از رابطه‌ شما با آنها باشد.

 

دوستان‌
اکثر افراد غالبا خواب‌ دوستانشان‌ را مشاهده‌می‌کنند. دوستان‌ اشخاصی‌ هستند که‌ از نظراحساسی‌ برای‌ ما ارزش‌ زیادی‌ دارند و ما از طریق‌آنها بهتر خودمان‌ را می‌شناسیم‌. اگرچه‌ خوابهاخیلی‌ به‌ ندرت‌ ناظر به‌ حوادث‌ آینده‌ و پیشگویانه‌هستند، در نتیجه‌ خواه‌ خواب‌ بدی‌ مشاهده‌ کنید یاخواب‌ خوبی‌ ببینید، انتظار نداشته‌ باشید که‌ تعبیرشوند. مشاهده‌ چنین‌ خوابهایی‌ بیشتر نشان‌ دهنده‌تلاش‌های‌ ما برای‌ رفع‌ احساسات‌ ناراحت‌ کننده‌ای‌است‌ که‌ شما نسبت‌ به‌ خودتان‌ یا دیگران‌ دارید. (به‌خاطر داشته‌ باشید که‌ کلمه‌ «ناراحت‌ کننده‌« لزوما به‌معنای‌ بد نیست‌.) اکثر خوابها به‌ واسطه‌ مراحل‌فکری‌ خودمان‌ به‌ وجود می‌آیند، یعنی‌ افکار واندیشه‌های‌ خودمان‌ هستند که‌ (خواه‌ آگاهانه‌ یاناآگاهانه‌) خوابها را ایجاد می‌کنند، از این‌ رو ذهنی‌که‌ خواب‌ را تولید کرده‌، معنای‌ آن‌ را خوب‌ می‌داند!!!

 

دوچرخه‌
تمام‌ وسایل‌ نقلیه‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ مرحله‌عبور ما از سفر زندگی‌ هستند. از آنجایی‌ که‌دوچرخه‌ قبل‌ از ماشین‌ ساخته‌ شده‌ است‌، این‌چنین‌ خوابی‌ می‌تواند بیانگر برخی‌ از گرایشات‌ وتمایلات‌ نوجوانی‌ شما باشد. اگر یک‌ نوجوان‌ هستیدو چنین‌ خوابی‌ دیده‌اید، این‌ خواب‌ می‌تواند نشان‌دهنده‌ نحوه‌ زندگی‌ شما و امور روزمره‌ زندگی‌تان‌باشد. دوچرخه‌ سواری‌ در خواب‌ نشانه‌ وجود یک‌نیاز و ضرورت‌ برای‌ تعادل‌ و سخت‌ کوشی‌ است‌ تابتوانید با جد و جهد و سعی‌ فراوان‌ به‌ موفقیت‌ نایل‌شوید. عده‌ای‌ معتقدند که‌ دوچرخه‌ نشان‌ دهنده‌نیاز شما به‌ کمک‌ و دستیاریست‌. پس‌ لازم‌ است‌ که‌تمام‌ جزییات‌ خواب‌ تان‌ را در نظر بگیرید. آیا درحالی‌ که‌ سوار دوچرخه‌ بودید، از مسیری‌ بالامی‌رفتید و یا پایین‌ می‌آمدید. همچنین‌ به‌ تعابیرماشین‌، جاده‌ و سفر مراجعه‌ نمایید.

 

دلفین‌
دلفین‌ها در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ مهربانی‌،محبت‌، گرمی‌، رفتار و رابطه‌ دوستانه‌، زندگی‌گروهی‌، رهایی‌، نجات‌ یافتن‌، ارتباطات‌، دلبستگی‌ وعشق‌ هستند. آنها پستاندارانی‌ آبزی‌ هستند که‌ درخوابهای‌ ما نمایانگر رغبت‌، رضامندی‌ و توانایی‌ ما ازطریق‌ هدایت‌ عواطف‌ و احساسات‌ محسوب‌می‌شوند. آنها نشانه‌ پیام‌های‌ مثبت‌ از ضمیرناخودآگاه‌ ما هستند. همچنین‌ نمایانگر یک‌ ارتباطمثبت‌ بین‌ ضمیر خودآگاه‌ با آن‌ بخش‌ هایی‌ از وجودما هستند که‌ یک‌ راز به‌ شمار می‌آیند و عمدتاناخودآگاه‌ و غیر ارادیند.

 

دکمه‌
اکثر اوقات‌ دکمه‌ها در خواب‌ به‌ لباس‌ متصل‌هستند که‌ نشان‌ دهنده‌ جزیی‌ از جسم‌ شما وظاهرتان‌ می‌باشند. اگر در خواب‌ در حال‌ بستن‌ ویا باز کردن‌ دکمه‌ لباس‌ بودید، باید تمام‌ جزییات‌خوابتان‌ را بررسی‌ نمایید و پیغام‌ و معنای‌صحیح‌ آن‌ را دریابید. در مجموع‌ باز کردن‌ دکمه‌در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ گشودن‌ دروازه‌ عواطف‌،احساسات‌ و یا نظریات‌ شماست‌. یعنی‌ احتمالاخودتان‌ را در معرض‌ امکانات‌ جدیدی‌ قرارداده‌اید و می‌خواهید افکار، تفکرات‌ وبرخوردهای‌ قدیمی‌ و به‌ درد نخور خودتان‌ رادور بریزید و یا این‌ که‌ از جنبه‌ مثبت‌، باز کردن‌دکمه‌ها می‌تواند بازتاب‌ و انعکاس‌ یک‌ نیاز وضرورت‌ برای‌ صرفه‌ جویی‌ و یا «بستن‌ زیپ‌ ودکمه‌های‌« دهانتان‌ و یا مهار و کنترل‌احساساتتان‌ باشد. از جنبه‌ منفی‌، باز کردن‌دکمه‌ها می‌تواند نشان‌ دهنده‌ آن‌ باشد که‌ شایدشما در حال‌ حاضر احساس‌ محدودیت‌ می‌کنید،گویی‌ تحت‌ نظارت‌ و در قید و بند هستید ومی‌خواهید رها و آزاد شوید.